Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1305-631X | e-ISSN 1305-631X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sedat ÇETİN | http://www.teknolojikarastirmalar.com/frmDergiler.aspx?IDDergi=3

Teknolojik Araştırmalar: Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi; 


İnşaat Teknolojisi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili konularda yazılmış araştırma makaleleri, kısa makaleler, teknik notlar ve teknolojik tartışma yazılarını yayınlayan hakemli bir elektronik dergidir.

Dallarında uzmanlaşmış otorite konumundaki araştırmacıların hazırlamış oldukları geniş bir perspektif veren ve yeni araştırma dallarında genç araştırmacılara yeni bakış açıları kazandıran davetli makaleler de yayınlanmaktadır.

Kapsam içindeki konularda hızlı, güvenilir ve kolay ulaşılır bir platform oluşturmak amaçlanmaktadır.  Yapı, Ulaştırma, Tasarım, Malzeme, İmalat, Zemin Mekaniği, Su Yapıları, Yapı Dinamiği ve Çevre gibi doğrudan inşaat teknolojileri ile ilgili konuların yanında eğitim, mimarlık, şehir ve bölge planlamalaları alanlarındaki çalışmalar da değerlendirilmektedir. Uygulamalı çalışmalara ve gerçek problem çözümlerine öncelik verilmektedir. Bu şekilde akademik ve endüstriyel alanlardan geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı amaçlanmaktadır.


Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak verilebilmesi için tüm yazılar, konusunda uzman hakemlere değerlendirilmek üzere gönderilir. Değerlendirme süreci sonunda 3 hakem içerisinden en az 2 olumlu görüş alan makaleler ya da editor kararıyla en az 1 kabul görüş alan makalelerden olumlu görülen makaleler en kısa sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir.

Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, yılda 2 defa (Haziran, Aralık) yayımlanan ücretsiz açık erişimli dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisinde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:
 

  1. Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
  2. Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
  3. Devam eden araştırma çalışmalarının ön bulgularını ilgililere hızlı bir şekilde ulaştırmayı amaçlayankısa makaleler.
  4. Yeni teknik, sonuç ve gelişmelerin kısa tanıtımı, önceden yapılmış çalışmalar ile ilgili teknik değerlendirmeleri içeren teknik notlar.
  5. Uzman bilim adamlarına editör tarafından davetli olarak yazdırılan davetli makaleler.
ISSN 1305-631X
Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi (Online)

İletişim. Yrd.Doç.Dr. Sedat ÇETİN
e-mail: scetin@aku.edu.tr
Tel: 0 272 2281423

 

YAPI TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ is indexed by: 

         

 

Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

ISSN 1305-631X | e-ISSN 1305-631X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sedat ÇETİN | http://www.teknolojikarastirmalar.com/frmDergiler.aspx?IDDergi=3
Kapak Resmi

21.286

88.284

Teknolojik Araştırmalar: Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi; 


İnşaat Teknolojisi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili konularda yazılmış araştırma makaleleri, kısa makaleler, teknik notlar ve teknolojik tartışma yazılarını yayınlayan hakemli bir elektronik dergidir.

Dallarında uzmanlaşmış otorite konumundaki araştırmacıların hazırlamış oldukları geniş bir perspektif veren ve yeni araştırma dallarında genç araştırmacılara yeni bakış açıları kazandıran davetli makaleler de yayınlanmaktadır.

Kapsam içindeki konularda hızlı, güvenilir ve kolay ulaşılır bir platform oluşturmak amaçlanmaktadır.  Yapı, Ulaştırma, Tasarım, Malzeme, İmalat, Zemin Mekaniği, Su Yapıları, Yapı Dinamiği ve Çevre gibi doğrudan inşaat teknolojileri ile ilgili konuların yanında eğitim, mimarlık, şehir ve bölge planlamalaları alanlarındaki çalışmalar da değerlendirilmektedir. Uygulamalı çalışmalara ve gerçek problem çözümlerine öncelik verilmektedir. Bu şekilde akademik ve endüstriyel alanlardan geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı amaçlanmaktadır.


Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak verilebilmesi için tüm yazılar, konusunda uzman hakemlere değerlendirilmek üzere gönderilir. Değerlendirme süreci sonunda 3 hakem içerisinden en az 2 olumlu görüş alan makaleler ya da editor kararıyla en az 1 kabul görüş alan makalelerden olumlu görülen makaleler en kısa sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir.

Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, yılda 2 defa (Haziran, Aralık) yayımlanan ücretsiz açık erişimli dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisinde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:
 

  1. Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
  2. Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
  3. Devam eden araştırma çalışmalarının ön bulgularını ilgililere hızlı bir şekilde ulaştırmayı amaçlayankısa makaleler.
  4. Yeni teknik, sonuç ve gelişmelerin kısa tanıtımı, önceden yapılmış çalışmalar ile ilgili teknik değerlendirmeleri içeren teknik notlar.
  5. Uzman bilim adamlarına editör tarafından davetli olarak yazdırılan davetli makaleler.
ISSN 1305-631X
Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi (Online)

İletişim. Yrd.Doç.Dr. Sedat ÇETİN
e-mail: scetin@aku.edu.tr
Tel: 0 272 2281423

 

YAPI TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ is indexed by: