Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, Sayfalar 413 - 428 2017-12-24

Deniz Balığı Yetiştiriciliği Sektöründe Rekabet Algısı: Türkiye Üzerine Bir Araştırma
Perception of Competition in The Marine Fish Culture Industry: A Research on Turkey

Mustafa Selçuk Uzmanoğlu [1] , Müge Arslan [2]

57 58

Bu çalışmada Türkiye’de deniz balığı yetiştiriciliği sektöründe rekabet algısı araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, deniz balığı yetiştiriciliği sektöründe artan rekabet dolayısıyla sektörde yer alan yetiştiriciler, yem üreticileri, işleme işletmeleri, bakanlık çalışanları, üniversiteler, perakende işletmeler, araştırma enstitüleri ve tedarikçi işletmelerde çalışanların sektörde rekabeti nasıl algıladıklarını ortaya çıkarmaktır.  Bu amaçla hazırlanan anket 344 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular sektörde yer alan işletme tiplerine göre ayrı ayrı ve toplam olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Sektörde tedarikçilerin ve alıcıların pazarlık gücünün yüksek ve ikame ürün tehdidinin ise düşük algılandığı,  ürünün satış fiyatı, finansal güç ve pazara hızlı ürün sunma faktörlerinin ise önemli rekabet unsuru olduğu belirlenmiştir.

In this study, competitive perception in marine fish culture industry in Turkey investigated. Study objective is to uncover; how aquaculture enterprises, feed producers, processing enterprises, ministry employees, universities, retail businesses, research institutes and employees working for suppliers involved in the sector, perceiving the increased competition in marine fish culture industry. Survey prepared for this purpose was conducted with 344 people. Results were evaluated and interpreted both separately and in total according to business types in the sector. In the industry, the bargaining power of suppliers and buyers was perceived high and the threat of substitute products was perceived low, whereas the factors of selling price of products, quickly delivering products to the market, and financial power were determined to be important competitive factor. 

 • Aktan, C. C., Vural, İ. Y. 2004. Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu.
 • Anonim, 1988. Türkiye’de kültür balıkçılığı, Su Ürünleri Semineri (7-8 Nisan 1988), ITO Yayın No: 1988-21, 95-103.
 • Anonim, 2013a. BSGM Su Ürünleri İstatistikleri. Ankara, TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü.
 • Anonim, 2013b. Su Ürünleri İstatistikleri 2012. Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Anonim, 2014a. Kültür balıkçılığı sektör raporu, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (www.dogaka.gov.tr).
 • Anonim, 2014b. Su Ürünleri Üretimi Haber Bülteni. Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu. 15933.
 • Anonim, 2016. Su Ürünleri İstatistikleri (http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf)
 • Arslan, F. 2012. Endüstriyel Pazarlama: Rekabetsel Yaklaşım, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Candan, A., Karataş, S., Küçüktaş, H., Okumuş, İ. (Eds.), 2007. “Marine Aquaculture in Turkey” Turkish Marine Research Foundation. Istanbul TURKEY.
 • Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Türkiye Su Ürünleri Sektörü: Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunlari ve Çözüm Önerileri, İstanbul Ticaret Odası.
 • Fry, F. L., Stoner, C. R., Hattwick, R. E. 2004. Business: An Integrative Approach, McGraw Hill/Irwin.
 • Gegez, A. E. 2005. Pazarlama Araştırmaları. İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.
 • Gürpınar, K. 2007. Türk Mobilya Sektörünün Rekabet Gücü Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Afyon: AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hafiz, B., ve Shaari, A.N. 2013. Confirmatory factor analysis (CFA) of first order factor measurement model-ICT empowerment in Nigeria. International Journal of Business Management and Administration, 2 (5), 81-88.
 • Keegan, W. J. ve Green, M. C. 2011. Global Marketing, Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
 • Kotler, P., Keller, K. L. (2006). Marketing Management, Pearson Education Ltd.
 • Özkan, R. B. 2007. Rekabet Stratejileri ve Örnek Bir Sektör Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Universitesi SBE.
 • Pearce, J. A. ve Robinson, R. B. 2009. Formulation, Implementation, and Control of Competitive Strategy. New York, USA, McGrawHill: Irwin.
 • Pecotich, A., Hattie, J. ve Low, L. P. 1999. Development of Industruct: a Scale for the Measurement of Perceptions of Industry Structure. Marketing Letters 10(4): 403-416.
 • Porter, M. E. 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York, USA, The Free Press.
 • Porter, M. E. 1996. What is Strategy? Harvard Business Review 74(6): 61-78.
 • Porter, M. E. 1998. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors: with a New Introduction/Michael E. Porter. New York, USA, The Free Press.
 • Porter, M. E. 2000. Rekabet Stratejisi: Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri. İstanbul, Sistem Yayıncılık.
 • Porter, M. E. 2008. The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review 86(1): 25-40.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. 2006. Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul, Beta Yayım Dağıtım AŞ.
 • Şahin, M., 1995. Sea bas s and bream in floating cages in Turkey, Aspects économiques de la production aquacole . Zaragoza : CIHEAM, 1 9 9 5. p. 57 -63 (Cah iers Option s Méditerran éen n es; n . 1 4)
 • Wheelen, T. L. ve Hunger, J. D. 1995. Strategic Management and Business Policy, Addison-Wesley Reading, MA.
Birincil Dil tr
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2612-4429
Yazar: Mustafa Selçuk Uzmanoğlu
E-posta: selcuk.uzmanoglu@gmail.com
Kurum: Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Müge Arslan
E-posta: mugearslan@marmara.edu.tr
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yunusae331055, journal = {Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni)}, issn = {2618-6381}, address = {Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {413 - 428}, doi = {10.17693/yunusae.vi.331055}, title = {Deniz Balığı Yetiştiriciliği Sektöründe Rekabet Algısı: Türkiye Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Arslan, Müge and Uzmanoğlu, Mustafa Selçuk} }
APA Uzmanoğlu, M , Arslan, M . (2017). Deniz Balığı Yetiştiriciliği Sektöründe Rekabet Algısı: Türkiye Üzerine Bir Araştırma. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 17 (4), 413-428. DOI: 10.17693/yunusae.vi.331055
MLA Uzmanoğlu, M , Arslan, M . "Deniz Balığı Yetiştiriciliği Sektöründe Rekabet Algısı: Türkiye Üzerine Bir Araştırma". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 413-428 <http://dergipark.gov.tr/yunusae/issue/31121/331055>
Chicago Uzmanoğlu, M , Arslan, M . "Deniz Balığı Yetiştiriciliği Sektöründe Rekabet Algısı: Türkiye Üzerine Bir Araştırma". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 413-428
RIS TY - JOUR T1 - Deniz Balığı Yetiştiriciliği Sektöründe Rekabet Algısı: Türkiye Üzerine Bir Araştırma AU - Mustafa Selçuk Uzmanoğlu , Müge Arslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17693/yunusae.vi.331055 DO - 10.17693/yunusae.vi.331055 T2 - Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 428 VL - 17 IS - 4 SN - 2618-6381- M3 - doi: 10.17693/yunusae.vi.331055 UR - http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.vi.331055 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) Deniz Balığı Yetiştiriciliği Sektöründe Rekabet Algısı: Türkiye Üzerine Bir Araştırma %A Mustafa Selçuk Uzmanoğlu , Müge Arslan %T Deniz Balığı Yetiştiriciliği Sektöründe Rekabet Algısı: Türkiye Üzerine Bir Araştırma %D 2017 %J Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) %P 2618-6381- %V 17 %N 4 %R doi: 10.17693/yunusae.vi.331055 %U 10.17693/yunusae.vi.331055