Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 2, Sayfalar 335 - 349 2018-08-14

Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi

Şerife Merve Koşaroğlu [1] , Ahmet Şengönül [2] , Hacı Ahmet Karadaş [3]

160 540


Sanayi Devrimi’nin etkisiyle petrolün ulaşımda ve üretimde yoğun olarak kullanılması, ekonomiler için petrolü vazgeçilmez bir unsur yapmıştır. Dünya üzerinde petrol rezervlerinin belirli bölgelerde toplanması, diğer ülkeler için ithalatı zorunlu kılmıştır. Fiyatların petrol üreten ülkeler tarafından arz-talep koşullarının dışında belirlenmesi, petrol arz şoklarına yol açabilmektedir. Bu şoklar, üretim maliyetlerini önemli derecede etkileyerek ülkeleri durgunluk, enflasyon ve yüksek işsizlik gibi ekonomik sorunlarla karşı karşıya bırakır. Bu şokların etkisi altında kalan petrol ithalatçısı ülkelerden biri de Türkiye’dir. Bu çalışmada değişen petrol fiyatlarının Türkiye ihracatı üzerindeki etkisi ARDL sınır testi yaklaşımıyla araştırılmıştır. Elde edilen bulgular Türkiye için uzun dönemde petrol fiyatlarındaki artışın ihracatı pozitif yönde etkilediği şeklinde olmuştur.


Petrol Fiyatları, İhracat, Türkiye Ekonomisi
 • Akıncı, M., Aktürk, E., Yılmaz, Ö. (2012). Petrol Fiyatları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OPEC ve Petrol İthalatçısı Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, XXXI.
 • Altıntaş, H. (2013). Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Dinamik Nedensellik Analizi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 1-30.
 • Aziz, M. I. A., Bakar, N. A. (2011). Oil Price Shocks and Macroeconomic Activities in Malaysia, The Journal of World Economic Review, 6(2), 123-142.
 • Aziz, M. I. A., Dahalan, J. (2015). Oil Pirce Shocks and Macroeconomic Activities in Asean-5 Countries: A Panel VAR Approach, Eurasian Journal of Business and Economics, 8(16), 101-120.
 • Barunik, J., Malinska, B. (2015). Forecasting the Term Structure of Crude Oil Futures Price With Neural Networks”, Elsevier.
 • Bayat, T., Şahbaz, A., Akçacı, T. (2013). Petrol Fiyatlarının Dış Ticaret Açığı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 42, 67-90.
 • Cobb, L. (2007). The History and Future of World Energy, The Quaker Economist, 7.
 • Çulha, O. Y., Özmen M. U., Yılmaz E. (2015). Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi, TCMB Ekonomi Notları, 10.
 • Dornbusch, R., Stanley, F. (1998). Makroekonomi, İstanbul: Akademi Yayınları.
 • OPEC Annual Statistical Bulletin (2015). www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/.../ASB2015.pdf. E.T.: 02.04.2016
 • Husain, A.M., Arezki, R., Breuer, P., Haksar, V., Helbling, T., Medas, P., Sommer, M. and IMF Staff Team (2015). Global Implications of Lower Oil Prices, International Monetary Fund.
 • Rühl, C., (2013). BP Energy Outlook 2030.
 • Schneider M., (2004). The Impact of Oil Price Changes on Growth and Inflation, Monetary Policy & the Economy, 2.
 • Taşman, C.E., (1949) Petrolün Türkiye’de Tarihçesi, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 39.
 • Türkay, H., Demirbaş M., (2012). Türkiye Ekonomisinde Yatırımların Faiz ve Gelir İlişkisinin ARDL Yaklaşımı İle Analizi, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 3(2).
 • Şengönül, A., (2000). Different Twin Deficits in Different Time Intervals: Evidence from Turkey, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 8(2), 139-152.
 • http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/01/160111_petrol_fiyatlari_dusus_analiz
 • wallstreetexaminer.com
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şerife Merve Koşaroğlu
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet Şengönül
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hacı Ahmet Karadaş
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @konferans bildirisi { yonveek327486, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {335 - 349}, doi = {10.18657/yonveek.327486}, title = {Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Koşaroğlu, Şerife Merve and Karadaş, Hacı Ahmet and Şengönül, Ahmet} }
APA Koşaroğlu, Ş , Şengönül, A , Karadaş, H . (2018). Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (2), 335-349. DOI: 10.18657/yonveek.327486
MLA Koşaroğlu, Ş , Şengönül, A , Karadaş, H . "Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018): 335-349 <http://dergipark.gov.tr/yonveek/issue/37851/327486>
Chicago Koşaroğlu, Ş , Şengönül, A , Karadaş, H . "Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018): 335-349
RIS TY - JOUR T1 - Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi AU - Şerife Merve Koşaroğlu , Ahmet Şengönül , Hacı Ahmet Karadaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18657/yonveek.327486 DO - 10.18657/yonveek.327486 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 349 VL - 25 IS - 2 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.327486 UR - http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.327486 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi %A Şerife Merve Koşaroğlu , Ahmet Şengönül , Hacı Ahmet Karadaş %T Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi %D 2018 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 25 %N 2 %R doi: 10.18657/yonveek.327486 %U 10.18657/yonveek.327486
ISNAD Koşaroğlu, Şerife Merve , Şengönül, Ahmet , Karadaş, Hacı Ahmet . "Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 / 2 (Ağustos 2018): 335-349. http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.327486