Yıl 2016, Cilt 23, Sayı 3, Sayfalar 639 - 651 2016-12-29

Evaluation of Inflation, Budget Deficit and Money Supply Relations in Terms of Turkish Economy: Period of 1980-2014
Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi

Mustafa Göktuğ KAYA [1] , Ersan ÖZ [2]

459 572

The aim of this study, based on the hypothesis that there is a close relationship between budget deficits and monetary growth,is to determine the effect of these variables on inflation for Turkish economy using quarterly data on 1980-2014 period. The ARDL bounds testing approach is used in determining this relationshipbecause of variables at different levels stationary as a result of stability analysis.According to the results, while there is a significant and positive relationship between inflation and money supply, there is not significant relationship between inflation and the budget deficit in the long term.

Bu çalışmanın amacı, bütçe açıkları ile parasal büyüme arasında yakın bir ilişkinin bulunabileceği hipotezinden yola çıkarak bu değişkenlerin enflasyon üzerindeki etkisinin Türkiye ekonomisi açısından 1980-2014 dönemi üçer aylık verileri kullanılarak belirlenmesidir. Bu ilişkinin belirlenmesinde, yapılan durağanlık analizleri sonucunda değişkenlerin farklı seviyelerde durağan çıkmalarından dolayı ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre enflasyon ve para arzı arasında uzun dönemde anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunurken, enflasyon ve bütçe açığı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

 • Akçay, O. C., Alper C. E. ve Özmucur S. (2001). Budget Deficit, Inflation and Debt Sustainability:Evidence from Turkey (1970-2000), Bogazici University Research Papers, SBE
 • Alavirad, A. (2003). The Effect of Inflation on Government Revenue and Expenditure: The Case ofIslamic Republic of Iran. Opec Review, 27(4)
 • Altıntaş, H., Cetintaş, H. ve Taban, S. (2008). Turkiye’de Butce Acığı, Parasal Buyume ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1992–2006, Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 185
 • Bedir, S. Ve A. Tural (2014). Bütçe Açığı ve Enflasyon: Türkiye İçin Bir Sınır Testi Yaklaşımı, International Conference on Eurasian Economies
 • Catao, L. & Terrones M. (2003). Fiscal Deficits and Inflation. IMF Working Paper No. 03/65, 1-32.
 • Chaudhary, M. A. S vee Parai A. K. (1991). Budget Deficit and Inflation: The Peruvian Experience.Applied Economics, 23
 • Davidson, Russell and James G. Mac Kinnon (2004), Econometric Theory and Methods
 • Dickey, D., Fuller, W., 1979. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of American Statistical Association 74
 • Granger, C.W.J., 1988. Causality, cointegration and control. Journal of Economic Dynamics and Control 12,
 • Günaydın, 2004. "Bütçe Açıkları Enflasyonist midir? Türkiye Üzerine Bir İnceleme", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(1),
 • Habibullah, vd, 2011. "Budget Deficits and Inflation in Thirteen Asian Developing Countries", International Journal of Business and Social Science 2(9)
 • Kabaklarlı E. Ve P.H.Er(2014), Türkiye’de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisinin Sınır Testi Yaklaşımı İle Analizi, Maliye Dergisi, S.166
 • Kesbiç, vd, 2005. "Bütçe Açıkları ile Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir Model Denemesi", İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
 • Karagöl, E., Erbaykal, E. ve Ertuğrul, H.M (2007). Turkiye’de Ekonomik Buyume İle Elektrik Tuketimi İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1)
 • Lozano, I. (2008). Budget Deficit, Money Growth and Inflation: Evidence From Colombia Case. Banco De La Republica. Borradores De Economia. No. 005127.
 • Oktayer, A. (2010). Turkiye’de Butce Acığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi, Maliye Dergisi Sayı 15 Ocak-Haziran 2010.
 • Özgün, D. B. (2000), An Empirical Approach to Fiscal Deficits and Inflation: Evidence From Turkey,Hazine Müstesarlıgı, Ekonomik Arastırmalar Genel Müdürlügü: Ankara.
 • Özmen M. & Koçak F. İ. (2012). Enflasyon Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin ARDL Yaklaşımı ile Tahmini: Türkiye Örneği. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1)
 • Pesaran, M. H.,&Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive econometric analysis. Oxford: Oxford University Press
 • Pesaran, M. H.,& Shin, Y. (1999). An autoregressive distributed lag model ingapproachtoco integration analysis. In S. Strom (Ed.), Econometrics and economic theory in the 20th century. Cambridge: Cambridge University Press
 • Phillips, P.C.B.,Perron, P., (1988). Testing for a unit root in time serie sregression. Biometrika 75,
 • Serban, Marius, (2002) “Budget Deficit and Inflation”, Academy of Economic Studies, Doctoral School of Finance and Banking, Bucharest.
 • Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2007), Ekonometrik Zaman Serileri Analiz:
 • Eviews Uygulamalı, Geliştirilmiş İkinci Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şahin, İ. Ve M. Karanfil (2015). Türkiye Ekonomisinde 1980-2013 Dönemi Para Arzının Enflasyon Üzerindeki Etkisi. Business and Economics Research Journal, V.6,N.4
 • Şimşek, Muammer (2004). Turkiye’de Reel Doviz Kurunu Belirleyen Uzun Donemli Etkenler C.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ISSN 1303-1279, Cilt.5, Sayı.2.
 • Uygur, Ercan, (2001) “Enflasyon, Para ve Mali Baskı: İktisat Politikasında Geri Kalmışlık”, İktisat İsletme ve Finans, Yıl: 16, Sayı: 189.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa Göktuğ KAYA
Kurum: Kırıkkale University, Faculty of Education, Department of Elementary Education
Ülke: Turkey


Yazar: Ersan ÖZ
Kurum: PAMUKKALE UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yonveek281800, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {23}, pages = {639 - 651}, doi = {10.18657/yonveek.281800}, title = {Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi}, key = {cite}, author = {KAYA, Mustafa Göktuğ and ÖZ, Ersan} }
APA KAYA, M , ÖZ, E . (2016). Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (3), 639-651. DOI: 10.18657/yonveek.281800
MLA KAYA, M , ÖZ, E . "Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2016): 639-651 <http://dergipark.gov.tr/yonveek/issue/26778/281800>
Chicago KAYA, M , ÖZ, E . "Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2016): 639-651
RIS TY - JOUR T1 - Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi AU - Mustafa Göktuğ KAYA , Ersan ÖZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18657/yonveek.281800 DO - 10.18657/yonveek.281800 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 639 EP - 651 VL - 23 IS - 3 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.281800 UR - http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.281800 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi %A Mustafa Göktuğ KAYA , Ersan ÖZ %T Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi %D 2016 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 23 %N 3 %R doi: 10.18657/yonveek.281800 %U 10.18657/yonveek.281800
ISNAD KAYA, Mustafa Göktuğ , ÖZ, Ersan . "Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 / 3 (Aralık 2017): 639-651. http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.281800