YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF THE INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES
Cover Image
ISSN 1300-5413 | e-ISSN 2667-467X | Period Tri-annual | Founded: 1995 | Publisher Yuzuncu Yil University |

National Peer Reviewed Journal

Our Journal is Abstracted and Indexed in Google Scholar, SOBIAD, JournalTOCsand Dergipark.

YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF THE INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

ISSN 1300-5413 | e-ISSN 2667-467X | Period Tri-annual | Founded: 1995 | Publisher Yuzuncu Yil University |
Cover Image

24.551

62.188

National Peer Reviewed Journal

Our Journal is Abstracted and Indexed in Google Scholar, SOBIAD, JournalTOCsand Dergipark.

Yuzuncu Yil University Journal of the Institute of Natural and Applied Sciences Last Issue
Volume 23 - Issue 3 - Dec 2018
 1. Bazı Fungisitlerin Nohut (Cicer arietinum L. ) ve Mercimek (Lens culinalis L.) Bitkilerinde Arbusküler Mikorhizal Funguslar (AMF)’a Etkisi
  Pages 192 - 204
  Sabiha Çetinkaya, Semra Demir, Emre Demirer Durak
 2. CdO İkili Bileşiğinin Elektronik Özelliklerine Kalsiyum Katkılamanın Etkisi
  Pages 205 - 211
  Sinem Erden Gülebağlan
 3. Two New Records for Turkish Macromycota from Diyarbakır (Hani) Province
  Pages 212 - 215
  İsmail Acar, Ayşenur Kalmer
 4. Germeçtepe Baraj Gölü’nde (Kastamonu-TÜRKİYE) Yayılış Gösteren Balık Türleri
  Pages 216 - 225
  Mahmut Elp, Souad A.S. Adem, Khaled M. İ. Muftah, Abdelsalam M. Fılogh
 5. Germeçtepe Baraj Gölü’nden (Kastamonu) Örneklenen Kerevitlerde (Astacus leptodactylus) Branchiobdella sp.’nin Varlığı: Vaka Takdimi
  Pages 226 - 230
  Mahmut Elp, Khaled M. İ. Muftah, Şevki Kayiş
 6. P ve S Alıcı Fonksiyonlarının Birleşik Ters Çözümü: Van Gölü Havzası Örneği
  Pages 231 - 242
  Hamdi Alkan, Hakan Çınar
 7. Seyhan (Adana) İlçesi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Tasarımında Kullanılan Bitki Materyallerinin Tanımlanması
  Pages 243 - 253
  Süleyman Ercan, Fazlı Öztürk, Cihat Ölçücü
 8. Singüler Pertürbe Özellikli Singüler Diferansiyel Denklemler için Diferansiyel Dönüşüm Metodu
  Pages 254 - 260
  Derya Arslan
 9. Variation of Mineral Matter Contents in Fresh Tea (Camelia sinensis L.) Leaf According to Sunshine Conditions and Harvest Periods
  Pages 261 - 267
  Nilgün Demir, Saim Zeki Bostan
 10. Pomza ve Genleştirilmiş Perlit Madenlerinin Köpük Betonda Agrega Olarak Kullanılması
  Pages 268 - 285
  Ali Kılıçer
 11. Van Gölü Havzasındaki Perlit Madeninin Alkali-Slika Reaktivitesi (Asr) Üzerine Etkileri
  Pages 286 - 290
  Ali Kılıçer
 12. Nazik Gölü (Bitlis, Türkiye) Güneybatısından Alınan N3 Karotunun Palinolojik İlk Bulguları
  Pages 291 - 296
  Güldem Kamar
 13. Sınıflandırma ve Regresyon Ağaçları ile Rastgele Orman Algoritması Kullanarak Botnet Tespiti: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
  Pages 297 - 307
  Duygu Korkmaz, H. Eray Çelik, Mesut Kapar
 14. Boya Endüstrisi Atıksularının Karakterizasyonu
  Pages 308 - 319
  Ayşe Erkuş, Esma Oygun, Mehmet Türkmenoğlu, Adnan Aldemir
 15. Pre-Enrichment of Lead-Zinc Leaching Tailings by Hydrocyclone
  Pages 320 - 325
  Hakan Çiftçi, Mustafa Gürsoy, Zeyni Arsoy, Bahri Ersoy