Yazım Kuralları

YUNUS Araştırma Bültenine gönderilecek yayınların yazım ve yayınlanma kuralları aşağıda verilmiştir.

Araştırma Makalelerinde;

Baslık; 12 pt kullanılarak büyük, ortalı yazılmalıdır. Açıklayıcı, yazının içeriğini yansıtacak şekilde ve öz olmalıdır.

Yazarların isimleri; soyadları büyük harflerle yazılmalıdır ve çalıştıkları kurumlar ile iletişim kurulacak sorumlu yazara ait yazışma adresi, e-posta adresi, telefon ve varsa faks numaraları baslık sayfasında verilmelidir.

Öz; Türkçe ve İngilizce özetler tek paragraf halinde en çok 200’er sözcük olmalıdır. Anahtar sözcükler 3-5 adet olup başlıkta yer almayan kelimelerden oluşmalıdır.

Ana metin; giriş bölümüyle başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Bölüm başlıkları sola dayalı olarak küçük harflerle (Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Teşekkür (varsa) ve Kaynaklar) ve koyu renkli yazılmalıdır. Kısa bilimsel çalışmalar ile derlemelerde, özet, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlemesi aranmaz.

Yazı fontu; bütün makale, başlık şekil, tablo ve kaynaklar dahil, MS Word, “Times New Roman” yazı  tarzında, 12 pt kullanılarak, 1.5 satır aralıklı yazılmalıdır.

Sayfa düzeni; A4 (210x297 mm) kağıdı boyutlarında olup, tüm kenarlardan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde olmalıdır. Başlık sayfası dışında metnin diğer tüm bölümleri sağ ve soldan bloklanmalıdır.

Bütün sayfalara orta-alt olacak şekilde sayfa numarası verilmelidir. Bütün metine, başlık şekil, tablo ve kaynaklar dahil satır numarası verilmelidir.

Tablo: Tabloların numaralandırılmasında ardışık Arap rakamları (1, 2, 3, ...) kullanılmalı ve her tablo ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Tablonun başlığı tablonun üstüne yazılmalıdır. Tablo kalemleri ile ilgili açıklamaları yıldız ile tablonun altında yer almalıdır.

Şekil: Şekil numaralandırılmasında ardışık Arap rakamları (1, 2, 3, ...) kullanılmalı ve her şekil ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Şeklin başlığı şeklin altına yazılmalıdır.

 

Kısaltmalar, semboller ve ölçüler: Yazarlar her bilimsel kısaltmanın açılımını metinde ilk geçtiği yerde açıklamalıdır. Latince cins ve tür isimleri italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Tüm ölçüler SI (System International)'ye göre verilmelidir.


Kaynak gösterme;

Metin içinde tek yazalı kaynaklar (Akbulut, 2010), iki yazarlı kaynaklar (Aydın ve Küçük, 2010), ikiden fazla yazarlı kaynaklar (Polat vd., 2010) şeklinde gösterilir. Kaynaklar,  ilk yazarın soyadına göre alfabetik sıralanmalıdır. Aynı yazarın farklı tarihlerde yaptığı çalışmalar tarih sırasına göre yazılmalıdır. Aynı yıl, aynı yazar (lar) dan kaynaklar  yayın yılından sonra konulan "a", "b", "c", vb, harfleri ile belirtilmelidir.

Makale:

Altınok, I., Çapkin, E., Karahan, S. ve Boran, M. 2006. Effects of water quality and fish size on toxicity of methiocarb, acarbamate pesticide, to rainbow trout. Environmental Toxicology Pharmacology, 22: 20-26. doi:10.1016/j.etap.2005.11.002.

Kitaptan Bir Bölüm:

Memiş, D. 2007. Sturgeon Aquaculture. A. Candan, S. Karatas, H. Küçüktas ve İ. Okumuş (eds), Marine Aquaculture in Turkey, Turkish Marine Research Foundation, İstanbul: 49-61.

Kitap:

Avşar, D. 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Nobel Kitapevi, Adana, 332 pp.

Tez:

Erbay, M. 2013. Karadeniz’de İskorpit Balıklarında Büyüme Parametreleri ve Üreme Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Rize, Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi.

Kurumsal Web Sayfası:

FAO, 2008. Information on fisheries management in Romania. http://www.fao.org/fi/fcp/en/ROM/body.htm (giriş January 18, 2008).

URL1, 2010. Wikipedia.org (giriş January 10, 2010).