Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, Sayfalar 361 - 367 2017-12-01

Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü Paydaşlarının İklim Değişikliği Bağlamında Algıları
Perceptions of Aquaculture Sector Stakeholders Regarding Climate Change

İSA ŞEN [1] , FERİT RAD [2] , TEVFİK AYTEMİZ [3]

82 74

Su ürünleri yetiştiriciliği gıda üreten önemli bir sektör olup gıda güvencesi, ekonomik büyüme ve istihdama önemi katkıda bulunmaktadır. Su ürünleri sektörünün iklim değişikliğinden etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle gerekli uyum ve hafifletme politika ve stratejilerin geliştirilmesi sektörün geleceği açısından hayatı önem taşımaktadır. Sektör paydaşlarının iklim değişikliği ve yetiştiricilik sektörü üzerindeki olası etkilerine yönelik algısının bilinmesi; farkındalığın geliştirilmesi, gerekli adaptasyon ve hafifletme politika ve araçlarının geliştirilmesi için öncelikle ele alınması temel konuların başında gelmektedir. Bu ön çalışma; Ülkemizde sektör paydaşlarının iklim değişikliği ve su ürünleri yetiştiriciliği ile olası etkileşimlerine yönelik genel algılarını belirlenmek amacıyla yürütülmüştür.  Elde edilen bulgular paydaşların genel olarak iklim değişikliği ve yetiştiricilik üzerindeki potansiyel etkileri konusunda bilinçli olduklarını ancak bunu sektör açısından temel bir sorun ve öncelik olarak algılamadıklarını göstermektedir. 

Aquaculture sector is a significant food producing sector contributing to food security, economic growth and employment. Climate change-aquaculture interaction is inevitable and attempts to develop necessary adaptation and mitigation policy and strategies are crucial for future of the sector. Assessing the perception of stakeholders regarding climate change and its possible impacts on aquaculture at sectoral followed by awareness building are fundamental issues which need to be addressed before formulating appropriate adaptation and mitigation policies and tools. This preliminary survey was conducted to assess the general perception of Turkish stakeholders towards climate change and its envisaged interactions with aquaculture at sectoral level. Results reveal that in general stakeholders are aware of climate change and its potential impacts on aquaculture but do not perceive it as a major priority or challenge for the sector.  

 • BSGM , 2017. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri İstatistikleri.
 • Cochrane, K., De Young, C., Soto, D. ve Bahri, T. 2009. Climate change implications for fisheries and aquaculture. FAO Fisheries and aquaculture technical paper 530. Rome.
 • EC-DGE, (European Commission-Directorate General Environment) 2005. The Impacts and Costs of Climate Change, http://ec.europa.eu/environment/ climat/pdf/final_report2.pdf.
 • FAO, 2016. Food and Agriculture Organization of the United Nations, The State of World Fisheries an Aquaculture.
 • Giorgi, F. and Linello, P. 2008. Climate change projections for the Medietrranean region. Global and Planetary Change, 63, 90-104.
 • Handisyde, N.T., Ross, L.G., Badjeck M-C. and Allison, E.H. 2014. The Effect of Climate Change on World Aquaculture: A Global Perspective. Department for International Development, 28.
 • Howden, S.M., Soussana, J., Tubiello, F., Chhetri, N., Dunlop, M. and Meinke, H. 2007. Adapting agriculture to climate change. Proc. Natl. Acad. Sci. 104, 19691–19696.
 • Kates, R.W., Travis, W.R. and Wilbanks, T.J. 2012. Transformational adaptation when incremental adaptations to climate change are insufficient. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.
 • Kayhan, F.E., Kaymak, G., Tartar, Ş., Akbulut, C., Esmer, He. ve Yön Ertuğ, N.D. 2015. Küresel ısınmanın balıklar ve deniz ekosistemleri üzerine etkileri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31(3):128-134.
 • Mahon, R. 2002. Adaptation of Fisheries and Fishing Communities to the Impacts of Climate Change in the CARICOM Region, Fisheries and Environmental Consulting, 48 Sunset Crest, St. James, Barbados.
 • Marshall, N.A., Park, S., Howden, S.M., Dowd A.B. and Jakku, E.S. 2013. Climate change awareness is associated with enhanced adaptive capacity. Agricultural Systems, 117, 30–34, doi: 10.1016/j.agsy.2013.01.003
 • Sağlam, N.E., Düzgüneş, E. ve Balık, İ. 2008. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 25, Sayı(1):89-94.
 • Stokes, C.J. and Howden, S.M. 2010. Adapting Agriculture to Climate Change: Preparing Australian Agriculture, Forestry and Fisheries for the Future. CSIRO Publishing, Canberra.
Birincil Dil tr
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7953-7190
Yazar: İSA ŞEN
E-posta: isasen@mersin.edu.tr
Kurum: Mersin Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: FERİT RAD
E-posta: frad@mersin.edu.tr
Kurum: Mersin Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: TEVFİK AYTEMİZ
E-posta: taytemiz@hotmail.com
Kurum: Mersin Üniversitesi

Bibtex @araştırma makalesi { yunusae329790, journal = {Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni)}, issn = {2618-6381}, address = {Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {361 - 367}, doi = {10.17693/yunusae.v17i31121.329790}, title = {Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü Paydaşlarının İklim Değişikliği Bağlamında Algıları}, key = {cite}, author = {ŞEN, İSA and AYTEMİZ, TEVFİK and RAD, FERİT} }
APA ŞEN, İ , RAD, F , AYTEMİZ, T . (2017). Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü Paydaşlarının İklim Değişikliği Bağlamında Algıları. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 17 (4), 361-367. DOI: 10.17693/yunusae.v17i31121.329790
MLA ŞEN, İ , RAD, F , AYTEMİZ, T . "Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü Paydaşlarının İklim Değişikliği Bağlamında Algıları". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 361-367 <http://dergipark.gov.tr/yunusae/issue/31121/329790>
Chicago ŞEN, İ , RAD, F , AYTEMİZ, T . "Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü Paydaşlarının İklim Değişikliği Bağlamında Algıları". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 361-367
RIS TY - JOUR T1 - Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü Paydaşlarının İklim Değişikliği Bağlamında Algıları AU - İSA ŞEN , FERİT RAD , TEVFİK AYTEMİZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.329790 DO - 10.17693/yunusae.v17i31121.329790 T2 - Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) JF - Journal JO - JOR SP - 361 EP - 367 VL - 17 IS - 4 SN - 2618-6381- M3 - doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.329790 UR - http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.v17i31121.329790 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü Paydaşlarının İklim Değişikliği Bağlamında Algıları %A İSA ŞEN , FERİT RAD , TEVFİK AYTEMİZ %T Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü Paydaşlarının İklim Değişikliği Bağlamında Algıları %D 2017 %J Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) %P 2618-6381- %V 17 %N 4 %R doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.329790 %U 10.17693/yunusae.v17i31121.329790