Yıldız Social Science Review yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 2 - Ara 2017