Yıl 2016, Cilt 23, Sayı 3, Sayfalar 733 - 749 2016-12-28

The Effect of Earnings Quality and Management on The Financial Performance of Enterprise: A Research on ISO 500 Enterprises
Kazanç Kalitesi ve Yönetiminin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: İSO 500 İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Şakir SAKARYA [1] , Zeliha SÜNBÜL KOÇAK [2]

323 383

             The purpose of this study;  public enterprises that rank among the first 500 industrial organizations according to the ISO ranking, detection of whether earnings management is applied or not the effect of the earnings management practices on the financial performance and the explanation of the relationship between earnings management and earnings quality. In order to achieve enterprises that are registered in Borsa Istanbul between 2006 and 2013 will be selected among 500 large companies under Istanbul Chamber of Industry. The relationship of the earnings management and earnings quality with the financial performance of the enterprise will be tried to be explained with the use of Linear Regression Method.  The outcomes of the analysis detected the existence of earnings management in BIST. 

Bu çalışmanın amacı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) sıralamasına göre 500 büyük sanayi kuruluşu listesi içinde yer alan ve aynı zamanda da hisse senetleri Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören işletmelerde kazanç yönetimi uygulanıp uygulanmadığının tespit edilmesi, kazanç yönetimi uygulamalarının işletmelerin finansal performansına etkisi ve kazanç yönetimi ve kazanç kalitesi arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda; 2006 - 2013 yıllarını kapsayacak şekilde 8 yıllık bir zaman dilimi incelenmiş olup, İSO 500 listesindeki işletmeler içinden Borsa İstanbul’da kayıtlı olan işletmeler seçilmiştir. Çoklu regresyon yöntemi kullanılarak kazanç yönetimi ve kazanç kalitesi ile işletmelerin finansal performansı arasındaki ilişki düzeyi açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda yapılan inceleme sonucunda BİST’de kazanç yönetiminin varolduğu tespit edilmiştir. 

 • Ayarlıoğlu, M. A. (2007). Kar Yönetimi Uygulamaları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Test Edilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bayırlı, R. (2006). Yaratıcı Muhasebe, Etik, Firma Değeri ve Örnek Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Beneish, M. D. (2001). Earnings Management: A Perspective. Managerial Finance, 27(12), 3-17.
 • Dalgar, H. ve Pekin, S. (2011). Kurumsal Yönetim İle Finansal Tablo Manipülasyonu Arasındaki İlişki: İmkb Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Yer Alan Şirketlerde Bir Araştırma. Mali Çözüm, 107, 19-44.
 • Deangelo, L. E., (1986). Accounting Numbers As Market Valuation Substitues: A Study Of Management Buyouts Of Public Stockholders. The Accounting Review, 56, 400- 420.
 • Dechow, P. M. and Schrand, C. M. ( 2004). Earnings Quality. USA: The Research Foundation of CFA Institute.
 • Dechow, P. M., Sloan, R. G. and Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review, 70 (2), 193-225.
 • Duman, H. (2010). Kamunun Aydınlatılması İlkesi Kapsamında Kazanç Yönetimi Uygulamalarının Finansal Raporlama Kalitesi ve Şirket Performansı Üzerine Etkisi: İMKB’de Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Durak, G. ve Gürel, E. (2014). Finansal Raporların Kalitesine Etki Eden Ülkeye Özgü Faktörler. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64, 95-109.
 • FASB, Statement of Financial Concept No 2, “Qualitative Characteristic of Accounting Information”, 1980, s.13. http://www.fasb.org/cs/Blob Server?blobco27l., E.T: 27.03.2014.
 • Francis, J., Olsson, P. and Schipper, K. (2006). Earnings Quality. Foundations and Trends in Accounting, 1, 259 – 340.
 • Giroux, G. (2004). Detecting Earnings Management. USA: John Wiley & Sons Incorporated.
 • Healy, P. M., (1985). The Effect Of Bonus Scehemes On Accounting Decisions. Journal Of Accounting And Economics, 7, 85-107.
 • Hribar, P. and Collins, D. W. (2002). Errors in Estimating Accruals Implications for Empirical Research. Journal of Accounting Research, 40(1), 105- 134.
 • Jones, J. J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigation. Journal Of Accounting Research, 29 (2), 193-228.
 • Kalaycı, Ş. (Editör). (2010). SPSS Uygulamalı Çok değişkenli İstatistik Teknikleri. 5. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kothari, S. P., Leone, A.J. and Wasley, C. E. (2005). Performance Matched Discretionary Accrual Measures. Journal of Accounting and Economics, 39(1), 163-197.
 • Küçüksözen, C. ve Küçükkocaoğlu, G. (2004). Finansal Bilgi Manipülasyonu: İMKB Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. 1st International Accounting Conference on the Way to Convergence, MÖDAV, İstanbul.
 • Lo, K. (2008). Earnings Management and Earnings Quality. Journal of Accounting and Economics, 45, 350-351.
 • McNichols, M. F. and Wilson, G.P. (1988). Evidence of Earnings Management From The Provision for Bad Debts. Journal of Accounting Research, 26, 1-31.
 • Önder, Ş.ve Ağca, A. (2013). Toplam Tahakkuk Modelleri ile Türkiye’de Kar Yönetiminin Ölçülmesi: İMKB’de Yer Alan İşletmeler Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, EYI Özel Sayı, 23-47.
 • Özden, V. E. Altuk (2013). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Kar Yönetimine Etkisi: Bağımsız Denetçilerin Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ronen, J. and Yaari, V. (2008). Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research. New York: Springer.
 • Schipper, K. and Vincent, L. (2003). Earnings Quality. Accounting Horizons,17, 97-110.
 • Schipper, K., (1989). Commentary On Earnings Management. Accounting Horizons, 3 (4), 91-102.
 • Teoh, S. H., Wong, T. J. and Rao, G. R. (1998). Are Accruals During Initial Public Offerings Opportunistic?. Review of Accounting Studies, 3, 175-208.
 • Yaşar, A. (2011). Bağımsız Dış Denetim Kalitesinin Kar Yönetimi Üzerine Etkisi: İMKB'de Kayıtlı İşletmeler Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Yel, T. (2009). Kar Kalitesi ve Dönem Karıyla Gelecek Dönem Karları ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İMKB'de Test Edilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yel, T. (2012). Kar Kalitesi ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İMKB’de Test Edilmesi. Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, 8 (16), 119-136.
 • Yükseltürk, O. (2006). İşletmelerde Kârı Yüksek Gösterme Yöntemleri ve Türkiye'de Hisse Senetlerinin Halka Arzı Öncesi Kârı Yüksek Gösterme Eğilimleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 23-3
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şakir SAKARYA
Kurum: Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Zeliha SÜNBÜL KOÇAK
Kurum: Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye

Bibtex @araştırma makalesi { yonveek281958, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {23}, pages = {733 - 749}, doi = {10.18657/yonveek.281958}, title = {Kazanç Kalitesi ve Yönetiminin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: İSO 500 İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {SAKARYA, Şakir and SÜNBÜL KOÇAK, Zeliha} }
APA SAKARYA, Ş , SÜNBÜL KOÇAK, Z . (2016). Kazanç Kalitesi ve Yönetiminin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: İSO 500 İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (3), 733-749. DOI: 10.18657/yonveek.281958
MLA SAKARYA, Ş , SÜNBÜL KOÇAK, Z . "Kazanç Kalitesi ve Yönetiminin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: İSO 500 İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2016): 733-749 <http://dergipark.gov.tr/yonveek/issue/26778/281958>
Chicago SAKARYA, Ş , SÜNBÜL KOÇAK, Z . "Kazanç Kalitesi ve Yönetiminin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: İSO 500 İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2016): 733-749
RIS TY - JOUR T1 - Kazanç Kalitesi ve Yönetiminin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: İSO 500 İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma AU - Şakir SAKARYA , Zeliha SÜNBÜL KOÇAK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18657/yonveek.281958 DO - 10.18657/yonveek.281958 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 733 EP - 749 VL - 23 IS - 3 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.281958 UR - http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.281958 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kazanç Kalitesi ve Yönetiminin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: İSO 500 İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma %A Şakir SAKARYA , Zeliha SÜNBÜL KOÇAK %T Kazanç Kalitesi ve Yönetiminin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: İSO 500 İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma %D 2016 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 23 %N 3 %R doi: 10.18657/yonveek.281958 %U 10.18657/yonveek.281958
ISNAD SAKARYA, Şakir , SÜNBÜL KOÇAK, Zeliha . "Kazanç Kalitesi ve Yönetiminin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: İSO 500 İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 / 3 (Aralık 2017): 733-749. http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.281958