Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 2, Sayfalar 1 - 8 2018-07-31

SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI VE ZAMANAŞIMI

Habib Yıldız [1]

58 112

Özet

 

Türk sigorta hukukunda sigorta sözleşmesini sona erdiren pek çok sebep bulunmaktadır. Bunların bir kısmı kanunda düzenlenmiştir. Ancak kanunda düzenlenmeyen ve sözleşme serbestisi prensibinin bir sonucu olarak sözleşmenin sona erdirilebileceği haller de bulunmaktadır. Ayrıca sigorta sözleşmesi taraflarının talep haklarına ilişkin zamanaşımı da mevcuttur. Çalışmamız kapsamında, sigorta sözleşmesini sona erdiren haller değerlendirilmeye çalışılmıştır.


Abstact

In Turkish insurance law there are many reasons which are terminated of insurance contract. A part of them are regulated by law. However with all that the result of freedom of contract there are many reasons which are not regulated by law. Also the limitation of right to demand of the parties of insurance contract exists too. In this study, the reasons of termination of insurance contract are analyzed.

Sigorta sözleşmesi, sigorta sözleşmelerinin sona ermesi, fesih, iptal hakkı
  • Arseven, H. (1991), Sigorta Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları.
  • Çeker, M. (2016), Sigorta Hukuku, Adana: Karahan Kitabevi.
  • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
  • Kayıhan, Ş. ve Bağcı, Ö., (2017), Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
  • Kender, R. (2017), Türkiye’de Hususu Sigorta Hukuku, İstanbul: Oniki Levha Yayınları.
  • Sarıaydın, H. (?), “Sigortada zamanaşımı süresi nedir”, https://www.sigorta.com.tr/sigortada-zaman-asimi-suresi-nedir (Erişim tarihi: 25/12/2017).
  • Türk Ticaret Kanunu, Kanun no: 6102, Karar No: 13/01/2011
  • Ulaş, I. (2012), Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi
  • Yargıtay Kararları, https://emsal.yargitay.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/yeniTasarim/index.jsp,
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Habib Yıldız (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yorumyonetim437621, journal = {Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2125}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI VE ZAMANAŞIMI}, key = {cite}, author = {Yıldız, Habib} }
APA Yıldız, H . (2018). SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI VE ZAMANAŞIMI. Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 6 (2), 1-8. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/yorumyonetim/issue/38774/437621
MLA Yıldız, H . "SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI VE ZAMANAŞIMI". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 6 (2018): 1-8 <http://dergipark.gov.tr/yorumyonetim/issue/38774/437621>
Chicago Yıldız, H . "SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI VE ZAMANAŞIMI". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 6 (2018): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI VE ZAMANAŞIMI AU - Habib Yıldız Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 6 IS - 2 SN - -2602-2125 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI VE ZAMANAŞIMI %A Habib Yıldız %T SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI VE ZAMANAŞIMI %D 2018 %J Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi %P -2602-2125 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldız, Habib . "SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI VE ZAMANAŞIMI". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 6 / 2 (Temmuz 2018): 1-8.