Yıldız Journal of Language and Education
Kapak Resmi
Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Yıldız Teknik Üniversitesi |

Yılda iki kez yayınlanan Yıldız Dil ve Eğitim Dergisi, YJLE, insanoğlunu benzersiz kılan bu iki kavram ve  akademik alan arasındaki etkileşimli ve disiplinlerarası ilişkiyi temel alan çevrimiçi ve elektronik bir açık erişim platformudur. Bu anlayışla, YJLE bu iki önemli alan hakkında akademik nitelikte ve özgün makaleler yayınlamaktadır.

Bu çerçeve içinde YJLE "uluslararası hakemli" bir dergidir. YJLE'nin amacı dil ve eğitim alanında araştırma yapan akademi dünyası üyeleri ve bilim insanları için kaliteli yayınlar yayınlayan bir platform olmaktır. Ayrıca, YJLE dil ve eğitim alanındaki gelişmeleri destekleyecek bir veritabanı oluşturmayı da amaçlamaktadır. Bu nedenle YJLE bilimsel olarak sağlam bir temeli olan araştırma ve makaleleri yayınlamaya gayret etmektedir.

HAKEMLİ GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ

Editörler kurulu sunulan çalışmaları hem içerik hem de biçim olarak inceledikten sonra iki hakeme göndermektedir. Editörler kurulunun görüşleri de bu aşamada dikkate alınmaktadır. Sunulan bir çalışmanın yayınlanması için her iki hakemin de çalışmaya ilişkin olumlu görüş belirtmesi gerekmektedir. Hakemler, düzeltme ya da genişletme isteyebilir. Yazar kendisine tanınan süre içinde istenen iyileştirmeleri yapmakla yükümlüdür. Sundukları çalışmaya ilişkin yazarlar genelde yaklaşık 3 ay içinde bilgilendirilir. Sunulan tüm çalışmalar intihale karşı iThenticate programı ile kontrol edilecektir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Makalelerin yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. YJLE, ilgili tüm kişilerin DergiPark platformu üzerinden yayınlanan tüm makalelere erişebilecekleri bir açık erişim politikasına sahiptir. YJLE, CC Atıf-Türetilemez lisanslama kullanmaktadır. Yazarlar makalelerinin telif haklarına yayından sonra da sahip olmaya devam etmektedir.

YJLE İÇİN ANA İLGİ KONULARI

Özellikle ilgi çeken konular

 • genel ve uygulamalı dilbilim
 • dil öğrenimi
 • eğitim bilimieri
 • yabancı dil eğitimi
 • eğitim uygulamaları
 • dil-eğitim-toplum ilişkileri
 • kültür ve dil ilişkisi
 • eğitim programları
 • Türkçe öğretimi
 • eğitimde ölçme-değerlendirme
 • müfredat çalışmaları
 • çeviri çalışmaları


YAYIN DİLİ
İngilizce ve Türkçe

Yıldız Journal of Language and Education

Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Yıldız Teknik Üniversitesi |
Kapak Resmi

0

0

Yılda iki kez yayınlanan Yıldız Dil ve Eğitim Dergisi, YJLE, insanoğlunu benzersiz kılan bu iki kavram ve  akademik alan arasındaki etkileşimli ve disiplinlerarası ilişkiyi temel alan çevrimiçi ve elektronik bir açık erişim platformudur. Bu anlayışla, YJLE bu iki önemli alan hakkında akademik nitelikte ve özgün makaleler yayınlamaktadır.

Bu çerçeve içinde YJLE "uluslararası hakemli" bir dergidir. YJLE'nin amacı dil ve eğitim alanında araştırma yapan akademi dünyası üyeleri ve bilim insanları için kaliteli yayınlar yayınlayan bir platform olmaktır. Ayrıca, YJLE dil ve eğitim alanındaki gelişmeleri destekleyecek bir veritabanı oluşturmayı da amaçlamaktadır. Bu nedenle YJLE bilimsel olarak sağlam bir temeli olan araştırma ve makaleleri yayınlamaya gayret etmektedir.

HAKEMLİ GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ

Editörler kurulu sunulan çalışmaları hem içerik hem de biçim olarak inceledikten sonra iki hakeme göndermektedir. Editörler kurulunun görüşleri de bu aşamada dikkate alınmaktadır. Sunulan bir çalışmanın yayınlanması için her iki hakemin de çalışmaya ilişkin olumlu görüş belirtmesi gerekmektedir. Hakemler, düzeltme ya da genişletme isteyebilir. Yazar kendisine tanınan süre içinde istenen iyileştirmeleri yapmakla yükümlüdür. Sundukları çalışmaya ilişkin yazarlar genelde yaklaşık 3 ay içinde bilgilendirilir. Sunulan tüm çalışmalar intihale karşı iThenticate programı ile kontrol edilecektir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Makalelerin yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. YJLE, ilgili tüm kişilerin DergiPark platformu üzerinden yayınlanan tüm makalelere erişebilecekleri bir açık erişim politikasına sahiptir. YJLE, CC Atıf-Türetilemez lisanslama kullanmaktadır. Yazarlar makalelerinin telif haklarına yayından sonra da sahip olmaya devam etmektedir.

YJLE İÇİN ANA İLGİ KONULARI

Özellikle ilgi çeken konular

 • genel ve uygulamalı dilbilim
 • dil öğrenimi
 • eğitim bilimieri
 • yabancı dil eğitimi
 • eğitim uygulamaları
 • dil-eğitim-toplum ilişkileri
 • kültür ve dil ilişkisi
 • eğitim programları
 • Türkçe öğretimi
 • eğitimde ölçme-değerlendirme
 • müfredat çalışmaları
 • çeviri çalışmaları


YAYIN DİLİ
İngilizce ve Türkçe

Sayılar