Yıl 2016, Cilt 23, Sayı 3, Sayfalar 711 - 732 2016-12-28

An Analysis of Local Tax Perceptions of Tax Payers: A Case Study in Bursa
Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği

R. Kutlu KORLU [1] , Adnan GERÇEK [2] , Özhan ÇETİNKAYA [3]

446 440

             Awareness level of citizens about local taxes seem to affect their behaviours in this regard, that is to say their tax compliance. In this study, Bursa citizens’ perceptions on local taxes were measured through using a questionnaire study after providing theoretical information about tax compliance. In conclusion, this study revealed that Bursa citizens had an average level of knowledge on local taxes; that tax payment culture should be improved; that tax amnesty harms this culture; and that there are significant differences among the groups with regard to answers given in statements about the fact that taxpayment is a sacred duty.

Vatandaşların yerel vergiler hakkındaki algıları ve oluşan bilinç seviyeleri bu konudaki davranışlarına diğer bir deyişle vergi uyumlarına etki etmektedir. Bu çalışmada vergi uyumu ile ilgili teorik bilgiler verildikten sonra Bursa’da vatandaşların yerel vergilere ait algıları anket yöntemi ile ölçülmüştür. Sonuç olarak çalışmada; Bursa’da vatandaşların yerel vergiler konusunda orta düzeyde bilgi sahibi olduğu, vergi ödeme kültürünün geliştirilmesi gerektiği, vergi aflarının bu kültüre zarar verdiği, vergi ödemenin kutsal bir görev olduğu vb. ifadelere verilen cevaplarda gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

 • Aktan Coşkun C., Dilek Dileyici ve Özgür Saraç, (2003), “Vergi, Zulüm ve İsyan”, Phoenix Yayınevi, Ankara. (Erişim:04.08.2016). http://docplayer.biz.tr/10476891-Vergilere-karsi-tepkilerin-anatomisi.html.
 • Aktan, Coşkun. C.(2012), “Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi Ahlakı” Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası, s.14-22. http://www.ceis.org.tr/dergi/2012ocak/makale2.pdf.
 • Allingham, M. G.,& Sandmo A. (1972), “Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis”, Journal of Public Economics, 1(3-4), 323-338.
 • Al-Mamun A. ,Entebang H., Mansor S. A. &Yasser Q. R. (2014), “The Impact of Demographic Factors on Tax Compliance Attitude and Behavior in Malaysia”, Journal of Finance, Accounting and Management, 5(1), ,109-124. http://www.gsmi-ijgb.com/Documents/JFAM%20V5%20N1%20P06%20Abdullah%20Al-Mamun%20-Tax%20Compliance.pdf
 • Becker, G. S.(1974), “Crime and Punishment: An Economic Approach”, Journal of Political Economy 76,169-217. http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf
 • Devos, K. (2014), “Tax Compliance Theory and the Literature” Springer Netherlands,13-64. http://www.springer.com/cda/content/document/cda_download document/9789400774759-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1418007-p175358280.
 • Devos, K. (2008) "Tax Evasion Behaviour and Demographic Factors: An Exploratory Study in Australia,"Revenue LawJournal: Vol. 18: Iss. 1, Article 1. http://www.austlii.edu.au/au/journals/RevenueLawJl/2008/1.pdf.
 • EngidaT. G.&Abera B. G. (2014), “Factors Influencing tax payers’ compliance with the tax system: An empirical study in Mekelle City, Ethiopia, e Journal of Tax Research,vol 12, no. 2,433452. https://www.business.unsw.edu.au/research-site/publications-site/ejournaloftaxresearch-site/Documents/07_EngidaBaisa_Factors Influencing Taxpayers Compliance.pdf
 • Frey, B. S.&Torgler B. (2006), “Tax Morale and Conditional Cooperation”, Berkeley Program in Law and Economics, 1-42.DOI:10.1016/j.jce.2006.10.006.
 • Gerçek, A.&Yüce M.(1998) “Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımı Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi”, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa.
 • Gökbunar, A. R.,Selim S.&Yanıkkaya H. (2007), Türkiye’de Vergi Ahlakını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırmaž, Ekonomik Yaklaşım, 18 (63), pp. 69-94. http://ekonomikyaklasim.org/pdfs2/EYD_V18_N63_A04.pdf.
 • İpek, S. &Kaynar İ.(2009) “Demografik Faktörlerin Vergi Uyumuna Etkisi: Bir Anket Çalışmasının Sonuçları, Maliye Dergisi, Sayı: 157, 116-130. http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/157/07.Selcuk.ipek_ilknur.Kaynar.pdf.
 • James, Simon&andClinton A.(2002) “Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration”, Journal of Finance and Management in Public Services,2.2,27-42. https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/47458/james2.pdf?sequence=1
 • Kalaycı, Ş. (2014), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaynar B., H.(2011), “Vergi Ahlakının Teorik Çerçevesi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 259-278. Kitapcı, İ.(2013), Vergi Etiği- Vergi Psikolojisi, Seçkin Kitapevi, Ankara.
 • Luttmer, E., F. P. &Singhal M.(2014), “Tax Morale”, Journal of EconomicPerspectives, Volume 28, Number 4, , 149-168. DOI: 10.1257/jep.28.4.149
 • Marandu, E. E.,Mbekomize C. &Ifezue A.(2014), “Determinants of TaxCompliance: A Review of Factorsand Conceptualizations”, Proceedings of the First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (ME14 DUBAI Conference) Dubai, 10-12, ISBN: 978-1-941505-16-8 Paper ID_D4110, pp.1-18.
 • ÖmürbekN.,Çiçek H. G. &Çiçek S.(2007) “Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları”, Maliye Dergisi, Sayı: 153, 102-122. http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/153/omurbek_cicek_cicek.pdf.
 • Özdamar, K. (1999), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi.
 • Sağlam, M.(2013), “Vergi Algısı ve Vergi Bilinci Üzerine Bir Araştırma: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinde Vergi Algısı ve Bilinci, Sosyoekonomi,315-334. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sosyoekonomi/article/view/5000080659.
 • Saruç, N., T.(2015), Vergi Uyumu, Teori ve Uygulama, Seçkin Kitapevi, Ankara.
 • Torgler, B.&Schneider F. (2004), “Does Culture InfluenceTax Morale? Evidence From Differen European Countries”, CREMA Working Paper No. 2004-17. Basel, Center forReserch in Economics, Management andArts. http://www.crema-research.ch/papers/2004-17.pdf.
 • Torgler, B.,SchaffnerM.&Macintyre A. (2007), “Tax Complıance, Tax Morale and Governance Quality”, Center for Research in Economics, Management andtheArts, , pp.1-41.http://www.crema-research.ch/abstracts/2007-17.htm.
 • Torgler, B.(2003a), “Tax Morale and Institutions” Yale University, Yale Center for International andArea Studies, Crema Workıng Papers, 1-36. http://www.crema-research.ch/papers/2003-09.pdf.
 • Torgler, B. (2003b), “Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance” Dissertation der Universität Basel zurErlangung der Würdeeines Doktors der Staatswissenschaften, Basel, den 11.
 • Yardımcıoğlu M.,Akpınar Y. & Günay Y.(2014), “Vergi Okuryazarlığı Ve Vergisel Farkındalık: Kahramanmaraş Araştırması, KSU İİBF Dergisi, Cilt:4, Sayı:2,95-119. http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/article/view/5000105617.
 • Yüce, M.(2007), “Eski Sovyet Birliği Ülkelerinde Mükelleflerin Vergiye Bakışı Üzerine Bir Çalışma” Akademik Araştırmalar Dergisi”, Yıl:8, Sayı:31, 65-81.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 23-3
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: R. Kutlu KORLU
Kurum: ULUDAG UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Adnan GERÇEK
Kurum: ULUDAG UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Özhan ÇETİNKAYA
Kurum: ULUDAG UNIV

Bibtex @araştırma makalesi { yonveek281955, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {23}, pages = {711 - 732}, doi = {10.18657/yonveek.281955}, title = {Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği}, key = {cite}, author = {ÇETİNKAYA, Özhan and KORLU, R. Kutlu and GERÇEK, Adnan} }
APA KORLU, R , GERÇEK, A , ÇETİNKAYA, Ö . (2016). Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (3), 711-732. DOI: 10.18657/yonveek.281955
MLA KORLU, R , GERÇEK, A , ÇETİNKAYA, Ö . "Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2016): 711-732 <http://dergipark.gov.tr/yonveek/issue/26778/281955>
Chicago KORLU, R , GERÇEK, A , ÇETİNKAYA, Ö . "Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2016): 711-732
RIS TY - JOUR T1 - Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği AU - R. Kutlu KORLU , Adnan GERÇEK , Özhan ÇETİNKAYA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18657/yonveek.281955 DO - 10.18657/yonveek.281955 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 711 EP - 732 VL - 23 IS - 3 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.281955 UR - http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.281955 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği %A R. Kutlu KORLU , Adnan GERÇEK , Özhan ÇETİNKAYA %T Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği %D 2016 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 23 %N 3 %R doi: 10.18657/yonveek.281955 %U 10.18657/yonveek.281955
ISNAD KORLU, R. Kutlu , GERÇEK, Adnan , ÇETİNKAYA, Özhan . "Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 / 3 (Aralık 2017): 711-732. http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.281955