Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)
Kapak Resmi
ISSN 1307-9840 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |

yedi, sanatı konu edinen bilimsel makaleleri ilgili çevrelere duyurmak amacıyla uluslararası standartlarda yayımlanan hakemli bir dergidir. yedi, Kış/Ocak ve Yaz/Temmuz olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

yedi ağırlıklı olarak Güzel Sanatlar ile ilişkili alanlardaki makaleleri yayımlamakla birlikte, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Halkbilim, Felsefe, Arkeoloji ve Müzecilik, Edebiyat Araştırmaları, Dil Bilimi, Mimarlık ve Tasarım, Eğitim Bilimleri, Antropoloji vb. Sosyal ve Beşeri Bilimlere ait alanlardan sanatı ve sanata ilişkin kültürel ve toplumsal problemleri konu edinen makalelere de yer verir. Ayrıca, ilgili alanlarda yayımlanan kitaplara ait değerlendirme yazıları, sergi ve proje tanıtım yazıları ve alanında katkısı olduğu düşünülen yabancı dilden özgün makalelerin Türkçe çevirileri de derginin yayın kapsamı içindedir.

yedi’ye gönderilen her yazı, önce Yayın Kurulu tarafından dergi yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunluk bakımından incelenir ve uygun bulunursa değerlendirilmek üzere ilgili alandaki uzmanlıklarına göre seçilen iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süre ile saklanır. Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen tüm görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)

ISSN 1307-9840 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi

68.782

201.680

yedi, sanatı konu edinen bilimsel makaleleri ilgili çevrelere duyurmak amacıyla uluslararası standartlarda yayımlanan hakemli bir dergidir. yedi, Kış/Ocak ve Yaz/Temmuz olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

yedi ağırlıklı olarak Güzel Sanatlar ile ilişkili alanlardaki makaleleri yayımlamakla birlikte, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Halkbilim, Felsefe, Arkeoloji ve Müzecilik, Edebiyat Araştırmaları, Dil Bilimi, Mimarlık ve Tasarım, Eğitim Bilimleri, Antropoloji vb. Sosyal ve Beşeri Bilimlere ait alanlardan sanatı ve sanata ilişkin kültürel ve toplumsal problemleri konu edinen makalelere de yer verir. Ayrıca, ilgili alanlarda yayımlanan kitaplara ait değerlendirme yazıları, sergi ve proje tanıtım yazıları ve alanında katkısı olduğu düşünülen yabancı dilden özgün makalelerin Türkçe çevirileri de derginin yayın kapsamı içindedir.

yedi’ye gönderilen her yazı, önce Yayın Kurulu tarafından dergi yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunluk bakımından incelenir ve uygun bulunursa değerlendirilmek üzere ilgili alandaki uzmanlıklarına göre seçilen iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süre ile saklanır. Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen tüm görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.Sayı 20 Son Sayı
Sayı 20 - Tem 2018
 1. Güncel Bir Rol Çalışma Yöntemi : Meisner Tekniği
  Sayfalar 1 - 11
  Yiğit KOCABIYIK, Sibel ERDENK
 2. Michael Haneke Filmlerinde Modern Ailenin Tekinsiz Halleri
  Sayfalar 13 - 24
  Sabire SOYTOK
 3. Günümüz Sanat Eğitiminde Sanat Anatomisi Dersi
  Sayfalar 25 - 37
  Sevgi Avcı
 4. Uçucu Külün Temmoku Sır Özelliklerine Etkileri
  Sayfalar 39 - 44
  Ensar TAÇYILDIZ
 5. Yok Olan Yazar, Var olan Seyirci: Tim Crouch The Author
  Sayfalar 45 - 52
  mesut günenç
 6. Analysis of Student Admission Methods of Two Industrial Product Design Departments in Turkey and Innovation Capabilities: A Conceptual Framework
  Sayfalar 53 - 61
  Ilgım Eroğlu
 7. Ekolojik Boyama Esaslı Çok Renkli Yüzey Tasarımı
  Sayfalar 63 - 73
  Mehmet Zahit Bilir
 8. John Heartfield’ın “Başkalaşım” Adlı Fotomontajında Yer Alan Metaforik Yapılanma Üzerine Göstergebilimsel Çözümlemeler
  Sayfalar 75 - 86
  Meral BOSTANCI
 9. Memet Baydur'un "Limon" Adlı Oyununda Aydın Sorunu ve Tiyatro Tekniği
  Sayfalar 87 - 96
  Nazire Akbulut
 10. Ön-Rönesans Dönemi Resim Sanatının Özellikleri ve Temsile Dönük Çağdaş Resim Sanatı Üzerindeki etkileri
  Sayfalar 97 - 109
  Hamdi Gökova
 11. Sanatta Değişen Paradigmalar: Sanatçı, Eser ve Alıcı İlişkisi
  Sayfalar 111 - 120
  EVRİM ÖZESKİCİ
 12. Mimaride Minyatürlerin Belge Niteliğinde Kullanımı Üzerine
  Sayfalar 121 - 127
  Ayşe Çetin
 13. Three Value Orientations in the Development of Contemporary Fiber Art
  Sayfalar 129 - 135
  Kai LIANG
 14. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Kültürel Miras ve Müzeler
  Sayfalar 137 - 148
  ceren Karadeniz
 15. British Museum’da Sergilenen Klasik Osmanlı Dönemi İznik Seramikleri
  Sayfalar 149 - 159
  Azize Melek ÖNDER
 16. Türkiye’de Tesbih Koleksiyonu Kültürü: Malzeme Fetişizmi ve Otantisite İnşası
  Sayfalar 161 - 171
  Koray DEĞİRMENCİ
 17. Arkeolojik Çevre Bağlamında Yeni Yapı Tasarımı
  Sayfalar 173 - 182
  Burkay Pasin, Güzden Varinlioğlu