Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/
Kapak Resmi

127.111

314.021

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, kurulduğu 1995 yılından günümüze değin başta  İktisat, İşletme ve Maliye olmak üzere Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli bilim alanlarında yayın hayatını sürdürmektedir.

"Uluslararası hakemli dergi” niteliğine sahip Yönetim ve Ekonomi Dergisi; Nisan , Ağustos ve Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda üç kez yayımlanmaktadır. Dergimiz, “EconLit Veri Tabanı”“EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" "SOBİAD" ve "DergiPark" a kayıtlıdır.

Cilt 24 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Örgütsel Süreçlerde İşlev Bozukluğunun İşlevsiz Momentum ve Abilene Paradoksu Ekseninde Tahlili
  Sayfalar 669 - 685
  - -, Ahmet Hakan YÜKSEL
 2. 2008 Küresel Krizi Bağlamında Döviz Kurları ve Türkiye’de Dövize Endeksli Banka Kredileri Arasındaki Eştümleşme ve Nedensellik İlişkisi
  Sayfalar 687 - 704
  Nilgün Acar Balaylar, Eda Yalçın Kayacan, Hamdi Emeç
 3. TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 705 - 723
  emrah koçak, Nisfet UZAY
 4. Yönetim Kurulu Kalitesinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: BİST-100 Firmaları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 725 - 740
  - -, Erol TEKİN, Selim Koray DEMİREL
 5. ENTEGRE RAPORLAMA, TÜRK İŞLETMELERİNİN ENTEGRE RAPORLAMAYA BAKIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 741 - 757
  Filiz YÜKSEL, Hakan ARACI
 6. İNSAN KAYNAKLARI ALANINA BLOGLAR ÜZERİNDEN BAKMAK Nitel Bir İnceleme
  Sayfalar 759 - 782
  Şebnem Seçer
 7. Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Uygulanan Vergi Teşviklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 783 - 802
  Ersan Öz, Hüseyin KUTBAY
 8. Özel Çıkar Grupları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Örneği
  Sayfalar 803 - 813
  - -, İbrahim BAKIRTAŞ, Mümin Atalay ÇETİN
 9. Hastane İşletmelerinde Kalp Kapak Değişim Maliyetinin Hesaplanması
  Sayfalar 815 - 836
  - -, K.Şevket SAYIN, E.Yasemin YEĞİNBOY, İbrahim YÜKSEL
 10. Türkiye’de Döviz Kurlarının Yurtiçi Fiyatlara Geçiş Etkisi ve Enflasyon Hedeflemesi
  Sayfalar 837 - 855
  - -, Oğuz TÜMTÜRK
 11. MACARİSTAN HÜKÜMETİNİN GÖÇMEN KRİZİNE YÖNELİK SÖYLEMLERİNİN ANALİZİ: AVRUPA ŞÜPHECİLİĞİ VE GÜVENLİKLEŞTİRMENİN BİR BİRLEŞİMİ
  Sayfalar 857 - 876
  Önder Canveren, Fulya Akgül Durakçay
 12. Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Petrol Tüketimi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 877 - 892
  Rıdvan Keskin
 13. Tasarım Biçimlerinin Teknik Oluşumuna ve Materyal Kültür Alanının Yapılaşmasına Etki Eden Kültürel Dinamikler
  Sayfalar 893 - 912
  - -, Serhat BAŞTAN
 14. Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyümeye Etkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi
  Sayfalar 913 - 927
  Turgut Bayramoğlu, Füsun Çelebi
 15. Bulanık Analitik Hiyerarşi ve Bulanık Dematel Yöntemleri Kullanılarak Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 929 - 957
  - -, Yeşim Deniz ÖZKAN ÖZEN, Aydın KOÇAK
 16. Spor Takımı Evangelizmi (eFANgelizm) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
  Sayfalar 959 - 969
  - -, Zeki YÜKSEKBİLGİLİ