Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 2, Sayfalar 369 - 390 2018-08-14

Feldstein-Horioka Bulmacasının OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analiziyle Sınanması

ismail ÇİFÇİ [1] , Rabia İnci ÖZBEK [2] , Ergin UZGÖREN [3]

64 217

Feldstein-Horioka bulmacası, dünyada artan sermaye hareketliliğine karşın yurtiçi tasarruflarla yurtiçi yatırımlar arasındaki güçlü ilişkiyi ifade etmektedir. Bu çalışma 28 OECD ülkesi için 1980-2015 yıllık verilerini kullanarak Feldstein-Horioka bulmacasının geçerliliğini test etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yurtiçi tasarruflarla yurtiçi yatırımlar arasındaki ilişki üç aşamalı bir yöntemle araştırılmıştır. Elde edilen bulguları şu şekilde sıralamak mümkündür: a) Değişkenlerin kesitler arasında birbirine bağımlı olduğu üç farklı yatay kesit bağımlılığı testiyle tespit edilmiştir; b) CADF, CIPS ve Panik Atak birim kök testleri değişkenlerin düzey değerlerde birim köklü, birinci fark değerlerde durağan olduklarını göstermektedir; c) Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiler Durbin-Hausman koentegrasyon testi ve LM Bootstrap koentegrasyon testiyle araştırılmış ve koentegrasyonun varlığı güçlü bir şekilde reddedilmiştir. Bu tespit 1980-2015 dönemi için 28 OECD ülkesinde Feldstein-Horioka bulmacasının geçerli olmadığını, bu ülkelerde yurtiçi yatırımların uluslararası sermaye piyasaları tarafından finanse edildiğini göstermektedir.

Feldstein-Horioka Bulmacası, Yatırımlar, Tasarruflar
 • Abbott, A. J., & De Vita, G. (2003). Another Piece in the Feldstein-Horioka Puzzle. Scottish Journal of Political Economy. 50.1. 69-89.
 • Alexakis, P. & Apergis, N. (1994). The Feldstein-Horioka puzzle and exchange rate regimes: Evidence from cointegration tests. Journal of Policy Modeling. 16.5. 459-472.
 • Apergis, N. & Tsoumas, C. (2009). A Survey of the Feldstein–Horioka Puzzle: What Has Been Done And Where We Stand. Research in Economics. 63.2. 64-76.
 • Arısoy, İ. (2013). Türkiye’de Yatırım, Tasarruf ve Sermaye Akışkanlığının Analizi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 14.1. 69-80.
 • Asteriou, D. & Hall, S. (2007). Applied Econometrics: a Modern Approach, Using Eviews and Microfit. Revisited Edition. Newyork: Palgrave Macmillan.
 • Bai, J. & Kao, C. (2006). On the Estimation and Inference af a Panel Cointegration Method with Cross-Sectional Dependence. In: Baltagi, B.H. (Ed.), Panel Data Econometrics: Theoretical Contributions and Empirical Applications. Elsevier Science, Amsterdam, pp. 3–30.
 • Bai, J. & Ng, S. (2004), A PANIC Attack on Unit Roots and Cointegration." Econometrica 72.4. 1127-1177.
 • Ballabriga, F. C., Dolado, J. J& Viñals, J. (1991). Investigating Private and Public Savings-Investment Gaps in EC Countries. CEPR Discussion Papers, No. 607.
 • Baltagı, B. H. (2014). Econometric Analysis of Panel Data. Fifth Edition, Chichester: John Wiley& Sons Ltd.
 • Bayoumi, T. (1990). Saving-Investment Correlations: Immobile Capital, Government Policy, or Endogenous Behavior?. Staff Papers-International Monetary Fund. 360-387.
 • Blanchard, O. & Giavazzi F. (2002). Current Account Deficits in the Euro Area: The end of the Feldstein-Horioka Puzzle?. Brookings Papers on Economic Activity 2002.2. 147-209.
 • Bodman, P. M. (1995). National Savings and Domestic Investment in the Long Term: Some Time Series Evidence from the OECD." International Economic Journal 9.2. 37-60.
 • Bolatoğlu, N. (2005). Türkiye'de Yurtiçi Yatırım ve Yurtiçi Tasarruf Oranları Arasındaki İlişki. Ekonomik Yaklasim. 16.56. 19-32.
 • Breıtung J. (2001). The Local Power Of Some Unit Root Tests For Panel Data. Advances in Econometrics. 15. 161-177.
 • Breitung, J. (2000). The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data. Advances in Econometrics. Vol. 15. Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, JAI.
 • Breusch, T. S. & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies. 47.1. 239-253.
 • Chang, Y. & Smith, R. T. (2014). Feldstein–Horioka puzzles. European Economic Review 72. 98-112.
 • Chen, S. W. & Shen C. H. (2015). Revisiting the Feldstein–Horioka Puzzle with Regime Switching: New Evidence from European Countries. Economic Modelling 49. 260-269.
 • Coakley, J. & Kulasi, F. (1997). Cointegration of Long Span Saving and İnvestment. Economics Letters. 54.1. 1-6.
 • Coakley, J., Kulasi, F. & Smith, R. (1996). Current Account Solvency and the Feldstein--Horioka Puzzle. The Economic Journal. 620-627.
 • Coakley, J., Kulasi F. & Smith, R. (1998). The Feldstein-Horioka Puzzle and Capital Mobility: a Review. International Journal of Finance & Economics. 3.2. 169-188. Di Iorio, F., & Fachin, S. (2007). Testing for Breaks in Cointegrated Panels-With an Application to the Feldstein-Horioka Puzzle. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 1.
 • Ekrem, E., Nazlioglu, S. & Erdem, C. (2010). Exchange Rate Uncertainty and Agricultural Trade: Panel Cointegration Analysis for Turkey. Agricultural Economics. 41.6. 537-543.
 • Esen, E., Yıldırım, S. & Kostakoğlu S. F. (2012). Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 7.1. 252-261.
 • Feldstein, M. & Horioka, C. (1980). Domestic Saving and International Capital Flows. Economic Journal. 90. 314-329.
 • Feldstein, M. (1983). Domestic Saving and International Capital Movements in the Long Run and the Short Run. European Economic Review. 21. 331-353.
 • Feldstein, M. & Bacchetta, P. (1991). National Saving and International Investment. National Saving and Economic Performance. University of Chicago press. 201-226. http://www.nber.org/books/bern91-2
 • Fouquau, J., Hurlin, C. & Rabaud, I. (2008). The Feldstein-Horioka Puzzle: A Panel Smooth Transition Regression Approach. Economic Modelling. 25.2. 284-299.
 • Georgopoulos, G. & Hejazi, W. (2009). The Feldstein-Horioka Puzzle Revisited: Is the Home-Bias Much Less?. International Review of Economics & Finance. 18.2. 341-350.
 • Göçer, İ., Alataş, S. & Peker, O. (2014). Yatırım-Tasarruf İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Yeni Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi. Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, EYİ Özel Sayı. 59-78.
 • Guzel, A. & Ozdemir, Z. A. (2011). The Feldstein–Horioka Puzzle in the Presence of Structural Shifts: The Case of Japan Versus The USA." Research in International Business and Finance. 25.2. 195-202.
 • Harberger, A. C. (1980). Vignettes on the World Capital Market. The American Economic Review 70.2. 331-337.
 • Ho, T. W. (2002). The Feldstein-Horioka Puzzle Revisited. Journal of International Money and Finance. 21.4. 555-564.
 • Hussein, K. A. (1998). International Capital Mobility in OECD Countries: The Feldstein-Horioka Puzzle Revisited. Economics Letters. 59.2. 237-242.
 • Im, K. S., Pesaran, M. H. & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics. 115.1. 53-74.
 • Jansen, W. J. & Schulze, G. G. (1996). Theory‐Based Measurement of the Saving‐Investment Correlation with an Application to Norway. Economic Inquiry. 34.1. 116-132.
 • Jansen, W. J. (1996). Estimating Saving-Investment Correlations: Evidence for OECD Countries Based on an Error Correction Model. Journal of International Money and Finance. 15.5. 749-781.
 • Jansen, W. J. (1997). Can the Intertemporal Budget Constraint Explain the Feldstein-Horioka Puzzle?. Economics Letters. 56.1. 77-83.
 • Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data. Journal of Econometrics, 90.1. 1-44.
 • Koçbulut, Ö. & Altıntaş, H. (2016). İkiz Açıklar ve Feldstein-Horioka Hipotezi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 48. 145-174.
 • Levin, A., Lin, C. F. & Chu, C. S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics. 108.1. 1-24.
 • Ma, W. & Li, H. (2016). Time-Varying Saving-Investment Relationship and the Feldstein-Horioka Puzzle. Economic Modelling. 53. 166-178.
 • Maddala, G. S. & Wu, S. (1999) A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 61. 631-652.
 • Mark, N. C., Ogaki, M. & Sul, D. (2005). Dynamic Seemingly Unrelated Cointegrating Regressions. The Review of Economic Studies. 72.3. 797-820.
 • Mercan, M. (2014). Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi. Ege Academic Review. 14.2. 231-245.
 • Murphy, R. G. (1984). Capital Mobility and the Relationship Between Saving and Investment Rates in OECD Countries. Journal of International Money and Finance. 3.3. 327-342.
 • Narayan, P. K. (2005a). The Relationship Between Saving and Investment for Japan. Japan and the World Economy. 17.3. 293-309.
 • Narayan, P. K. (2005b). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics. 37.17. 1979-1990.
 • Narayan, P. K. & Narayan, S. (2010). Testing for Capital Mobility: New Evidence from a Panel of G7 Countries. Research in International Business and Finance. 24.1. 15-23.
 • Obstfeld, M. & Rogoff, K. (2000). The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause?. NBER Macroeconomics Annual 15. MIT press. 339-412.
 • Obstfeld, M. (1986). Capital Mobility in the World Economy: Theory and Measurement. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 24. 55-103.
 • Onur, S. (2012). Finansal Liberalizasyon ve GSMH Büyümesi Arasındaki İlişki. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 1.1. 127-152.
 • Özmen, E. & Parmaksiz, K. (2003). Exchange Rate Regimes and the Feldstein-Horioka Puzzle: The French Evidence. Applied Economics. 35:2. 217-222.
 • Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory. 20.03. 597-625.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. CESifo Working Paper Series No. 1229; IZA Discussion Paper No. 1240. 1-39.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross‐Section Dependence. Journal of Applied Econometrics. 22.2. 265-312.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. & Yamagata, T. (2008). A Bias‐Adjusted LM Test of Error Cross‐Section Independence. The Econometrics Journal. 11.1. 105-127.
 • Rao, B. B., Tamazian, A. & Kumar, S. (2010). Systems GMM Estimates of the Feldstein-Horioka Puzzle for the OECD Countries and Tests for Structural Breaks. Economic Modelling. 27.5. 1269-1273.
 • Sarno, L. & Taylor, M. P. (1998). Exchange Controls, International Capital Flows and Saving-Investment Correlations in The UK: An Empirical Investigation. Review of World Economics. 134.1. 69-98.
 • Schmidt, M. B. (2003). Savings and Investment in Australia.  Applied Economics. 35.1. 99-106.
 • Seyidoğlu, H. (2009). Uluslararası İktisat, İstanbul:17. Baskı Güzem Can Yayınları.
 • Shibata, A. & Shintani, M. (1998). Capital Mobility in the World Economy: An Alternative Test. Journal of International Money and Finance. 17.5. 741-756.
 • Swamy, P. A. V. B. (1970). Efficient Inference in a Random Coefficient Regression Model. Econometrica: Journal of the Econometric Society. 311-323.
 • Tesar, L. L. (1991). Savings, Investment and International Capital Flows." Journal of International Economics. 31.1. 55-78.
 • Tunçsiper, B. & Biçen, Ö. F. (2016). Feldstein-Horioka Hipotezinin Görünürde İlişkisiz Regresyon Yöntemiyle Analizi: Gelişen Ekonomiler (E7) Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 31. 348-362.
 • Westerlund, J. & Edgerton, D. L. (2007). A Panel Bootstrap Cointegration Test." Economics Letters. 97.3. 185-190.
 • Westerlund, J. (2008). Panel Cointegration Tests of the Fisher Effect. Journal of Applied Econometrics. 23.2. 193-233.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: ismail ÇİFÇİ
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Rabia İnci ÖZBEK
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Ergin UZGÖREN
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yonveek340138, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {369 - 390}, doi = {10.18657/yonveek.340138}, title = {Feldstein-Horioka Bulmacasının OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analiziyle Sınanması}, key = {cite}, author = {ÇİFÇİ, ismail and ÖZBEK, Rabia İnci and UZGÖREN, Ergin} }
APA ÇİFÇİ, i , ÖZBEK, R , UZGÖREN, E . (2018). Feldstein-Horioka Bulmacasının OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analiziyle Sınanması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (2), 369-390. DOI: 10.18657/yonveek.340138
MLA ÇİFÇİ, i , ÖZBEK, R , UZGÖREN, E . "Feldstein-Horioka Bulmacasının OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analiziyle Sınanması". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018): 369-390 <http://dergipark.gov.tr/yonveek/issue/37851/340138>
Chicago ÇİFÇİ, i , ÖZBEK, R , UZGÖREN, E . "Feldstein-Horioka Bulmacasının OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analiziyle Sınanması". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018): 369-390
RIS TY - JOUR T1 - Feldstein-Horioka Bulmacasının OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analiziyle Sınanması AU - ismail ÇİFÇİ , Rabia İnci ÖZBEK , Ergin UZGÖREN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18657/yonveek.340138 DO - 10.18657/yonveek.340138 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 369 EP - 390 VL - 25 IS - 2 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.340138 UR - http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.340138 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Feldstein-Horioka Bulmacasının OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analiziyle Sınanması %A ismail ÇİFÇİ , Rabia İnci ÖZBEK , Ergin UZGÖREN %T Feldstein-Horioka Bulmacasının OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analiziyle Sınanması %D 2018 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 25 %N 2 %R doi: 10.18657/yonveek.340138 %U 10.18657/yonveek.340138
ISNAD ÇİFÇİ, ismail , ÖZBEK, Rabia İnci , UZGÖREN, Ergin . "Feldstein-Horioka Bulmacasının OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analiziyle Sınanması". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 / 2 (Ağustos 2018): 369-390. http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.340138