Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, Sayfalar 335 - 348 2017-12-01

İzmir İli Kıyı Şeridinde Amatör Balıkçılık

Burcu Taylan [1] , Hülya Sayğı [2] , Bahar Bayhan [3] , Murat Kaya [4]

140 159

Bu çalışma İzmir ili kıyı şeridinde (Çiğli, Karşıyaka, Konak, Göztepe, İnciraltı, Narlıdere, Güzelbahçe ve Urla) yapılan amatör balıkçılığın güncel durumunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sahasında Nisan 2015 - Ekim 2015 periyodunda amatör balıkçılık yapan 105 birey tesadüfi olarak seçilmiş ve gönüllülük esasıyla kırk soru içeren ankete katılımları sağlanarak orjinal veriler elde edilmiştir. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde; ülkemizde nüfus içindeki amatör balıkçılık oranı ile ilgili herhangi bir kayıt olmaması nedeniyle coğrafik yakınlığı açısından Avrupa için belirlenen %4,8 değeri kullanılmıştır. Amatör olta balıkçıları ile yapılan anket çalışması sonucunda balıkçılık ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgisi olup olmadığı değişkenlerin dağılımı ki-kare testi ile belirlenmiş ve yanılma olasılığı α = 0,05 seçilmiştir. Anket sonuçları SPSS ve EXCEL programları kullanılarak değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak yasal düzenlemeler hakkında bilgisi olan ve olmayanlar karşılaştırıldığında yaş grubu değişkeninde (χ2:14,305; p:0,008), meslek gruplarında (χ2:13,074; p: 0,004) ve ev sahibi olmaları değişkeninde (χ2:5,810; p:0,016)  istatistiksel olarak farklılık gözlenirken diğer değişkenlerde gözlenmemiştir. Yasal düzenlemeler hakkında bilgisi olan ve olmayanları karşılaştırdığımızda ise balık tüketimi (kg/hafta) değişkeni (χ2:9.149; p:0,000), kaç yıldır amatör balıkçılık yapıldığı değişkeni (χ2:17,805; p:0,000), olta balıkçılığı belgesine sahip olma değişkeni (χ2:18,595; p:0,000), avlanmada geçirdikleri saat değişkeni (χ2:12,931; p:0,012), tehlikeli balık türleri hakkında bilgisi olup olmadığına ait değişkene (χ2:16,097; p:0,000) ve yasal düzenlemeler hakkında bilgisi olan ve olmayanların arasında (χ2:11,728; p:0,001) istatistiksel olarak farklılık saptanmış diğer değişkenlerde ise farklılık saptanmamıştır.


Amatör balıkçılık, Hedef tür, İzmir
 • Alyanak, M. 2016. Batı Anadolu İçsularında Amatör Balıkçılığın Sosyo Demografik ve Ekonomik Özellikleri, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 37 s.
 • Ateşşahin, T., Aslan, E. ve Özmen, M.M. 2014. Elazığ İlindeki Amatör Balıkçıların Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Ön Araştırma, Yunus Araştırma Bülteni, 1:41-50.
 • Dalkıran, G. ve Baki, B. 2009. Yalova İlinde Sportif (Amatör) Balıkçılık Yapan Kişilerin Yaş Grupları, Meslek Grupları ve Belgelerini Yenileme (Vize) Oranları Üzerine Bir Araştırma. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize.
 • Dırmıkcı, L. 2009. İzmir Körfezi’nde Kıyıdan Yapılan Amatör Balıkçılık Üzerine Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 39 s. Bornova, İzmir.
 • Doğan, K. ve Çağıltay, F. 2012. İstanbul İlinde (Atatürk ve Galata Köprüsü) Sportif Olta Balıkçılığı Yapanların Sosyo-Ekonomik Yapısına Yönelik Bir Araştırma, Türkiye’nin Kıyı Alanları ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 14-17 Kasım, Antakya-Hatay, Cilt I, Sayfa 545-552.
 • Elbek, A.G., Emiroğlu (İşgören), D.ve Saygı, H. 2010. İzmir İlinde Su Ürünleri Tüketimi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No İzmir. 57, 36.
 • FAO, 2015. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 • Kuru, H. 2013. İzmir Körfezi Kıyı Şeridinde Yapılan Amatör Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 45 s.
 • Pitcher, T. 1999. Rapfish, A Rapid Appraisal Technique For Fisheries, And Its Application To The Code Of Conduct For Responsible Fisheries. FAO Fisheries Circular No: 947.
 • Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu, V. 2005. Biyoistatistik, Hatiboğlu Yayıncılık, 299 s.
 • TSI, 2011. Türkiye Nüfus Müdürlüğü, İzmir.
 • Tunca, S., Ünal, V. ve Miran, B. 2012. A preliminary study on economic value of recreational fishing in Izmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey), Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science, 29(2):55-62.
 • Veiga, P., Pita, C., Leite, L., Ribeiro, J., Ditton, R., Goncalves, J.M.S. ve Erzini, K. 2013. Form a traditionally open Access Fishery to modern restrictions: Portugues eanglers’ perceptions about newly implemented recreational fishing regulations. Marine Policy, 40:53-63.
 • http://www.nufusu.com/il/izmir-nufusu
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/ Rekreasyon ve TDK sözlüğü
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Burcu Taylan
E-posta: burcu.taylan@ege.edu.tr
Ülke: Turkey


Yazar: Hülya Sayğı
E-posta: hulya.saygi@ege.edu.tr

Yazar: Bahar Bayhan
E-posta: bahar.bayhan@ege.edu.tr

Yazar: Murat Kaya
E-posta: murat.kaya@ege.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { yunusae318341, journal = {Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni)}, issn = {2618-6381}, address = {Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {335 - 348}, doi = {10.17693/yunusae.v17i31121.318341}, title = {İzmir İli Kıyı Şeridinde Amatör Balıkçılık}, key = {cite}, author = {Kaya, Murat and Sayğı, Hülya and Taylan, Burcu and Bayhan, Bahar} }
APA Taylan, B , Sayğı, H , Bayhan, B , Kaya, M . (2017). İzmir İli Kıyı Şeridinde Amatör Balıkçılık. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 17 (4), 335-348. DOI: 10.17693/yunusae.v17i31121.318341
MLA Taylan, B , Sayğı, H , Bayhan, B , Kaya, M . "İzmir İli Kıyı Şeridinde Amatör Balıkçılık". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 335-348 <http://dergipark.gov.tr/yunusae/issue/31121/318341>
Chicago Taylan, B , Sayğı, H , Bayhan, B , Kaya, M . "İzmir İli Kıyı Şeridinde Amatör Balıkçılık". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 335-348
RIS TY - JOUR T1 - İzmir İli Kıyı Şeridinde Amatör Balıkçılık AU - Burcu Taylan , Hülya Sayğı , Bahar Bayhan , Murat Kaya Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.318341 DO - 10.17693/yunusae.v17i31121.318341 T2 - Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 348 VL - 17 IS - 4 SN - 2618-6381- M3 - doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.318341 UR - http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.v17i31121.318341 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) İzmir İli Kıyı Şeridinde Amatör Balıkçılık %A Burcu Taylan , Hülya Sayğı , Bahar Bayhan , Murat Kaya %T İzmir İli Kıyı Şeridinde Amatör Balıkçılık %D 2017 %J Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) %P 2618-6381- %V 17 %N 4 %R doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.318341 %U 10.17693/yunusae.v17i31121.318341