Yazar ve Yazım Kuralları

YAZAR KURALLARI

 • Sunulan çalışma daha önce başka bir dergide yayınlanmış veya yayınlanması için sunulmuş bir yayın olmamalıdır.
 • Editörler tarafından ön değerlendirmeye alınmış yazılar, içerik ve biçim bakımından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalelerin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizli olup; olumlu rapor alınmayan durumlarda makaleler yayımlanmaz ve yazar/larına da iade edilmez. 
 • Çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden yüklenmeli ve e-posta ile gönderilmemelidir. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.
 • Hakemler tarafından düzeltme istenmiş olan yazılar, gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla yazarlarına geri gönderilir.  Düzeltilmiş metnin belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırılması yazarların sorumluluğunda olup; yayımlanan makalelerin her türlü telif hakkı Yıldız Sanat ve Tasarım Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları ise yazar/lara aittir. 
 • Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte; İngilizce yazılar da yayın kurulunun onayı sonrasında kabul edilebilir. 
 • Yayımlanmasına karar verilmiş olan yazılar yazar/larının unvanlarına göre soyadları esas alınmak koşuluyla alfabetik olarak sıralanmaktadır.
 • Yayım sonunda yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Sisteme yüklenecek çalışmalar içinde ad,soyad, kurum, e-posta gibi kişisel bilgiler yazılmamalıdır. Çalışma yayına kabul edilirse  kişisel bilgiler eklenecektir.
 • Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayımlayabilirler.
 • Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

YAZIM KURALLARI

 • Her çalışmada 250-300 kelime arasında Türkçe ve İngilizce öz olmalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 5 tane, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Çalışmanın tamamı 4000-6000 kelime arasında olmalıdır. Bu sınıra kaynakça, ekler ve dipnotlar dahildir. Çalışma MS Word'ün güncel sürümlerinden biriyle yazılmalıdır.
 • Sayfa düzeni, punto, paragraf ve satır aralıkları aşağıdaki şekilde olmalıdır.
 • Kağıt Boyutu:  A4 Dikey, Üst Kenar Boşluk: 2.5 cm, Alt Kenar Boşluk: 2.5 cm, Sol Kenar Boşluk: 2.5 cm, Sağ Kenar Boşluk: 2.5 cm
  Paragraf Başı: 1 cm, Blok Alıntı: Sol 1 cm, Yazı Tipi: Times New Roman, Yazı Tipi Stili: Normal, Font Boyutu: 11 punto, iki yana yaslı
  Blok Alıntı: 10 punto, Dipnot Metin Boyutu: 9 punto, Paragraf Aralığı: 8 nk, Ana metin satır aralığı: 1,5, Abstract ve Öz satır aralığı 1
 • Metin içi düzenlemeler aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.
 • YAYIN ADI bütün harfleri büyük, sayfada ortalanmış, 14 punto, kalın,
 • GİRİŞ, SONUÇ, KAYNAKÇA ve yayına özgü ana başlıklar bütün harfleri büyük, 12 punto, kalın,
 • 1. derece alt başlıklar baş harfleri büyük, 11 punto, kalın,
 • 2. derece alt başlıklar baş harfleri büyük, 10 punto, kalın,
 • 3. derece alt başlık baş harfleri büyük, 10 punto, eğik, kalın. Daha alt başlıklara girilmemesi tavsiye edilmektedir.
 • Sayfa numaraları alt sağda yer almalıdır.
 • Resim/Şekil/Fotoğraf/Tablo gibi görsellere ilişkin kaynaklara da kaynakçada yer verilmelidir.
 • Kaynakça listesine makalede kullanılmamış kaynaklar eklenmemelidir. Kaynakça düzenlemesi APA sistemine göre yapılmalıdır. APA sistemine ilişkin daha fazla bilgi buradan edinilebilir. YJAD Makale şablonuna yayın yükleme aşamasından erişebilirsiniz.