Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, Sayfalar 511 - 520 2017-12-02

Deniz Balıkçılığında Sarf Edilen Özel Tüketim Vergisiz Yakıt (ÖTV’siz) ve Avlanan Ürün Miktarlarının Karşılaştırılması
Comparison of The Amount of Special Consumption Tax-Free Fuel (Without Sct) and The Amount of Fishery Consumed in Marine Fishery

Erhan ÇİLOĞLU [1] , ilhan YANDI [2]

25 36

Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgelerinde (Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz), 2007-2016 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte toplam 10.924 adet ÖTV’siz yakıt alım istasyonundan balıkçı gemilerine verilen ÖTV’siz yakıt miktarları ile teşvik tutarları ve avcılık miktarları incelenmiştir. Sırasıyla ÖTV’siz yakıt miktarı (ton) - teşvik tutarı (₺) - avcılık miktarı (ton); Karadeniz’de 273.098 ton - 427.239.647 ₺ - 3.113.476 ton, Marmara’da 232.951 ton - 356.733.841 ₺ - 387.840 ton, Ege’de 172.072 ton - 265.278.577 ₺ - 378.133 ton ve Akdeniz’de 152.382 ton - 228.406.677 ₺ - 211.819 ton olarak hesaplanmıştır. Tüm balıkçılık sahalarından elde edilen toplam 4.091.268 ton ürün için harcanan yakıt miktarı 830.503 ton hesaplanmıştır. Sarf edilen her litre yakıt için elde edilen ortalama ürün miktarları, Karadeniz’de 9,58 kg, Marmara’da 1,40 kg, Ege’de 1,85 kg, Akdeniz’de 1,17 kg’dır. Yıl bazında bölgelere göre litre başına elde edilen ürün miktarları karşılaştırıldığında 2016 yılı dışında diğer tüm yıllarda Bölgeler arasında önemli farklılık olduğu (P<0,05) tespit edilmiştir. Bu farklılığın temel kaynağı da Karadeniz’de elde edilen ürün miktarının diğer bölgelere nazaran oldukça yüksek olmasıdır. On yıllık periyotta Türkiye’nin tüm denizel balıkçılık alanlarında elde edilen ürünlerin maddi değerinin 10.560.952.248₺ olduğu belirlenmiştir.


In the 10-years period, between 2007 and 2016, Turkey’s exclusive economic zone (the Black Sea, the Marmara, the Aegean and the Mediterranean), it was examined the amount of SCT fuel bought by fishing vessels from a total of 10.924 SCT fuel points, then the amount of fuel subvention to fishing vessels and their fishery landings were investigated. As the amount of SCT fuel (tons) – the amount of subvention (₺) - amount of fishery landings (tons), respectively; It was calculated 273.098 tons - 427.239.647 ₺ - 3.113.476 tons for the Black Sea, 232.951 ton - 356.733.841₺ - 387.840 tons for the Marmara, 172.072 tons - 265.278.577 ₺ - 378.133 tons for the Aegean and 152.382 tons - 228.406.677 ₺ - 211.819 tons for the Mediterranean. From the entire fishery areas, the total amount of 830,503 tons fuel was consumed for a total of 4,091,268 tons of fishery landings. The average quantity of fishery landing obtained per liter of fuel was calculated 9.58 kg for the Black Sea, 1.40 kg for the Marmara, 1.85 kg for the Aegean and 1.17 kg for the Mediterranean. Comparing the kg fishing landing obtained per liter of the fishing areas by year, it was found that there was a significant difference (P <0.05) between the areas in all years except for the year of 2016. This difference was due to the fact that the amount of product obtained in the Black Sea was considerably higher than the other areas. In the ten years period, the monetary value of the fishing landings from all of Turkey’s exclusive economic zone was calculated to be 10.560.952.248₺ 

 • Referans1 Akyol, O., Ceyhan, T., Ünal, V. 2006. Marmara Bölgesi Su Ürünleri Kooperatif ve Derneklerinin Lüfer Balıkçılığındaki Rolleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 23, Sayı (3-4): 379–383.
 • Referans2 Atay, D. ve Korkmaz, A. Ş. 2001. Su ürünleri üretimi: Türkiye'de ve dünyada son trendler. Türkiye Su Ürünleri Vakfı Dergisi 1: 3-15.
 • Referans3 Aydın İ. 2012. Karadeniz’de Balıkçılık Araştırmaları. Yakakent Deniz Balıkçılığı Sempozyumu, Yakakent-Samsun.
 • Referans4 Bilgin, S., Sümer, Ç., Bektaş, S., Satılmış, H.H, Bircan, Recep. 2016. Karadeniz’de Hamsi (Engraulis encrasicolus) popülasyon dinamiği üzerine yapılmış çalışmaların (1985-2015) balıkçılık yönetimi açısından değerlendirilmesi, Ege Journal of Fisheries Sciences,33(2): 169-182 2106. DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.2.12
 • Referans5 BSGM, 2017. https://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf
 • Referans6 D.P.T. 2007. 9.Kalkınma Planı 2007-2013: Balıkçılık, yayın No: 2719-ÖİK:672, s.3.
 • Referans7 Gelir İdaresi Başkanlığı. 2017. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/ozeltuketimoranlari-OpenPage.htm
 • Referans8 Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği. 2017. Sirküler, Tarih/No: 31.03.2017/262, Sayı:2785, P: 1-12, İstanbul.
 • Referans9 Göktay, S., Göncüoğlu, H., Ünal, V. 2015. Türkiye’de Birinci Kuşak Balıkçı Gemileri Geri Alım Programının Değerlendirilmesi, 18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu, EgeÜniversitesi Su ÜrünleriFakültesi,1-4 Eylül 2015, İzmir.
 • Referans10 Hidden Harvest The Global Contribution of Capture Fisheries, Economıc And Sector Work. 2016. Report No. 66469-Glb, S. 1-92.
 • Referans11 Kalkınma Bakanlığı. 2014. Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Onuncu Kalkınma Planı, 2014-2018.
 • Referans12 Kınacıgil, H.T, İlkyaz, A.T. 1997. Ege Denizi Balıkçılığı ve Sorunları, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, Cilt No: 14, Sayı:3-4 351-367, İzmir.
 • Referans13 Okay, A.I., Mater, B., Artüz, O.BN., Artüz, M.L., Okay N. 2007.Bilimsel Açıdan Marmara Denizi.148-167. s. Ankara.
 • Referans14 Schau, E.M., Ellingsen, H., Endal, A., & Aanondsen, S.A. 2009. Energy consumption in the Norwegian fisheries, Journal of Cleaner Production, 17, 325-334.
 • Referans15 Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 2014. Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018, Kalkınma Bakanlığı.
 • Referans16 Suuronen, P., Chopin, F., Glass, C., Løkkeborg, S., Matsushita, Y., Queirolo, D., Rihan, D. 2012. Low impact and fuel efficient fishing—Looking beyond the horizon, Fisheries Research, 119-12, 135-146.
 • Referans17 Şahin, Y. 2011 AB ve İş Dünyası: Balıkçılık sektörü, İKV Değerlendirme Notu, p. 1-4. 2011.
 • Referans18 Taşdemir Y. 2002. Marmara Denizi: Kirleticiler Ve Çevre Açısından Alınabilecek Tedbirler. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002
 • Referans19 Tüik, 2017. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=97&locale=tr
 • Referans20 Tyedmers, P. Fisheries and Energy Use, Encyclopedia of Energy, Volume 2. r .2004. Elsevier Inc.
 • Referans21 Tyedmers, P., Watson, R., and Pauly, D. 2005. Fuelling global fishing fleets. Ambio, 34: 59–62.
 • Referans22 UDHB. 2017: https://atlantis.udhb.gov.tr/OTV2/_public/stat.asp
 • Referans23 Yılmaz, A.B. 2015. Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Gıda Güvenliği Kapsamında Balıkçılık Yönetimi ve Desteklemeleri, A.B. Uzmanlık Tezi. Ankara.
 • Referans24 Zengin, M.1995. Marmara Denizi’ndeki Av ve Avcılık Potansiyelinin Karşılaştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum.
Birincil Dil tr
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9995-0377
Yazar: Erhan ÇİLOĞLU (Sorumlu Yazar)
E-posta: erhan.ciloglu@erdogan.edu.tr
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1780-3654
Yazar: ilhan YANDI
E-posta: ilhan.yandi@erdogan.edu.tr
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yunusae369750, journal = {Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni)}, issn = {2618-6381}, address = {Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {511 - 520}, doi = {10.17693/yunusae.v17i31121.369750}, title = {Deniz Balıkçılığında Sarf Edilen Özel Tüketim Vergisiz Yakıt (ÖTV’siz) ve Avlanan Ürün Miktarlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {YANDI, ilhan and ÇİLOĞLU, Erhan} }
APA ÇİLOĞLU, E , YANDI, i . (2017). Deniz Balıkçılığında Sarf Edilen Özel Tüketim Vergisiz Yakıt (ÖTV’siz) ve Avlanan Ürün Miktarlarının Karşılaştırılması. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 17 (4), 511-520. DOI: 10.17693/yunusae.v17i31121.369750
MLA ÇİLOĞLU, E , YANDI, i . "Deniz Balıkçılığında Sarf Edilen Özel Tüketim Vergisiz Yakıt (ÖTV’siz) ve Avlanan Ürün Miktarlarının Karşılaştırılması". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 511-520 <http://dergipark.gov.tr/yunusae/issue/31121/369750>
Chicago ÇİLOĞLU, E , YANDI, i . "Deniz Balıkçılığında Sarf Edilen Özel Tüketim Vergisiz Yakıt (ÖTV’siz) ve Avlanan Ürün Miktarlarının Karşılaştırılması". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 511-520
RIS TY - JOUR T1 - Deniz Balıkçılığında Sarf Edilen Özel Tüketim Vergisiz Yakıt (ÖTV’siz) ve Avlanan Ürün Miktarlarının Karşılaştırılması AU - Erhan ÇİLOĞLU , ilhan YANDI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.369750 DO - 10.17693/yunusae.v17i31121.369750 T2 - Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) JF - Journal JO - JOR SP - 511 EP - 520 VL - 17 IS - 4 SN - 2618-6381- M3 - doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.369750 UR - http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.v17i31121.369750 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) Deniz Balıkçılığında Sarf Edilen Özel Tüketim Vergisiz Yakıt (ÖTV’siz) ve Avlanan Ürün Miktarlarının Karşılaştırılması %A Erhan ÇİLOĞLU , ilhan YANDI %T Deniz Balıkçılığında Sarf Edilen Özel Tüketim Vergisiz Yakıt (ÖTV’siz) ve Avlanan Ürün Miktarlarının Karşılaştırılması %D 2017 %J Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) %P 2618-6381- %V 17 %N 4 %R doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.369750 %U 10.17693/yunusae.v17i31121.369750