Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, kurulduğu 1995 yılından günümüze değin başta  İktisat, İşletme ve Maliye olmak üzere Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli bilim alanlarında yayın hayatını sürdürmektedir.

"Uluslararası hakemli dergi” niteliğine sahip Yönetim ve Ekonomi Dergisi; Nisan , Ağustos ve Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda üç kez yayımlanmaktadır. Dergimiz, “EconLit Veri Tabanı”“EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" "SOBİAD" ve "DergiPark" a kayıtlıdır.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/
Kapak Resmi

180.575

496.752

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, kurulduğu 1995 yılından günümüze değin başta  İktisat, İşletme ve Maliye olmak üzere Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli bilim alanlarında yayın hayatını sürdürmektedir.

"Uluslararası hakemli dergi” niteliğine sahip Yönetim ve Ekonomi Dergisi; Nisan , Ağustos ve Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda üç kez yayımlanmaktadır. Dergimiz, “EconLit Veri Tabanı”“EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" "SOBİAD" ve "DergiPark" a kayıtlıdır.

Cilt 25 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Çevre Maliyetleri ve Bir Uygulama
  Sayfalar 315 - 333
  Ahmet Erdal ÖZKOL
 2. Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 335 - 349
  Şerife Merve Koşaroğlu, Ahmet Şengönül, Hacı Ahmet Karadaş
 3. EXAMINATON OF PRODUCT RECALLS IN TERMS OF ATTRIBUTION THEORY IN THE MARKETING CONTEXT: A QUALITATIVE META-ANALYSIS
  Sayfalar 351 - 367
  Enis Yakut
 4. Feldstein-Horioka Bulmacasının OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analiziyle Sınanması
  Sayfalar 369 - 390
  ismail ÇİFÇİ, Rabia İnci ÖZBEK, Ergin UZGÖREN
 5. Türkiye’de Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliğinde İç Borçlanmanın Rolü: Dönemsel Bir Analiz
  Sayfalar 391 - 408
  Kamil Tüğen, Mehmet Dağ
 6. BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA KIYI KENTLEŞMELERİ
  Sayfalar 409 - 426
  KONUR ALP DEMİR
 7. DENGE DÖVİZ KURUNDAN SAPMA VE SAPMANIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FEER YAKLAŞIMI
  Sayfalar 427 - 450
  kubilay çağrı yılmaz, volkan alptelin
 8. Vergi Kaçırma Analizinde İki Yeni Yöntem: Ajan Tabanlı Modelleme ve Ekonofizik
  Sayfalar 451 - 475
  M. Oğuz Arslan
 9. İÇSEL BÜYÜME /TEKNOLOJİ YOĞUN BÜYÜME MODELLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI
  Sayfalar 477 - 499
  ÖZGÜR EMRE KOÇ
 10. KAMU BÜYÜKLÜĞÜ DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 501 - 511
  Burcu YILMAZ ŞAHİN, Servet CEYLAN
 11. Does The Use Of Ict Affect Interest Rates In Transıtıon Economıes
  Sayfalar 513 - 525
  Seyfettin Ünal, Cüneyt Koyuncu
 12. DEĞERLİ METALLER VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER: TÜRKİYE İÇİN BİR FOURIER EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ UYGULAMASI
  Sayfalar 527 - 542
  Sümeyra Gazel
 13. TANAP’IN ORTA ASYA VE AVRUPA ENERJİ PAZARLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 543 - 561
  yunus furuncu