Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-029X | e-ISSN 2148-029X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi |

28-29-30 KASIM VE 1-2 ARALIK TARİHLERİNDE KUŞADASI'NA BEKLİYORUZ.

IV. International Conference on Applied Economics and Finance & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF'18)

AND WORKSHOP

icoaef.com

2019 YILI İÇİNDE İLK İKİ SAYIDA KONFERANSTAN SEÇİLEN ÇALIŞMALARA DERGİMİZDE YER VERİLECEKTİR.


DERGİ YAZIM KURALLARIMIZA UYGUN OLARAK GÖNDERİLMEYEN ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR. MAKALE METNİNDE KESİNLİKLE KİMLİK, İSİM VB. BİLGİLER OLMAMALIDIR.

Makale gönderme sürecinde yazarlarımızın ORCID bilgilerini kimlik, kurum vb. bilgileri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Kimlik Bilgilerini "kimlik" adı altında word dosyası şeklinde makaleden ayrı olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. dosya içinde makale ismine de yer vermeniz bizim için yararlı olacaktır. 

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-029X | e-ISSN 2148-029X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi

97.658

362.600

28-29-30 KASIM VE 1-2 ARALIK TARİHLERİNDE KUŞADASI'NA BEKLİYORUZ.

IV. International Conference on Applied Economics and Finance & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF'18)

AND WORKSHOP

icoaef.com

2019 YILI İÇİNDE İLK İKİ SAYIDA KONFERANSTAN SEÇİLEN ÇALIŞMALARA DERGİMİZDE YER VERİLECEKTİR.


DERGİ YAZIM KURALLARIMIZA UYGUN OLARAK GÖNDERİLMEYEN ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR. MAKALE METNİNDE KESİNLİKLE KİMLİK, İSİM VB. BİLGİLER OLMAMALIDIR.

Makale gönderme sürecinde yazarlarımızın ORCID bilgilerini kimlik, kurum vb. bilgileri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Kimlik Bilgilerini "kimlik" adı altında word dosyası şeklinde makaleden ayrı olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. dosya içinde makale ismine de yer vermeniz bizim için yararlı olacaktır. 

Cilt: 16 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. KAPAK
  Sayfalar 0 - 0
  BANÜ YEAD
 2. JENERİK
  Sayfalar 0 - 0
  BANÜ YEAD
 3. EDİTÖRDEN
  Sayfalar 0 - 0
  BANÜ YEAD
 4. İÇİNDEKİLER
  Sayfalar 0 - 0
  BANÜ YEAD
 5. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU BAĞLAMINDA YETKİ VE DEMOKRASİ AÇIĞI SORUNLARINA SİYASAL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 1 - 17
  Mehlika Özlem ULTAN
 6. BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 18 - 40
  Figen KILIÇ
 7. İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL TEKNİKLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 41 - 63
  Z. Berna AYDIN, V. Sinem ARIKAN KARGI
 8. HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ, İŞ MOTİVASYONU VE YAŞAM TATMİNİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 64 - 76
  Fatih ŞANTAŞ, Oğuz IŞIK, Yasin ÇİLHOROZ
 9. FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
  Sayfalar 77 - 97
  Nalan Gülten AKIN, Mühibe AKYILDIZ
 10. TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇÜN BELİRLEYİCİLERİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 98 - 115
  İrem ÇETİN, Semih ÇETİN
 11. BİREYLERİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve KONTROL ODAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 116 - 135
  Merve KOÇOĞLU
 12. TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE KARBONDİOKSİT SALINIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR SVAR (YAPISAL VAR) ANALİZİ
  Sayfalar 136 - 157
  Murat ÇETİN, Serhat SEZEN
 13. OMBUDSMANLIK MEKANİZMASININ GELİŞİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 158 - 175
  Seda ÖZEKİCİOĞLU
 14. CİNSİYET FARKLILIĞININ KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER PLANLARINA VE KARİYER HEDEFLERİNE ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN KABİN MEMURLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 176 - 205
  Bora YENİHAN, Bayram BALCI, Çağla VARDAR
 15. TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE KARBON SALINIMI İLİŞKİSİ: ENGLE-GRANGER EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ (1960 - 2013)
  Sayfalar 193 - 205
  İbrahim KÜLÜNK
 16. KÜLTÜREL DEĞERLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİSİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 206 - 239
  Çağdaş ERTAŞ, Kamil UNUR
 17. İSTANBUL’DA YER ALAN RESTORANLARDAKİ YEŞİL UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 240 - 257
  Alper KURNAZ, Osman Nuri ÖZDOĞAN
 18. TÜRKİYE’ DE POLİTİKA FAİZ ORANI VE BANKACILIK KREDİ FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ GEÇİŞKENLİĞİN NEDENSELLİK ANALİZLERİ İLE YORUMLANMASI
  Sayfalar 258 - 274
  Ahmet UĞUR, Nergis BİNGÖL
 19. SANAL TAKIMLARDA SAPKIN DAVRANIŞLAR
  Sayfalar 275 - 288
  Ali Şükrü ÇETİNKAYA, Gürkan GÜLEÇ
 20. TÜRK KAMU YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN E-SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK POLİTİKALARINDAKİ YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 289 - 302
  Mehmet Burhanettin COŞKUN
 21. IMPACT OF CAPITAL INTENSITY AND R&D SPENDING ON MANUFACTURING INDUSTRY VALUE ADDED IN INDUSTRY 4.0 PROCESS: PANEL DATA ANALYSIS
  Sayfalar 303 - 314
  Erdal AYDIN