Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 3, Sayfalar 259 - 272 2017-09-01

GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss) ALFA SİPERMETRİN KRONİK UYGULAMALASININ HEMATOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

veysel parlak [1] , Muhammed ATAMANALP [2]

150 173


Alfa-sipermetrinin toksik etkilerinin araştırıldığı çalışmada, uygulamayla gökkuşağı alabalıkları 3 farklı konsantrasyona maruz bırakılmıştır. Uygulama sonunda hematolojik parametrelerden hemoglobin, lökosit, trombosit, MCV, MCH ve MCHC değerleri istatistiki olarak çok önemli (p<0,01) bulunurken, hematokrit, sedimentasyon ve eritrosit değerleri ise önemsiz (p>0,05) bulunmuştur.

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss),Hematoloji
 • Anonim 2016. http://www.bitkilerimiz.org/2014/11/pire-otu.html.
 • Anonim 2016a. http://multiyasam.com/hemoglobin-hgb-yuksekligi-nedenleri-ve-tedavisi.
 • Anonomi 2016b. http://www.dicle.edu.tr/Contents/263b1ae9-abe2-4561-9625-283ab2c1d725.pdf.
 • Arslan, M., Karaytuğ, S., Cicik, B. “Bakırın Clarias lazera (Valenciennes, 1840)’da Doku Glikojen ve Serum Glukoz Düzeyi Üzerine Etkileri”, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23(1/1): 23-27, (2006).
 • Atamanalp, M., 2000. The effects of subletal doses of cypermethrin on haematological and biochemical parameters of rainbow trout (O. mykiss). Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Atamanalp, M., 2003. Farklı yetiştirme sistemlerinin (havuz ve kafes) gökkuşağı alabalığı (O. mykiss Walbaum, 1792) hemoglobin, hematokrit ve sediment seviyeleri üzerine etkileri. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 20 (1-2), 81-86.
 • Atamanalp, M., Aksakal, E., Kocaman, E. M., Uçar, A., Şişman, T. ve Türkez, H., 2011. Kobalt klorite maruz kalan gökkuşağı (O. mykiss)’nın kan parametrelerindeki değişimler. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 17, 573-576.
 • Blasiak, J., Walter Z., Bawronska, M. 1991. The changes of osmotic fragility of pig organophosphorus insecticides. Acta Biochim. Pol. 38 (1): 75-80.
 • Blaxhall, P. C., Daisley, K. W., 1973. Routine haematological methods for use fish with blood. J. Fish Biol., 5, 771-781.
 • Brum, A., Dotta, G., Roumbedakis, K., Gonçalves, E. L. T., Garcia, L. P., Garcia, P., Scussel, V. M. and Martins, M. L., 2014. Hematological and histopathological changes in silver catfish (Siluriformes) Rhamdia quelen exposed to clomazone herbicide in the Madre River, Santa Catarina State, Southern Brazil. Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 49 (3), 169-178. http://dx.doi.org/10.1080/03601234.2014.858007
 • Çelik, E. Ş., 2006. Bazı balık türleri için kan elektrolitlerinin standardizasyonu. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (1-2), 245-255.
 • Çelikel, Y., 2011. Alpha-Cypermethrin’in Daphnia manga (Straus 1820) (Cladocera, Crustacea) üzerine akut toksik etkisinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Biyoloji anabilim dalı, Yüksek lisans tezi.
 • Çiltaş, A. K., 2000. Stenotrophomonos malthophilia, Brevibacillus agri, Micrococcus lylae suşlarının patojenitesi ile gökkuşağı alabalığı üzerinde oluşturulan enfeksiyonların laboratuar ve klinik yönden araştırılması. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Duran, S., 2011. Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd) ve Karışımlarının Oreochromis Niloticus’ta Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Biyoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Esenbuğa, H., 2013. Sds (Sodium dodecyl sulphate)’nin farklı dozlarının gökkuşağı alabalığının (O. mykiss) yüzme performansı, hematoloji parametreleri ve bazı antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Girgin, A. ve Şen, D., 2003. Keban baraj gölündeki Chalcalburnus mossulensis (Heckel, 1843)’in hematolojik parametrelerinin incelenmesi. G. Ü Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 11-21.
 • Iversen, M., Fınstad, B., Nılssen, K.J., 1998: Recovery from loading and transport stress in Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts. Aquaculture, 168: 387-394.
 • Jawale, C.S., Dama, L.B., 2010. Hematological changes in the fresh water fish, Cyprinus carpio exposed to sub-lethal concentration of piscicidal compounds from Cestrum species. National Journal of Life Sciences. 7(1): 81-84.
 • Jones, B. J. and Pearson, W. D., 1976. Variations in haematocrit values of successive blood samples from bluegill. Trans. Am. Fish. Soc., 2, 291–293.
 • Kayhan, F. E., Muşlu, M. N. ve Koç, N. D., 2009. Bazı ağır metallerin sucul organizmalar üzerinde yarattığı stres ve biyolojik yanıtlar. Journal of Fisheries Sciences, 3 (2), 153-162.
 • Kumari, K.,Khare, A., Dange, S.,2014. The Applicability of Oxidative Stress Biomarkers in Assessing Chromium Induced Toxicity in the Fish Labeo rohita. Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International Volume 2014, Article ID 782493, 11 pages. dx.doi.org/10.1155/2014/782493
 • Lendhardt, M., 1992.Seasonal changes in some blood chemstry parameters and in relative liver and gonad wieghts of pike (Essox lucius) from River Danube, J. Fish Biol., 40, 709-718.
 • Murphy, R.C., 2001. Free-radical-induced oxidation of arachidonoly plasmalogen phospholipits: antioxidant mechanism and precursor pathway for bioactive eicosanides, Chem. Res. Toxicol., 14, 463.
 • Nwani, C. D., Ugwu, D. O., Okeke, O. C., Onyishi, G. C., Ekeh, F. N., Atama, C. and Eneje, L. O., 2013. Toxicity of the chlorpyrifos based pesticide termifos®: effects on behaviour and biochemical and haematological parameters of african catfish Clarias gariepinus. African Journal of Aquatic Science, 38 (3), 255-262. http://dx.doi.org/10.2989/16085914.2013.780153.
 • Öğüt, H., 2005. Balıklarda Stres, Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri, (Editör: M., Karataş), Nobel Yayıncılık, 498 s.
 • Parlak, H., Arslan, Ö., Boyacıoğlu, M., Karaaslan, M. 2009.ekotoksikoloji ders kitabı. Ege üniversitesi. Su ürünleri fakültesi yayınları. No:79, Ders kitap dizini no:39
 • Reddy, P. M. and Bashamoiden, M. D., 1989. Fenvalarate and cypermethrin induced changes in the haematological parameters of Cyprinus carpio. Acta. Hydrochim. Hydrobiol., 17 (1), 101–107.
 • Satake, T., Nuti Sobrinho, A., Paula Lopes, O. V., Lopes, R. A. and Leme Dos Santos, H. S., 1986. Haematological study of brazilian fish. III. blood parameters in armored catfish Hypostomus paulinus Iherıng 1905 (Pisces, Loricariidae). Ars Veterinaria, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Campus de Jaboticabal Unesp Jaboticabal-SP-Brasil, 2 (2), 179-183.
 • Tiryaki, O., Canhilal, R., Horuz, S., 2010. Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(2): 154-169.
 • Uçar, A. ve Atamanalp, M., 2010. Kıyısal kirlenmenin balıklar üzerine etkileri. Türkiye Kıyı Sempozyumu, Trabzon, 489-469.
 • White, W. L., Ericson, N. M. and Stevens, S. C., 1976. Chemistry for the Clinical Laboratory (4th Ed.), CV Mosby, St Louis, 122 p.
 • Witeska, M. Baka, I., 2002. The Effect of Long-Term Cadmium Exposure on Common Carp Blood. Fresenius Environm. Bulletin, 11(12A), 1059- 1065.
 • Witeska, M., 2005. Stress in Fish Hematological and Immunological Effects of Heavy Metals. Electronic Journal of Ichthyology, 1, 35-41.
 • Yüngül, M., Karaman, Z. 2014. Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nda Bazý Kan Parametreleri. Yunus Araştırma Bülteni 2014 (1): 23-30.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: veysel parlak
E-posta: veyselparlak@gmail.com
Kurum: Atatürk Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Muhammed ATAMANALP
E-posta: Mataman@atauni.edu.tr
Kurum: Atatürk Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yunusae304127, journal = {Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni)}, issn = {2618-6381}, address = {Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {259 - 272}, doi = {10.17693/yunusae.vi.304127}, title = {GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss) ALFA SİPERMETRİN KRONİK UYGULAMALASININ HEMATOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {parlak, veysel and ATAMANALP, Muhammed} }
APA parlak, v , ATAMANALP, M . (2017). GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss) ALFA SİPERMETRİN KRONİK UYGULAMALASININ HEMATOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 17 (3), 259-272. DOI: 10.17693/yunusae.vi.304127
MLA parlak, v , ATAMANALP, M . "GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss) ALFA SİPERMETRİN KRONİK UYGULAMALASININ HEMATOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 259-272 <http://dergipark.gov.tr/yunusae/issue/30729/304127>
Chicago parlak, v , ATAMANALP, M . "GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss) ALFA SİPERMETRİN KRONİK UYGULAMALASININ HEMATOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 259-272
RIS TY - JOUR T1 - GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss) ALFA SİPERMETRİN KRONİK UYGULAMALASININ HEMATOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI AU - veysel parlak , Muhammed ATAMANALP Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17693/yunusae.vi.304127 DO - 10.17693/yunusae.vi.304127 T2 - Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 272 VL - 17 IS - 3 SN - 2618-6381- M3 - doi: 10.17693/yunusae.vi.304127 UR - http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.vi.304127 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss) ALFA SİPERMETRİN KRONİK UYGULAMALASININ HEMATOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI %A veysel parlak , Muhammed ATAMANALP %T GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss) ALFA SİPERMETRİN KRONİK UYGULAMALASININ HEMATOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2017 %J Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) %P 2618-6381- %V 17 %N 3 %R doi: 10.17693/yunusae.vi.304127 %U 10.17693/yunusae.vi.304127