Yaşadıkça Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-1272 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı İstanbul Kültür Üniversitesi | http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed

Yaşadıkça Eğitim Dergisi eğitim alanında ulusal ve uluslararası sorunları, eğitim politikalarını ve uygulamalarını ele alan, inceleyen, değerlendiren nitel ve nicel araştırmaları ve tartışma yazılarını yayınlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi kuram ve uygulama arasında bağ kurarak eğitim biliminin bilgi temeline katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergimiz okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitiminde süreçlerin ve çıktıların iyileştirilmesine katkıda bulunarak kaliteyi artırmayı hedeflemektedir. Dergimiz yılın Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.


Yaşadıkça Eğitim Dergisi'nin sayılarına http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed adresinden erişebilirsiniz.


Yaşadıkça Eğitim Dergisi makale kabulünü http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed adresinden yapmaktadır.


Yaşadıkça Eğitim Dergisi

ISSN 1300-1272 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı İstanbul Kültür Üniversitesi | http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed
Kapak Resmi

1.421

1.626

Yaşadıkça Eğitim Dergisi eğitim alanında ulusal ve uluslararası sorunları, eğitim politikalarını ve uygulamalarını ele alan, inceleyen, değerlendiren nitel ve nicel araştırmaları ve tartışma yazılarını yayınlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi kuram ve uygulama arasında bağ kurarak eğitim biliminin bilgi temeline katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergimiz okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitiminde süreçlerin ve çıktıların iyileştirilmesine katkıda bulunarak kaliteyi artırmayı hedeflemektedir. Dergimiz yılın Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.


Yaşadıkça Eğitim Dergisi'nin sayılarına http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed adresinden erişebilirsiniz.


Yaşadıkça Eğitim Dergisi makale kabulünü http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed adresinden yapmaktadır.