Yıl 2016, Cilt 16, Sayı 3, Sayfalar 0 - 0 2016-07-14

Yüzer Ağ Kafeslerde Sınıflandırmanın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansına Etkileri

Mustafa ÖZ [1] , Orhan Tufan Eroldoğan [2] , Suat DİKEL [3]

175 114

Alabalık yetiştiriciliğinde büyük balıkların küçüklerden ayrılmasının ve dolayısı ile sınıflandırmanın kafes ortamında ne derece etkili olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada iki farklı deneme grubu oluşturulmuş ve 75 günlük besleme dönemi sonunda besi performansları değerlendirilmiştir. Denemede boylanmış grubu (K) 72,14±3,48 g lık küçük balıklar oluştururken, diğer grubu (B+K); %80 küçük balıklar (71,04±1,10) ve %20 büyük balıklar (151,8±8,14) oluşturmuştur. Deneme sonunda (K) grubunun 203,52±16,20 g ortalama canlı ağırlığa ulaşırken (B+K) grubunun küçük bireyleri 185,13±21,77 g, büyük bireyleri ise 223,25±28,00 g ortalamaya ulaşmışlardır. Boylanmış gruptaki yem değerlendirme oranı (1,61±0,052) diğer gruptan (2,17±0,039) daha düşüktür (P<0,05). Elde edilen bu sonuçlara göre sadece küçük bireylerin olduğu aynı boydaki grubun bireylerinin daha iyi büyüdüğü ve yemden yararlanma oranlarının daha iyi olduğu ve dolayısı ile %20 oranında büyük balıkların varlığı alabalıklarda büyümeyi kötü yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

 Anahtar Kelimeler: Alabalık, Boylama, Kafes, Yetiştiricilik

 

 

Abstract

The Effects of Size Grading on Growth Performance of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) in Floating Cage Condition

 In the study, the effects of size grading on growth of rainbow trout in cage condition was examined. Two different test groups were made and after 75 days of daily diets the fattening performance value was analyzed. In the research, the graded group (S) was formed with small fish (72.14±3.48 g) while the other group (L+S) was formed with 80 % of small fish (71.04±1.10 g) and 20% of large fish (151.8±8.14 g).  At the end of the study, the average weight of K group was found as (203.52±16.20 g); on the other hand in the group (L+S) the average weight of small fish was determined as (185.13±21.77 g) and the large ones as (223.25±28.00 g). Also feed conversion ratio in group S (1.61±0.052) was found lower than the other group (2.17±0.039).   As a result of the study it was found that small fish in the same graded group grew more and feed conversion rate were better. Therefore, the growth performance of trout has been affected adversely by 20 % of large fish in the group (L+S).

Key Words: Trout, Size Grading, Cage Aquaculture

 

 • Abbott, J.C. ve Dill., L.M. 1989. The relative growth of dominant and subordinate juvenile steelhead trout (Salmo gairdneri) feed equal rations. Behavior, 108:104-103
 • Alev, M.V., Dikel, S., 2010. Kafes koşullarında boylamanın ve büyük bireylerin nil tilapialarinın (Oreochromis niloticus) büyümeleri ve toplam ağirlik kazançlari üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 24 Sayı 4 s, 222-231.
 • Baardvik, B.M., Jobling, M. 1990. Effect of size-sorting on biomass gain and individual growth rates in arctic charr, Salvelinus alpinus L. Aquaculture . 90,11–16.
 • Barki, A., Harpaz, S., Hulata,G., and Karpulus,I. 2000. Effects of larger fish and size grading on growth and size variation in fingerling silver perch. Aquaculture Int. 8: 391–401
 • Carmichael, G.J. 1994. Effects of size-grading on variation and growth in channel catfish reared at similar densities. J. World Aqua. Soc. 25,101–108.
 • Dikel S., Eroldoğan O.T., Özşahinoğlu I., Mumoğullarında P., Yilmaz H.A., 2016. "The effects of larger fish and size grading on growth performance of white sea bream juveniles (Diplodus sargus)", International Journal Of Current Research, Vol.8, No.2., Pp.26540 – 26547.
 • Dikel, S., 2005. Kafes Balıkçılığı. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitapları Yayın no 18. Adana. Lotus Yayıncılık 215 sayfa. ISBN:-975 487 123-X.
 • Dikel, S., 2009. Tilapia Yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Tarımsal Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara.
 • Dikel, S., 2011. Su ürünleri yetiştiriciliğinde boylamanın önemi. Journal of FisheriesSciences.com, 5(3): 250-261 (2011) DOI: 10.3153/jfscom.2011029.
 • Dikel, S., Mumoğullarında, P., Özşahinoğlu, I.,Tellioğlu, S., Öz, M., 2015. Boylamanın ve büyük bireylerin yüzer ağ kafeslerde Asya kedi balıklarının (Pangasianodon hypophthalmus) büyümeleri üzerine etkisi. II. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi 28 30 Mayıs Nevşehir. S 442.
 • Dikel, S., Ünalan, B., Eroldoğan, O.T., Özlüer Hunt, A. 2010. Effects of dietary L-carnitine supplementation on growth, muscle fatty acid composition and economic profit of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Turk. J .of Fisheries and Aquatic Sciences Vol :10 No 2. (173-180)
 • Dou, S.Z, Masuda, R.,Tanaka, M.,Tsukamoto, K., 2004. Size hierarchies affecting the social interactions and growth of juvenile Japanese flounder, Paralichthys olivaceus. Aquaculture 233, 237–249
 • Gök, G., Dikel, S., Öz, M. 2014. Boylamanın ve büyük bireylerin melez tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaues 1758 ♀ ve Oreochromis aureus, Steindacher 1865 ♂) yavrularının büyüme performansına etkileri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 3(1) 17-25 2014
 • Goldan, O. Popper, D. Kolkovski, S. and Karplus, I. 1998. Management of size variation in juvenile gilthead sea bream (Sparus aurata): ii. dry food type and live/dry food ratio. Aquaculture 165, 313–320.
 • Grant, J.W.A., Territoriality. In: Godin, J.G.J. (Ed.), 1997. Behavioural Ecology of Teleost Fishes. Oxford Univ. Press, Oxford, pp.81–103.
 • Griffiths, S.W., Armstrong, J.D., 2002. Kin-biased territory overlap and food sharing among Atlantic salmon juveniles. J. Anim. Ecol. 71, 480– 486.
 • Gunnes, K. 1976. Effect of size grading young atlantic salmon Salmo salar on subsequent growth. Aquaculture; 9, 381–386.
 • Huntingford, F.A., Metcalfe, N.B., Thorpe, J.E., 1993. Social status and feeding in Atlantic salmon Salmo salar parr: the effect of visual exposure to a dominant. Ethology. 94, 201–206.
 • Huntingford, F.A., Metcalfe, N.B., Thorpe, J.E., Graham, W.D., Adams, C.E. 1990. Social dominance and body size in Atlantic salmon parr, Salmo salar L. J. Fish Biol. 36, 877– 881.
 • Jobling, M. 1985. Physiological and Social Constraints on Growth of Fish with Special Reference to Arctic Charr, Salvelinus alpinus L. Aquaculture. 44, 83–90.
 • Jobling, M. and Reinsnes, T.G. 1987 Effect of sorting on size-frequency distributions and growth of Arctic Charr, Salvelinus alpinus L. Aquaculture. 60, 27–31.
 • Kamstra, A. 1993. The effect of size-grading on individual growth in eel, Anguilla anguilla, measured by individual marking. Aquaculture;112, 67–77.
 • Knights, B. 1983. Food particle-size preferences and feeding behavior in warm water aquaculture of european eel Anguilla anguilla L.. Aquaculture. 30, 173–190.
 • Koebele, B.P., 1985. Growth and the size hierarchy effect an experimental assessment of three proposed mechanisms; activity differences, disproportional food acquisition, physiological stress. Environmental Biology of Fishes, 12, 181–188.
 • Lambert, Y and Dutil, J.D. 2001. Food intake and growth of adult Atlantic cod (Gadus morhua l.) reared under different conditions of stocking density, feeding frequency and size-grading. Aquaculture . Vol.192, no 2-4 pp. 233-247.
 • Matsui, I. 1980. Theory and Practice of Eel Culture. A.A. Balkema, Rotterdam.
 • Mgaya,Y.D., Mercer, J.P. 1995. The effects of size grading and stocking density on growth performance of juvenile abalone, Haliotis tuberculata Linneaus. Aquaculture, 136; 297-312.
 • Qin, J.G., Ingerson, T., Geddes M., C, Kumar , M. , Clarke, S. 2001. Size grading did not enhance growth, survival and production of marron cherax tenuimanus in experimental cages. Aquaculture.195; 239–251.
 • Seymor, A. 1984. High stocking rates and moving water solve the grading problem. Fish Farmer. 7, 12–14.
 • Smith, M.E. and Fuiman, L.A., 2003. Causes of growth depensation in red drum, Sciaenops ocellatus, larvae. Environ. Biol. Fishes, 66, 49– 60.
 • Stefansson, M.O., Imsland, A.K., Jenssen, M.D., Jonassen, T.M., Stefansson, S.O., FitzGerald, R., 2000. The effect of different initial size distributions on the growth of Atlantic halibut. J. Fish Biol. 56, 826–836.
 • Sunde, L.M., Imsland, A.K., Folkvord, A., Stefansson, S.O. 1998. Effects of size grading on growth and survival of juvenile turbot at two temperatures. Aquaculture Int.; 6, 19–32.
 • Wankowski, J.W.J., Thorpe, J.E. 1979. The role of food particle size in the growth of juvenile Atlantic Salmon Salmo salar L.. J. Fish Biol.; 14, 351–370.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mustafa ÖZ
E-posta: ozmustafa@aksaray.edu.tr

Yazar: Orhan Tufan Eroldoğan
E-posta: mtufan@cu.edu.tr

Yazar: Suat DİKEL
E-posta: dikel@cu.edu.tr

Bibtex @ { yunusae263534, journal = {Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni)}, issn = {2618-6381}, address = {Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17693/yunus.16180}, title = {Yüzer Ağ Kafeslerde Sınıflandırmanın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansına Etkileri}, key = {cite}, author = {DİKEL, Suat and Eroldoğan, Orhan Tufan and ÖZ, Mustafa} }
APA ÖZ, M , Eroldoğan, O , DİKEL, S . (2016). Yüzer Ağ Kafeslerde Sınıflandırmanın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansına Etkileri. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 16 (3), 0-0. DOI: 10.17693/yunus.16180
MLA ÖZ, M , Eroldoğan, O , DİKEL, S . "Yüzer Ağ Kafeslerde Sınıflandırmanın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansına Etkileri". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 16 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/yunusae/issue/24973/263534>
Chicago ÖZ, M , Eroldoğan, O , DİKEL, S . "Yüzer Ağ Kafeslerde Sınıflandırmanın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansına Etkileri". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 16 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Yüzer Ağ Kafeslerde Sınıflandırmanın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansına Etkileri AU - Mustafa ÖZ , Orhan Tufan Eroldoğan , Suat DİKEL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17693/yunus.16180 DO - 10.17693/yunus.16180 T2 - Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 16 IS - 3 SN - 2618-6381- M3 - doi: 10.17693/yunus.16180 UR - http://dx.doi.org/10.17693/yunus.16180 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) Yüzer Ağ Kafeslerde Sınıflandırmanın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansına Etkileri %A Mustafa ÖZ , Orhan Tufan Eroldoğan , Suat DİKEL %T Yüzer Ağ Kafeslerde Sınıflandırmanın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansına Etkileri %D 2016 %J Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) %P 2618-6381- %V 16 %N 3 %R doi: 10.17693/yunus.16180 %U 10.17693/yunus.16180