Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable Effects of Them on Atatürk Dam Lake
Adıyaman Kenti Atıksu Problemleri ve Atatürk Baraj Gölü Üzerindeki Olası Etkileri

Mehmet ÇEKİM [1] , Sayiter YILDIZ [2]

182 290

Atatürk Dam Lake which has a major position within Southeastern Anatolia Project-the biggest Project (GAP) in Turkey- is ranks first in Turkey; in the world it ranks fourth in terms of water volume and ninth in terms of dam volume. The wastewaters of Adıyaman City are discharged directly into Eğri stream and Sitilce stream, and rivers without treatment; finally these streams flow into Atatürk Dam Lake. The quality of mixed industrial wastewater and municipal wastewater polluted water of Eğri Stream was 4th class (the color code) according to Regulation of Surface Water Quality Management. Having such as important position, Atatürk Dam is exposed to ever increasing domestic and industrial pollution. In this study, quantitative analysis have been carried out in streams flowing into Atatürk Dam Lake and it has been concluded from direct dialogues with people and observations that wastewaters discharged into streams without treatment pose a threat for the health of the people in receiving environment and around it. Besides, the increase of soil pollution in case measurements about discharge of Textile Industry and Food Industry wastewater are not taken will cause Eğri Stream and Atatürk Dam Lake to lose their water quality and usability as a water ecosystem and irrigation water.
Atatürk Baraj Gölü, Türkiye’nin en büyük projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında büyük öneme sahip, ülkemizin en büyük, Dünya’da ise gövde hacmi bakımından dördüncü, su hacmi bakımından ise dokuzuncu büyük barajı konumunda yer almaktadır. Adıyaman kenti atıksuları arıtma yapılmadan doğrudan Eğri Çayı ve Sitilce Çayı’na ve budan da sonuç olarak Atatürk Baraj Gölü’ne karışmaktadır. Karışık endüstriyel atıksu ile kirlenmiş Eğri Çayı suyu Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği’ne göre 4. sınıf su kalitesindedir. Böylesi önemli bir konuma sahip olan Atatürk Barajı Gölü, her geçen gün artan evsel ve endüstriyel nitelikli kirlenmeye maruz kalmaktadır. Bu çalışmada Atatürk Baraj Gölü’ne karışan derelerde nicel analizler yapılmıştır ve arıtılmadan derelere deşarj edilen atıksuların alıcı ortamda ve çevresinde bulunan halk sağlını olumsuz yönde etkilediği doğrudan yapılan diyalog ve gözlemler ile görülmüştür. Ayrıca tekstil ve gıda endüstrisi atıksularının deşarjı ile ilgili önlemlerin alınmaması durumunda toprak kirliliğinin artmasına, Eğri Çayı ve Atatürk Baraj Gölü su kalitesini ve bu ortamların canlı su ekosistemi özelliğini kaybetmesine yol açacaktır.
NaCl-Ba(HPO2)2-H2O Üçlü su-tuz sistemi, İzotermik Sistem, Yoğunluk, Çözünürlük, İletkenlik
 • Aliev, V.A., Velieva, S.M., (1985). Sodium
 • Chloride Manganese - Hypo phosphate – Water System at 20-Degrees-c. Zr. Neorg. Khim., 30, N3, pp. 798-800. o Alişoğlu, V., (2002). Physicochemical
 • Analysis of theSystem Na+,Mn+2/Cl- ,(H2PO2)-//H2O. C. R. Chimie5. pp. 547-5
 • Alişoğlu, V., (1998). Solubility and Phase in Equilibrium K2Br2/MnBr2/Mn(HPO2)/ in the Alişoğlu, V., Necefoğlu, H., (1997). Solubility in the Na2(NO3)2/Na2 (HPO)2/Mn
 • (H2PO2)2/ H2O System. C. R. Acad. Sci. Paris, t.324, Serie IB, pp. 139- Aliyev, V.A., Dolinina, R.M., Gadjiev, S., (1990). The Solubility in NaH2PO2- Mn(H2PO2)2-H2O, Mn(H2PO2)2-H2O
 • Mn(H2PO2)2- H2O Systems. C. R. Acad. Sci., Paris, Ser. II 310, pp. 1191-1194. NH4H2PO2- andCa(H2PO2)2
 • Aliyev, V.A., Dolinina, R.M., Lepechkov I.N., (1989). Potassium Nitrate- Manganese
 • Hypophosphite- Water System at 20- Degrees-c. Zr. Neorg. Khim., 34, N5, pp. 1324-.1326. o Solubility (1991).
 • Chemical Properties of Saturated Solutions in NaBr-Mn(H2PO2)2-H2O System at 25- Degrees-c.Zr. Neorg. Khim., 36,N8, pp. 2112-2114. o Karyagin, Y.V.,
 • Khimicheskiyereaktivy. Khim, Lit. M.L., 290. Chistiye İzd.-vo., Remi, G., 1966. Kurs Neorganicheskoy Khimiyi, t.2, M., pp. 237-243.
 • Riss, I.G., Vitukhovskaya, B.S., 1955. Jour. Gener. Chem., t.25, No:4, pp. 643- 6
 • Schenkin, Y.S., Gorojankin, E.V., 1978. Zr.
 • Neorg. Khim., t.XXII, No8, pp. 2293- 22
 • Van Vezer, D., (1962). Fosfor ve Onun
 • Bileşikleri. İzd. İnost. Lit., M.,pp. 282- 2 Yantsiyeva, S.K.H., Namazov, S.H.S., Korotkova, E.G., Kucharov, K.H., 19 Zr. Neorg. Khim., t.37, No6, pp.1371-1375.
 • Zakirov, B.S., Beglov, B.M., 1977. Zr. Neorg. Khim., t.XXII, No12, pp. 3395-3399.
 • Zulfugarlı, C.I., Aliyev, V.A., (1983). System Manganese of
 • Manganese Chloride- Water at 25- Degrees-c Hypophosphate, Hypophoshate Water at 40-Degrees-c. Zr. Neorg. Khim., 30,N11, pp.2981- 29 Hypophosphite, Manganese Sodium o
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet ÇEKİM

Yazar: Sayiter YILDIZ

Bibtex @ { yyufbed235871, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-5413}, eissn = {2667-467X}, address = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {}, volume = {19}, pages = {8 - 14}, doi = {}, title = {Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable Effects of Them on Atatürk Dam Lake}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Sayiter and ÇEKİM, Mehmet} }
APA ÇEKİM, M , YILDIZ, S . (). Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable Effects of Them on Atatürk Dam Lake. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19 (1-2), 8-14. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/yyufbed/issue/21969/235871
MLA ÇEKİM, M , YILDIZ, S . "Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable Effects of Them on Atatürk Dam Lake". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 (): 8-14 <http://dergipark.gov.tr/yyufbed/issue/21969/235871>
Chicago ÇEKİM, M , YILDIZ, S . "Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable Effects of Them on Atatürk Dam Lake". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 (): 8-14
RIS TY - JOUR T1 - Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable Effects of Them on Atatürk Dam Lake AU - Mehmet ÇEKİM , Sayiter YILDIZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 14 VL - 19 IS - 1-2 SN - 1300-5413-2667-467X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable Effects of Them on Atatürk Dam Lake %A Mehmet ÇEKİM , Sayiter YILDIZ %T Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable Effects of Them on Atatürk Dam Lake %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1300-5413-2667-467X %V 19 %N 1-2 %R %U
ISNAD ÇEKİM, Mehmet , YILDIZ, Sayiter . "Adıyaman Kenti Atıksu Problemleri ve Atatürk Baraj Gölü Üzerindeki Olası Etkileri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 / 1-2 8-14.