Yerbilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-2894 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | www.yerbilimleri.hacettepe.edu.tr

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayımlanır.


Dergimizin 2018 yılı 39-3 (Aralık) sayısı yayımlanmıştır.

Yerbilimleri Dergisi

ISSN 1301-2894 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | www.yerbilimleri.hacettepe.edu.tr
Kapak Resmi

69.908

164.230

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayımlanır.


Dergimizin 2018 yılı 39-3 (Aralık) sayısı yayımlanmıştır.

Cilt 39 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Savcılıebeyit (Kaman-Kırşehir) Gold Mineralization and Its Genetic Relationship With Post-Collisional Exhumation and Extensional Tectonics in Central Anatolia, Turkey
  Sayfalar 155 - 176
  Yurdal GENÇ, Mehmet Tekin YÜRÜR
 2. Proses Mineralojisinin Flotasyon Tesis Performans Analizinde Kullanımı
  Sayfalar 177 - 194
  İlkay CAN, Zafir EKMEKÇİ, Metin CAN
 3. Measurement of Radon Exhalation Rates from Different Rock Types and Construction Materials (Gaza Strip, Palestine)
  Sayfalar 195 - 206
  Khaled Ahmed RAMADAN, Khalid Fathi UBEİD
 4. Doğu Ege Denizi Türkiye Kıyılarında Varlığı Bilinen veya Düşünülen Deniz İçi Termal Çıktılar Çevresinde Gözlenen Bentik Foraminifer Topluluklarında Belirlenen Değişimler ve Etkenler
  Sayfalar 207 - 220
  Engin MERİÇ, İpek BARUT, Baki YOKEŞ, Mustafa ERYILMAZ, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Feyza DİNÇER
 5. Kömür Bileşenlerinin Kalorifik Değer Üzerindeki Etkisi Üzerine Değerlendirme
  Sayfalar 221 - 236
  Feridun BOYLU, İbrahim Ethem KARAAĞAÇLIOĞLU
 6. 10 Mayıs 1997 Qa’enat (İran) Depremi (Mw=7.2) Sonlu-Fay Kayma Dağılımının Telesismik P ve SH Geniş Bant Dalga Şekillerinin Ters Çözümünden Belirlenmesi
  Sayfalar 237 - 252
  Hatice DURMUŞ, Murat UTKUCU
 7. İskenderun Körfezi ve Samandağ (Adana-Hatay) kıyılarında gözlenen yabancı bentik foraminiferler
  Sayfalar 253 - 262
  Engin MERİÇ, Niyazi AVŞAR, Baki YOKEŞ, Feyza DİNÇER
 8. Yeşilırmak Havzası Mekânsal Yağış Dağılımına ait Değişiminin Deterministik ve Stokastik Yöntemlerle Belirlenmesi
  Sayfalar 263 - 276
  Murat KALE