Yerbilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-2894 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | www.yerbilimleri.hacettepe.edu.tr

YERBİLİMLERİ Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yayını olup, 1976' dan bu yana büyük bir özveriyle yayımlanmaktadır.

Derginin amacı, yerbilimlerine yönelik meslek dallarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkı sağlamaktır. Dergide yerbilimlerinin tüm alanlarında (jeoloji, jeofizik, madencilik, jeomorfoloji, jeoteknik, hidrojeoloji, jeoistatistik vb.) ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmış özgün çalışmalara, yeni gelişmelere, vaka sunumlarına ve eleştirel derlemelere yer verilmektedir. Bunların yanı sıra, Dergide yayımlamış makalelere ilişkin tartışmalar da yayımlanmaktadır.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayımlanır.

Yerbilimleri Dergisi

ISSN 1301-2894 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | www.yerbilimleri.hacettepe.edu.tr
Kapak Resmi

67.736

145.556

YERBİLİMLERİ Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yayını olup, 1976' dan bu yana büyük bir özveriyle yayımlanmaktadır.

Derginin amacı, yerbilimlerine yönelik meslek dallarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkı sağlamaktır. Dergide yerbilimlerinin tüm alanlarında (jeoloji, jeofizik, madencilik, jeomorfoloji, jeoteknik, hidrojeoloji, jeoistatistik vb.) ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmış özgün çalışmalara, yeni gelişmelere, vaka sunumlarına ve eleştirel derlemelere yer verilmektedir. Bunların yanı sıra, Dergide yayımlamış makalelere ilişkin tartışmalar da yayımlanmaktadır.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayımlanır.