Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, kurulduğu 1995 yılından günümüze değin başta  İktisat, İşletme ve Maliye olmak üzere Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli bilim alanlarında yayın hayatını sürdürmektedir.

"Uluslararası hakemli dergi” niteliğine sahip Yönetim ve Ekonomi Dergisi; Nisan , Ağustos ve Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda üç kez yayımlanmaktadır. Dergimiz, “EconLit Veri Tabanı”“EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" "SOBİAD" ve "DergiPark" a kayıtlıdır.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/
Kapak Resmi

143.714

361.095

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, kurulduğu 1995 yılından günümüze değin başta  İktisat, İşletme ve Maliye olmak üzere Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli bilim alanlarında yayın hayatını sürdürmektedir.

"Uluslararası hakemli dergi” niteliğine sahip Yönetim ve Ekonomi Dergisi; Nisan , Ağustos ve Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda üç kez yayımlanmaktadır. Dergimiz, “EconLit Veri Tabanı”“EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" "SOBİAD" ve "DergiPark" a kayıtlıdır.

Cilt 25 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Ekonomik Özgürlüğün Vergi Kaçakçılığı ve Sosyal Refah Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1 - 13
  Ahmet Tekin, Taner Güney, Ersin Nail Sağdıç
 2. TÜRKİYE-AZERBAYCAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 15 - 27
  Araz ASLANLI
 3. BİST’te İşlem Gören Faktoring Şirketlerinin Mali Yapılarının Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 29 - 53
  Aşır ÖZBEK
 4. Azerbaycan’ın İhracatında Uzmanlaşma ve Rekabet Yapısı: Türkiye ile Karşılaştırmalı Analiz
  Sayfalar 55 - 73
  Birol Erkan, Naib Alakbarov
 5. LİDERİN GÜÇ KAYNAKLARI VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PELZ ETKİSİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Sayfalar 75 - 92
  Cem Harun Meydan, Deniz Dirik, İnan Eryılmaz
 6. Akademisyenlerin Mesleğe Yönelik Algıları: Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Bir Araştırma
  Sayfalar 93 - 111
  Mustafa Paksoy, İsmail Güvenç
 7. Psikolojik Şiddet Algısı, Tükenmişlik Sendromu Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 113 - 131
  Haluk Tanrıverdi, Gelengül Koçaslan, Nurdan Osmanoğlu Taştan
 8. Yoksulluğun Gündelik Hayat Üzerinden Analiz Edilmesinde Anahtar Bir Kavram: Hayatta Kalma Stratejileri Üzerine Yapısal Bir Çalışma
  Sayfalar 133 - 153
  Hande Şahin
 9. Üniversitelerde Sosyal Girişimcilik: Fırsatlar ve Öneriler
  Sayfalar 155 - 170
  ramazan gökbunar, hüseyin aktaş, mahmut kargın
 10. Türkiye Havayolu İç Hat Şehir Çiftlerindeki Pazar Yapılarının Piyasa Yoğunlaşması Ölçütleri İle Belirlenmesi
  Sayfalar 171 - 197
  Mehmet YAŞAR, Ender GEREDE
 11. TÜRKİYE’DEKİ SİYASİ PARTİLERİN DİJİTAL PAZARLAMA KANALLARINI KULLANIMI
  Sayfalar 199 - 216
  Yrd.Doç.Dr. Neslihan Yalcinkaya
 12. TÜRKİYE ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ ANİ SIÇRAMALARIN MARKOV REJİM DEĞİŞİM MODELLERİYLE ANALİZİ
  Sayfalar 217 - 237
  Osman TÜZÜN, Ramazan Ekinci, Fatih Ceylan, Hakan Kahyaoğlu
 13. Dünya Ticaret Örgütü’nün Çevre Koruma Politikaları
  Sayfalar 233 - 249
  Hayriye ŞENGÜN, Seçil Gül MEYDAN YILDIZ
 14. BANKA MÜŞTERİLERİNİN KATILIM BANKASI TERCİHLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 251 - 267
  Selim Duramaz, İbrahim Erol
 15. Avrupa Birliği Politikaları Bağlamında Uluslararası Göç Olgusu ve Türleri: Kavramsal Bakış
  Sayfalar 269 - 289
  Yrd.Doç.Dr. Sühal Şemşit
 16. Eğitim, Sağlık, Ekonomi ve Bireysel Özgürlüklerin Yönetişime Etkisi
  Sayfalar 291 - 308
  Yusuf Soyupek