Yıldız Social Science Review yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir.