Editör Kurulu

Prof. Murat DONDURAN (Yıldız Technical University, Turkey)


Prof.  Meral UZUNÖZ (Yıldız Technical University, Turkey)

Assoc. Prof.  Evren BALTA (New York University, USA)

Assist. Prof.  Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI (Yıldız Technical University, Turkey)

Assist. Prof.  Burak ÜNVEREN (Yıldız Technical University, Turkey)

Assist. Prof.. Tolga AKSOY (Yıldız Technical University, Turkey)


Assist. Prof. Seçkin SUNAL (Yıldız Technical University, Turkey)


Assist. Prof. Antonio MASALA (IMT Lucca, Italy)


Assist. Prof.  Yıldırım ÇİÇEN (Gümüşhane University, Turkey)


Dr. Laçin İdil ÖZTIĞ (Yıldız Technical University, Turkey)

Doç.Dr. Antonio MASALA

Italy
antmasala@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler