Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 3, Sayfalar 225 - 231 2017-09-01

The Effect on Growth Performance of Rainbow Trout Fry (Onchorhynchus Mykiss, Walbaum 1792) of Rosemary and Clove Oils Added Diet

Ayşe Gül Şahin [1]

147 117


In this study was aimed to determine the growth performance of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss, Walbaum 1792) fry fed with feed containing essential oils rosemary, cloves and rosemary + clove at different rates. In research, rainbow trout fries were used which initial weight 30 ± 5 g. Experimental groups are that rosemary, clove and rosemary + clove essential oils added the diets. These groups were as follow: Control group (no added any additive), % 0.5 Rosemary oil added R-0.5% 1 Rosemary  oil added R-1, % 1.5 Rosemary  oil added R-1.5,   % 0.5 Clove oil added C-0.5, % 1 Clove oil added C-1, % 1,5 Clove oil added C-1.5, % 0,5 Rosemary + Cove oil added RC-0.5, % 1 Rosemary + Cove oil added RC-1, % 1,5 Rosemary + Cove oil added RC-1.5 group. Experiment lasted 60 day. Taken measured values were recorded in fish during trial. At the end of the study it was calculated growth parametres; average live weight, daily absolute live weight gain, relative growth rates, specific growth rate, condition factor with viserosomatic and hepatosomatic factor. The findings obtained in the study were subjected to analysis of variance and the importance degree of difference between the groups was determined by Duncan's multiple comparison test. In the light of statistical data, daily absolute live weight gains with the viserosomatic and hepatosomatic index values were found to be significant differences between all groups (p <0.05).

Rosemary,clove,rainbow trout
  • Bayır, M., Atamanalp, M., 2011. Saponin’in gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda canlı ağırlık artışı, HSİ (Hepatosomatik İndeks) ve bazı antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) 53-64
  • Bilen, S., Bilen, M. 2012. Tetra (Cotinus coggygria) ve defne (Laurus nobilis) bitkilerinin alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) büyümeyi teşvik edici etkileri, Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Kastamonu, Alınteri 26-33s.
  • Çelikkale, M.S., 1988. İçsu Balıkları Yetiştiriciliği. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Cilt:1, Trabzon.
  • Çetinkaya, O., 1995. Balık Besleme. 100.Yıl Üniversitesi Zir. Fak. Yay. No: 9, Van, 137 s.
  • Dalkılıç, B., 2007. Karanfil ekstraktının broylerlerde performans, ham besin maddelerinin sindirilme derecesi, sindirim organları ağırlığı ve bağırsaklardaki toplam koliform bakteri sayısı üzerine etkisi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 89 s.
  • El Sayed, A. M., 1990. Long-term evaluation cottonseed meal as a protein source for nile tilapia, (O. niloticus ). Aquaculture. 84: 315-320.
  • Hoşsu B., A.Y. Korkut., A. Fırat., 2001. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi I (Balık Besleme Fizyolojisi ve Biyokimyası). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 50 295 pp.
  • Kaya, D., 2010. Farklı oranlarda prina yağı içeren yemlerin gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss w.,1792) gelişmesi ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi, Yüksek lisans tezi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı, Sinop 66 s.
  • Kutlu, İ., 2010. Balık yemi içeriğinin kalkan balığı (Psetta maxima) gelişimi üzerine etkisi ve balığın yenilebilir kısımlarının biyokimyasal analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Trabzon 106s.
  • Şahin, T. ve Üstündağ, C., 2003. Effect of different rearing systems on survival rate of hatchery reared Black Sea Turbot (Scophthalmusma wimus), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 3, 25-27.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ayşe Gül Şahin
E-posta: agullsahin@gmail.com
Kurum: ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @ { yunusae289480, journal = {Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni)}, issn = {2618-6381}, address = {Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {225 - 231}, doi = {10.17693/yunusae.vi.289480}, title = {The Effect on Growth Performance of Rainbow Trout Fry (Onchorhynchus Mykiss, Walbaum 1792) of Rosemary and Clove Oils Added Diet}, key = {cite}, author = {Şahin, Ayşe Gül} }
APA Şahin, A . (2017). The Effect on Growth Performance of Rainbow Trout Fry (Onchorhynchus Mykiss, Walbaum 1792) of Rosemary and Clove Oils Added Diet. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 17 (3), 225-231. DOI: 10.17693/yunusae.vi.289480
MLA Şahin, A . "The Effect on Growth Performance of Rainbow Trout Fry (Onchorhynchus Mykiss, Walbaum 1792) of Rosemary and Clove Oils Added Diet". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 225-231 <http://dergipark.gov.tr/yunusae/issue/30729/289480>
Chicago Şahin, A . "The Effect on Growth Performance of Rainbow Trout Fry (Onchorhynchus Mykiss, Walbaum 1792) of Rosemary and Clove Oils Added Diet". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 225-231
RIS TY - JOUR T1 - The Effect on Growth Performance of Rainbow Trout Fry (Onchorhynchus Mykiss, Walbaum 1792) of Rosemary and Clove Oils Added Diet AU - Ayşe Gül Şahin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17693/yunusae.vi.289480 DO - 10.17693/yunusae.vi.289480 T2 - Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 231 VL - 17 IS - 3 SN - 2618-6381- M3 - doi: 10.17693/yunusae.vi.289480 UR - http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.vi.289480 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) The Effect on Growth Performance of Rainbow Trout Fry (Onchorhynchus Mykiss, Walbaum 1792) of Rosemary and Clove Oils Added Diet %A Ayşe Gül Şahin %T The Effect on Growth Performance of Rainbow Trout Fry (Onchorhynchus Mykiss, Walbaum 1792) of Rosemary and Clove Oils Added Diet %D 2017 %J Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) %P 2618-6381- %V 17 %N 3 %R doi: 10.17693/yunusae.vi.289480 %U 10.17693/yunusae.vi.289480