Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2017-12-01

İZMİR KÖRFEZİ’NDE TESPİT EDİLMİŞ BLENNIIDAE FAMİLYASI LARVALARININ BOLLUK VE DAĞILIMLARI

Tülin Çoker [1]

13 24

Bu çalışmada İzmir Körfez’inde yaşayan Blenniidae familyası türlerine ait balık larvalarının bolluk ve dağılımları araştırılmıştır. Bu amaçla körfezin çeşitli yerlerinde konumlanmış 12 istasyonda 1989- 1990 yılı Mart- Ekim aylarına ait örnekler incelenmiştir. Çalışma sırasında 7 türe ait postlarva tespit edilmiştir. Larvaları tespit edilen türler; Salaria pavo (Risso, 1810 ,Parablennius gattorugine (Linnaeus, 1758), Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814), Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768) Blennius ocellaris Linnaeus, 1758, Aidablennius  sphynx (Valenciennes, 1836) ve Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758)dır. C. galerita türünün larvaları sularımızda ilk defa tespit edilmiştir. İzmir Körfez’inde en bol bulunan türler P.gattorugine (%37), S.pavo ( %31), P. tentacularis (%22)’dir.P. gattorugine’e tüm aylarda ve tüm istasyonlarda rastlanmıştır, neredeyse körfezin tüm bölümlerinde ve tüm istasyonlarda en bol rastlanan tek tür özelliğindedir. Maksimum bireye ve maksimum tür çeşitliliğine Mayıs ayında ve İst.5 (Tuzla)’da rastlanmıştır. Tespit edilen Blenniidae türleri Orta körfezde,İç  körfezin Liman bölümü ve dış körfezin en derin yeri haricindeki alanlarda dağılım göstermektedir. Larvaların en bol bulunduğu alanlar Orta Körfezin ve Dış Körfezin karalara yakın kıyı kesimleridir. Larvaların bulunduğu sıcaklık aralığı (11.00-28.44 °C), tuzluluk aralığı ( %034- %039.28)’dır. En çok lokalize oldukları Tuzla’da; sıcaklık 15.80 °C , tuzluluk %0 37.40 dır.Blenniidae Larva,Bolluk ve Dağılım,İzmir Körfezi
 • Ak, Y., 2000. İzmir Körfezi’nde Yaşayan Bazı Teleost Balıkların Pelajik Yumurta ve Larvalarının Dağılım ve Bolluğu Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi.E.Ü Fen Bil. Ens.Su Ürün. Temel Bil. Anabilim Dalı. 142 s.
 • Ak,Y ve Hoşsucu,B. 2001. İzmir Körfezi Kemikli Balıklarına Ait Pelajik Yumurta ve Larvaların Tür Çeşitliliği, Dağılımı ve Bolluğu.E.Ü.Su Ürünleri Dergisi.Cilt 18.Sayı (1-2): 155-173.
 • Ak Örek,Y. ve Mavruk, S. 2016. Ichthyoplankton Of TheMediterraenanSea.Turan,C.,Salihoğlu,B., Özbek,E.Ö.,Öztürk,B.(eds). The Turkish Part Of The Mediterranean Sea. Marien Biodivesity, Fisheries, Conversation and Governance. Publication No.43. İstanbul: 226-247.
 • Aksiray, F. 1987. Türkiye deniz balıkları ve tayin anahtarı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, İstanbul, 811 s.
 • Anonim,2004. Alsancak Limanı (İzmir Körfezi) ve Civarında Dağılım Gösteren Zoobentik Canlıların Mevsimsel Dinamikleri ve Gemilerde Taaşınan Muhtemel Egzotik Türlerin Ekosistem Üzerine Etkileri. E.Ü Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu. Proje No: 2003-süf-005. E.Ü SUFAK. Bornova,İzmir.85 s.
 • Anonim,1990. İzmir Körfezi Deniz Araştırmaları Projesi. No: 063, 1988-1 989 Yılı Araştırma Raporu.
 • Anonim, 1999. İzmir Körfezi 1994-1998 Deniz Araştırmaları. Final Raporu. Proje No: DBTE- 098.Destekleyen Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi, D. E.Ü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü. İZMİR.
 • Anonim, 2006. Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi. 2005 Yili Final Raporu. Proje No: DBTE-163. Destekleyen Kuruluş: İzmir Büyükşehir.
 • Anonim, 2016. İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi. İZMİR KÖRFEZİ (Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi). DBTE, İZSU işbirliği.
 • Arım, N., 1957. Marmara Ve Karadeniz’de Bazı Kemikli Balıkların( Teleost’ların) Yumurta ve Larvalarının Mofolojileri İle Ekolojileri. İ.Ü Fen Fak. Hid. Araş. Ens.Hidrobiyoloji Mecmuası.SERİ A, CİLT IV. Sayı 1-2.(7-57).Şekil 1-73. Bilecenoğlu,M., Kaya,M. ve Çiçek,E. 2014.An updated checklist of the marine fishes of Turkey.Turkish Journal of Zoology.38: 901-929.doi.103906/zoo-1405-60.
 • Cihangir, B., Önen, M., Kocataş, A., Ergen, Z., Mater, S., Koray, T., Katağan, T., Özel, İ., Demirkurt, E., Tıraşin, M., Ünlüoğlu, A., Çınar, M. E., Çolak, F., Çoker, T., Öztürk, B. & Doğan, A. 1999. Some Biological Properties of Izmir Bay. - In Orhan Uslu. 215 p. Çoker.,T.,1996. İzmir Körfezi’nde Blenniidae Familyası Üyelerinin Larvalarının Bolluğu, dağılımı ve morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Su Ürün. Fak., 1-52 s.
 • Çoker, T. 2003. İzmir Körfezi'ndeki Teleost balıkların pelajik yumurta ve larvalarının morfolojisi ve ekolojisi. Doktora Tezi.İzmir, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri, Su Ürünleri Bölümü.539 s.
 • Çoker, T., Cihangir, B.,2018. Ichthyoplankton of Inner Part of Izmir Bay, Aegean Sea (2000-2005). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 18: 57-67.ISSN 1303-2712. DOI: 10.4194/1303-2712-v18 1 07.
 • Coker,T., Taskavak, E., B.,Taylan, B., Ulutürk, E., Akalın,S., Akcınar, C. ve Filiz, H. 2012. YeniŞakran Kıyısı (Ege Denizi) İhtiyoplanktonu. BIBAD., 5(1): 31-37.
 • De Leo,G.,Catalano,E. ve Parrinello, N. 1976. Contributo alla conescenza del Blennius cristatus L.1758 (Perciformes Blenniidae). Memorie Biol. Mar. Oceanogrr., 6(6):209-228.
 • Dekhnik, T.V., 1973. Ihtioplankton Cernovo Moria, Haukova Dumka,Kiev., 1-235.
 • Ehrenbaum, E., 1905. Eier Und Larven Von Fischen Des Nordisches Planktons. Teil 1. Labridae-Pleuronectidae. Pp. 1-216. Reprinted 1964, Amsterdam, Asher, 216 p. Faria C., Gil F. ve Almada V.C., 2005. Ontogenetic development of Lipophrys trigloides (Pisces: Blenniidae),with some notes on the spawning behaviour. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 85, 185–188.
 • Gordina A.D., Zagorodnyaya Ju.A., Kideys A.E., Bat L., Satilmis H.H., A.D. Gordina, Zagorodnyaya Ju.A., Kideys A.E., Bat L., Satilmis H.H.,2005. Summer ichthyoplankton, food supply of f ish larvae and impact of invasive ctenophores on the nutrition of f ish larvae in the Black Sea during 2000 and 2001. J. Mar. Biol. Ass. U.K., 85, 537–548 Printed in the United Kingdom Holt, E.W.L., 1899, Recherches sur le reproduction des Poissons osseux principalement dans le Golfe de Marseille, Anuls. Mus. Hist. Nat. Marseille, 5 , Mem.2., 1-128.
 • Mater, S. 1981. İzmir Körfezi’ndeki Bazı Teleost Balıkların Pelajik Yumurta ve Larvaları Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Fak. B. Oseanografi Böl. Ve Hidrobiyoloji Enst., Doçentlik Tezi. Bornova, İzmir,118 s.
 • Lebour M.V., 1927. The eggs and newly hatched young of the common blennies from the Plymouth neighbourhood. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 14, 647–650.
 • Olivar, M.P., Fortuno, J.M., 1991. Guide to Ichthyoplankton of the Southeast Atlantic (Benguela Current Region). Ichthyoplankton of The Benguela Region. Scientia Marina. Volume.55,Numero 1, Marzo,1991.
 • Padoa, E. 1956. In Uova, Larve e Stadi Giovanili Di Teleostei, Fauna Flora Golfodi Napoli. Monogr.38, (3/2), 687-774. Papaconstantinou, C., 2014. Fauna Graciae. An updated checklist of the fishes in the Hellenic Seas.Monographs On Marine Sciences 7. Editors.K.Kapiris,P.K. Karachle, A. Zenetos. ISBN: 978-960-9798-04-4. 343 p. Patzner,R.A., Gonçalves, E.J., Hastings, P.A., Kapoor, B.G., 2009. The Biology of Blennies ISBN: 978-1-57808-439-5. United States of America Ré, P. ve Meneses, I. 2008. Earlystages of marinefishesoccuring in theIberian Peninsula.IPIMAR/IMAR, Lisbon. 282 pp.
 • Russell, F., S., 1976, The eggs and planktonic stages of British marine Fishes, Academic Press, London, 524 pp. Sabates,A. 2009. Larval development of three blenniid species Aidablennius sphynx, Coryphoblennius galerita and Lipophrys canevai (Pisces: Blenniidae: Blenniini) in the western Mediterranean.Journal of Zoology.
 • Satılmış H. H, Mavruk S., Bat L., Avşar, D., 2014. Seasonal Changes of Ichthyoplankton Assemblages of Sinop Coasts in Southern of the Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14: 403-411 (2014).
 • Sinyukova, V.I., 1969. Food Supply of Fish Larvae in the Black Sea, in Biologiya morya (Marine Biology), Kiev: Naukova dumka, 1969, issue 17, pp. 197–208.
 • Springer, V.G.,1968. Osteology end Classification of the Fishes of the family Blenniidae.Smithsonian Instutition United Station Museum.Washington, P.C.1 pp.
 • Şahan,T.,1982. İzmir Körfezi Blenniidae Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. Diploma Tezi.E.Ü. Fen Fak. BOsea. Böl. İzmir.18 s. Taylan,B.,2007. İzmir Körfezi’ndeki Teleost Balık Postlarvalarının Bolluk Ve Dağılımı. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).99 s.
 • Taylan B ve Hoşsucu,B,2015. İzmir Körfezi (Orta Ege Denizi)’nde 2011-2013 Periyodunda Dağılım Gösteren Kemikli Balıklara Ait Yumurta ve Larvaların Bolluk ve Dağılım. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(10): 834-840.
 • Türker Çakır, D. 2004. Edremit Körfezi’nin İhtiyoplanktonu. Ege Üni. Fen Bil. Ens. Doktora Tezi.214s.
 • Önbilginer,O.,1986. İzmir Körfezi’nde Blenniidae Familyası Türlerinin Biyolojisi ve Dağılışı. Diploma Tezi. E.Ü.S.Ü.Y.O., Bornova.30 s.
 • Yüksek,A. 1993. Marmara Denizi’nin Kuzey Bölgesinde Teleost Balıkların Pelajik Yumurta ve Larvalarının Dağılım ve Bolluğu. İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Ens. İstanbul.143 s.
 • Vodyanitskii, V.A. ve Kazanova, I. 1954.Opredelitel Pelagicheskii lichinokryb Chernogomoria (Keyto do Pelagic fish eggs and larvae of the BlackSea.).Tr. Vses.naucho-Issled.Inst.Morsk.Rybn.Khoz.Okeanogr., 28:240-325 (in Russian).
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Tülin Çoker
E-posta: tulincoker@mu.edu.tr
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yunusae350125, journal = {Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni)}, issn = {2618-6381}, address = {Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17693/yunusae.vi.350125}, title = {İZMİR KÖRFEZİ’NDE TESPİT EDİLMİŞ BLENNIIDAE FAMİLYASI LARVALARININ BOLLUK VE DAĞILIMLARI}, key = {cite}, author = {Çoker, Tülin} }
APA Çoker, T . (2017). İZMİR KÖRFEZİ’NDE TESPİT EDİLMİŞ BLENNIIDAE FAMİLYASI LARVALARININ BOLLUK VE DAĞILIMLARI. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 17 (4), 0-0. DOI: 10.17693/yunusae.vi.350125
MLA Çoker, T . "İZMİR KÖRFEZİ’NDE TESPİT EDİLMİŞ BLENNIIDAE FAMİLYASI LARVALARININ BOLLUK VE DAĞILIMLARI". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/yunusae/issue/31121/350125>
Chicago Çoker, T . "İZMİR KÖRFEZİ’NDE TESPİT EDİLMİŞ BLENNIIDAE FAMİLYASI LARVALARININ BOLLUK VE DAĞILIMLARI". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - İZMİR KÖRFEZİ’NDE TESPİT EDİLMİŞ BLENNIIDAE FAMİLYASI LARVALARININ BOLLUK VE DAĞILIMLARI AU - Tülin Çoker Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17693/yunusae.vi.350125 DO - 10.17693/yunusae.vi.350125 T2 - Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 17 IS - 4 SN - 2618-6381- M3 - doi: 10.17693/yunusae.vi.350125 UR - http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.vi.350125 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) İZMİR KÖRFEZİ’NDE TESPİT EDİLMİŞ BLENNIIDAE FAMİLYASI LARVALARININ BOLLUK VE DAĞILIMLARI %A Tülin Çoker %T İZMİR KÖRFEZİ’NDE TESPİT EDİLMİŞ BLENNIIDAE FAMİLYASI LARVALARININ BOLLUK VE DAĞILIMLARI %D 2017 %J Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) %P 2618-6381- %V 17 %N 4 %R doi: 10.17693/yunusae.vi.350125 %U 10.17693/yunusae.vi.350125