Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |


Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |
Kapak Resmi

185.586

545.939


Cilt 25 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Küresel Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Yöntemiyle Analizi
  Sayfalar 569 - 585
  Ahmet Can Bakkalcı
 2. İslam’a Göre Para ve Kredi Politikası
  Sayfalar 587 - 607
  Dr. Ahmet Efe
 3. An Evaluation of the External Trade Policy of the European Union in terms of a Unified Structure: Case of Doha Round
  Sayfalar 609 - 623
  Alev Özer Torgalöz
 4. İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler, Riskler Ve İç Denetimin Rolü
  Sayfalar 625 - 639
  batuhan mollaoğulları, Burak Özdoğan
 5. Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi
  Sayfalar 641 - 654
  CEM GÖKCE, GÖKHAN DEMİRTAŞ
 6. Girişimcilik Dersinin Kırgızistan Ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi
  Sayfalar 655 - 675
  Cengiz YILMAZ, Anarkül URDALETOVA, Tuncer ÖZDİL, Beran GÜLÇİÇEK TOLUN
 7. Foucault, Public Finance, and Neoliberal Governmentality: A Critical Sociological Analysis
  Sayfalar 677 - 694
  Ceyhun Gürkan
 8. Göçmen Gönderilerinin Dış Ticaret Dengesi Üzerine Etkisi: Seçilmiş BDT Ülkeleri İçin Ampirik Bir İnceleme
  Sayfalar 695 - 712
  Doğan Uysal, Şerife Özşahin, Gülbahar Üçler
 9. İmalat Sektöründeki İşletmelerde Çalışma Sermayesi Belirleyicileri Bıst Örneği
  Sayfalar 713 - 733
  Gülgün KARAGÖZOĞLU, Rabia AKTAŞ
 10. Kredi Temerrüt Swapları İle Vade Farklarından Kaynaklanan Risk Primleri Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 735 - 747
  HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ, ŞAKİR SAKARYA
 11. The Effects Of Foreign Central Bank Monetary Policies On BIST 100 Index Volatility
  Sayfalar 749 - 756
  Tuna Can Güleç, Hüseyin AKTAŞ, Elif ERER
 12. Örgütsel Bağlamda Uyum Metodolojisi
  Sayfalar 757 - 785
  IŞIK ÇİÇEK, İDİL V. EVCİMEN, İsmail Hakkı BİÇER
 13. Performans Değerlendirme Ve Ücret Uygulamalarına İlişkin Algının İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Bir Uygulama
  Sayfalar 787 - 810
  mehmet selim düzgün, Prof. Dr. Akın Marşap
 14. Avrupa Birliği Döngüsündeki Ülkelerin Sağlık Sistemleri Performanslarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 811 - 835
  Mesut TELEŞ, Cuma CAKMAK, Murat KONCA
 15. Kartelle Mücadelede Uzlaşma Yöntemleri Ve Yargısal Denetimi
  Sayfalar 837 - 847
  murat şahin
 16. Benford Yasasının Veri Doğruluğunun Değerlendirilmesi Amaçlı Kullanımı: Hastane Verileri İçin Bir Uygulama
  Sayfalar 849 - 861
  Mustafa Said Yıldız
 17. Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkileri: Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 863 - 878
  Mutlu TOKMAK
 18. Girişimcilik Motivasyonu İle Girişimcilik Eğitimi Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 879 - 894
  Mutlu Uygun, Sinan Mete, Ebru Güner
 19. Dış Ticaretin İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi: Karabük İli Örneği (2006:1-2017:12)
  Sayfalar 895 - 911
  Nihat ALTUNTEPE
 20. Test Of Structure-Conduct-Performance And EfficientStructure Hypotheses In Sugar Industry Of Pakistan
  Sayfalar 913 - 923
  Samina Begum
 21. Akademik Gelişim Ve Finansal Okuryazarlık Arasındaki İlişkinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 925 - 939
  Sedat Durmuşkaya, Yusuf Kavas
 22. Katılımcı Bütçeleme ve Kent Konseylerinde Katılımcı Bütçe Algısı: Manisa Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi Örneği
  Sayfalar 941 - 960
  Gül KAYALIDERE, Sema Çakır
 23. GIS-based Decision-Support System Applications in Disaster Management
  Sayfalar 961 - 979
  Serpil GERDAN
 24. Borsa İstanbul Sektör Endekslerinde Fiyat ile İşlem Hacmi İlişkisi
  Sayfalar 981 - 998
  Sinem EYÜBOĞLU, Kemal EYÜBOĞLU
 25. KOBİ’lerde İç Denetim Uygulamaları Ve Balıkesir’de Bir Araştırma
  Sayfalar 999 - 1015
  Suat KARA, Kezban HİTAY
 26. Manisa Pamuk Fiyatlarının Zaman Serisi Analizi Ve Yapay Sinir Ağı Teknikleri İle Tahminlenmesi Ve Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 1017 - 1031
  Şengül Can, mustafa gerşil
 27. Tutum Teorisi Açısından Ülke İmajı, Ürün İmajı ve Tüketici Satın Alma Niyeti
  Sayfalar 1033 - 1050
  Tolga Şentürk, Burak Kartal
 28. 'Bana Arkadaşını Söyle, Sana Yenilikçi Olup Olmadığını Söyleyeyim’ Akran Sosyalleşmesinin Tüketici Yenilikçiliğindeki Rolü
  Sayfalar 1051 - 1067
  Tuğba Kılıçer, Eda Paç Çelik