Investigation of Solubility and Phase Equilibria of NaCl – BaCl2 – H2O Triple Water-Salt System at 25oC Temperature by Isothermic Method
NaCl–BaCl2–H2O Üçlü Su–Tuz Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması

Ali KUL [1] , Hasan ERGE [2] , İsmet MEYDAN [3]

164 433

In the present research, solubility, density, conductivity and phase equilibria of Na2Cl2-BaCl2-H2O triple system existing in Na+, Ba+2/Cl-, (H2PO2)-H2O quadrangular mutual water-salt system were investigated by using physicochemical analysis methods. In the first place, 100 mL distilled water was added into a 100 mL volumetric flask and each time 6-7 g NaCl was added until solubility point of NaCl. Each addition
was followed by mixing two hours and leaving one hour. Having established solubility point, density and conductivities were determined at this point. To this system, 2 g BaCl2 was added. After each process, 2-3 mL aliquot was taken and dried in an oven fixed at 110 oC. Then this dried product was dissolved in 100 mL distilled water and Na+, Cl-, Ba++, ion analyses were carried out. In the second place, solubility point of BaCl2 at room temperature was established and each time 5 g NaCl was added into this solution. It was determined that NaCl-BaCl2-H2O triple water-salt system was belong to eutonic system type and the composition of eutonic point was 16.78, 13.43 and 69.79 (w/w %) for NaCl, BaCl2 and H2O, respectively

Bu araştırma kapsamında Ba+2 ve Cl- iyonlarını içeren üçlü su-tuz sisteminin fizikokimyasal yöntemle oda sıcaklığında araştırılması yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda fizikokimyasal analiz yöntemleri kullanılarak; Na+, Ba+2/Cl-, (H2PO2)-//H2O ihtiva eden dörtlü karşılıklı su-tuz sisteminin bünyesinde yer alan BaCl2 –NaCl –H2O, üçlü sistemin oda sıcaklığında çözünürlük, iletkenlik ve faz dengeleri araştırılmıştır. Çalışmalara baslarken ilk olarak 100 mL’lik balon jojeye 100 mL saf su eklendi ve NaCl’ün çözünürlük noktasına ulaşıncaya kadar 6-7’ser g NaCl ilave edilerek her işlem iki saat karıştırılıp bir saat dinlendirilerek işlem yapılmıştır. Çözünürlük noktası saptandı ve bu noktadaki yoğunluk ve iletkenlikler saptandı. Aynı sistem üzerine 2’ser g BaCl2 ilave edilerek isleme devam edildi. Her işlem sonrasında çözeltiden 2-3 mL alınıp 110oC ye ayarlı etüvde kurutma işlemine tabi tutuldu. Sonrasında kuru kalık saf suda çözülerek 100 mL ye tamamlandı. Bu çözeltideki Na+, Ba++ ,Cl- iyon analizleri yapıldı. İkinci olarak BaCl2 ‘in oda sıcaklığındaki çözünürlük noktası saptandı ve çözünürlük noktasındaki BaCl2 ‘in üzerine 5 er g NaCl ilave edilerek isleme devam edildi.
Bu işlemler esnasında NaCl-BaCl2-H2O Üçlü su-tuz sisteminin basit ötonik sistem türüne ait olduğu ve ötonik noktanın bilesimi % kütle olarak 16.78 NaCl, 13.43 BaCl2 , 69.79 H2O olduğu saptandı.

 • Aliev, V.A.,Velieva, S.M., (1985). Sodium
 • Hypophosphate-Water System at 20-Degrees-c. Zr. Neorg. Khim., 30, N3, pp. 798-800. o Alişoğlu, V., (2002). Physicochemical of Na+,Mn+2/Cl-,(H2PO2)-//H2O. R. Chimie 5. pp. 547-549.
 • Alişoğlu,V., (1998). Solubilityand Phase in Equilibrium in the K2Br2, MnBr2, Mn(H2PO2)2
 • Alişoğlu,V., Necefoğlu, H., (1997). Solubility Na2(NO3)2/Na2(H2PO2)2/Mn(H2P O)2/ HO System. C. R. Acad.
 • Sci. Paris, t.324, Serie IB, pp. 139- the Aliyev, V.A., Dolinina, R.M., Gadjiev, S., (1990). The Solubility in NaH2PO2- Mn(H2PO2)2-H2O, NH4H2PO2-Mn(H2PO2)2-H2O and Ca(H2PO2)2-Mn(H2PO2)2
 • Systems. C. R. Acad. Sci., Paris, Ser. II 310, pp. 1191-1194.
 • Aliyev, V.A., Dolinina, R.M., Lepechkov I.N., (1989). Potassium Nitrate- Manganese
 • WaterSystem at 20-Degrees-c. Zr. Neorg. Khim., 34, N5, pp. 1324- 13 o
 • Aliyev, V.A.,Dolinina, R.M., Lepechkov, I.N., Physical- ChemicalProperties of Saturated Solutions in NaBr- Mn(H2PO2) Degrees-c.Zr. and O System at 25- Neorg. Khim., 36,N8, pp. 2112-2114. o
 • Kurnakov, N.S., (1940). Fizikokimyasal
 • Analize Giriş. İzd. AN SSCB, M.,pp. 3-7. Van Vezer, D., (1962). Fosfor ve Onun
 • Bileşikleri. İzd. İnost. Lit., M.,pp. 282-2
 • Zulfugarlı, C.I., Aliyev, V.A., (1983). System Hypophosphite,
 • Chloride- Water at 25-Degrees-c andManganeseHypophosphate, SodiumHypophoshateWater 40-Degrees-c. Zr. Neorg. Khim., at 30,N11, pp.2981-2982. o
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali KUL

Yazar: Hasan ERGE

Yazar: İsmet MEYDAN

Bibtex @ { yyufbed235880, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-5413}, eissn = {2667-467X}, address = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {}, volume = {19}, pages = {62 - 69}, doi = {}, title = {NaCl–BaCl2–H2O Üçlü Su–Tuz Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {MEYDAN, İsmet and ERGE, Hasan and KUL, Ali} }
APA KUL, A , ERGE, H , MEYDAN, İ . (). NaCl–BaCl2–H2O Üçlü Su–Tuz Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19 (1-2), 62-69. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/yyufbed/issue/21969/235880
MLA KUL, A , ERGE, H , MEYDAN, İ . "NaCl–BaCl2–H2O Üçlü Su–Tuz Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 (): 62-69 <http://dergipark.gov.tr/yyufbed/issue/21969/235880>
Chicago KUL, A , ERGE, H , MEYDAN, İ . "NaCl–BaCl2–H2O Üçlü Su–Tuz Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 (): 62-69
RIS TY - JOUR T1 - NaCl–BaCl2–H2O Üçlü Su–Tuz Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması AU - Ali KUL , Hasan ERGE , İsmet MEYDAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 69 VL - 19 IS - 1-2 SN - 1300-5413-2667-467X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi NaCl–BaCl2–H2O Üçlü Su–Tuz Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması %A Ali KUL , Hasan ERGE , İsmet MEYDAN %T NaCl–BaCl2–H2O Üçlü Su–Tuz Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1300-5413-2667-467X %V 19 %N 1-2 %R %U
ISNAD KUL, Ali , ERGE, Hasan , MEYDAN, İsmet . "NaCl–BaCl2–H2O Üçlü Su–Tuz Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 / 1-2 62-69.