Yaratıcı Drama Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1305-8177 | e-ISSN 2459-167X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Çağdaş Drama Derneği |

Yaratıcı Drama Dergisi (YADER) (ISSN 1305-8177, E-ISSN:2459-167X), Çağdaş Drama Derneği tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide; eğitim bilimlerinde yaratıcı drama, tiyatro, eğitimde tiyatro, çocuk tiyatrosu, çocukların tiyatrosu, oyun, doğaçlama, aktif öğrenme, psikodrama, dans, çocuk ve gençlik edebiyatı gibi sanat ve kültür alanları ile ilgili yazılara yer verilmektedir.

Yaratıcı Drama Dergisi’nin temel amacı, kuramdan uygulamaya yaratıcı drama ile ilgilenenlerin bilimsel düşüncelerini paylaştıkları ortak bir platform oluşturmak ve alanyazına katkıda bulunmaktır. Yaratıcı Drama  Dergisi;  eğitim, tiyatro ve diğer sanatlarda yaratıcı drama alanında çalışan bilim insanları, öğrenciler, öğretmenler ve ilgili kuruluşlara yönelik, bilimsel ve etik kurallara uygun bir şekilde çalışmayı esas alır.

Yaratıcı Drama Dergisi

ISSN 1305-8177 | e-ISSN 2459-167X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Çağdaş Drama Derneği |
Kapak Resmi

14.141

20.769

Yaratıcı Drama Dergisi (YADER) (ISSN 1305-8177, E-ISSN:2459-167X), Çağdaş Drama Derneği tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide; eğitim bilimlerinde yaratıcı drama, tiyatro, eğitimde tiyatro, çocuk tiyatrosu, çocukların tiyatrosu, oyun, doğaçlama, aktif öğrenme, psikodrama, dans, çocuk ve gençlik edebiyatı gibi sanat ve kültür alanları ile ilgili yazılara yer verilmektedir.

Yaratıcı Drama Dergisi’nin temel amacı, kuramdan uygulamaya yaratıcı drama ile ilgilenenlerin bilimsel düşüncelerini paylaştıkları ortak bir platform oluşturmak ve alanyazına katkıda bulunmaktır. Yaratıcı Drama  Dergisi;  eğitim, tiyatro ve diğer sanatlarda yaratıcı drama alanında çalışan bilim insanları, öğrenciler, öğretmenler ve ilgili kuruluşlara yönelik, bilimsel ve etik kurallara uygun bir şekilde çalışmayı esas alır.