Yıl 2014, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfalar 70 - 74 2014-11-25

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey
Türkiye’de Su Kaynaklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği

Tuba BAYRAM [1] , Ayşe ERKUŞ [2] , Dilara ÖZTÜRK [3]

201 706

Water is one of the most vital resources for sustainable development. Although world population has increased three times in the 20th century when compared to 19th century, water resource consumption has increased six times. However, those who benefit from these fast consumption resources do not have sustainable features which provide equal opportunities and benefits. As a result, water crisis has become inevitable all over the world. Water quality in Turkey cannot be monitored in an efficient way and the needed data bank cannot be formed. Water resources have been distributed into 26 hydrological pools in terms of rivers and they are managed by State Hydraulic Works (SHW). SHW measures water quality in certain resources only where dam pools are present. In Turkey, the primary issues related to application of European Union (EU) water framework directive are the distribution of water related responsibilities to many institutions in institutional structuring, lack of coordination and lack of correspondence between river basin borders and political borders. In addition to an ideal managerial and institutional structuring and planning the priority should be placed on taking practice related measures in river basins.
Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19. yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının kullanımının altı kat arttığı belirlenmiştir. Ancak bu hızlı tüketim kaynaklardan yararlananlara eşit fırsatlar ve faydalar sağlayacak şekilde sürdürülebilir özelliklere sahip değildir. Bunun sonucu olarak da su krizi tüm dünyada kaçınılmaz olmuştur. Türkiye’de su kalitesi gerektiği biçimde izlenememekte ve gereksinimi duyulan veri bankası oluşturulamamaktadır. Su kaynakları akarsular bazında hidrolojik açıdan 26 havzaya bölünmüştür ve idaresi Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılmaktadır. Bu uygulama ülkenin bütün kaynaklarının yönetiminden çok uzaktır, sadece suyun kullanımı ile ilgili bazı düzenlemeler getirmeye yöneliktir. Türkiye’de Avrupa Birliği (AB) su çerçeve direktifinin uygulanması konusunda en öncelikli ele aldığı konular, kurumsal yapılanmada su ile ilgili görevlerin birçok kuruluşa dağılmış olması ve bundan doğan koordinasyon eksikliği ile havzaların sınırlarının idari-siyasi sınırlarla örtüşmemesi hususlarına çözüm getirmektir. İdeal bir idari ve kurumsal yapılanmanın ve planlamanın, etkin bir uygulama için büyük önem arz etmelerinin yanı sıra öncelikle yapılması gereken şey nehir havzalarında derhal uygulamaya yönelik tedbirler almaktır.
 • Altınbilek, H. D., (2004). The water of potential development. Workshop, Ankara, 37-46. and TEMA Water 18-19 December, Anonymous, (2009). Ministry of environment and forestry general director of state hydraulic works 1954-2009, Ankara, Turkey. and DSI,
 • Anonymous, (2005). Technical bulletin, DSI, Ankara, Turkey
 • Bayazıt, M., Avcı, I., (1997). Water
 • Resources of Turkey: Potential, Planning, Management. Water Resources Development, 13:443-452. Biswas, A., (2008). Integrated Water
 • Resources Management: Is it Working?, Development, 24(1):5-22. Burak, S., Duranyıldız, İ., Yetiş, Ü., (1997), National Environmental
 • Action Plan: Management of Water Resources, 116s. Cakmak, B., Ucar, Y., Akuzum, T., (2007). Management,
 • Solutions for Turkey. International and on River Basin Dogdu, M. S., C. Sagnak, (2008). Climate change, drought and over pumping impacts on groundwaters: Two examples from Turkey. Balwois
 • Conference on the Balkan Water Observation System, Ohrid, Macedonia. Palutikof, J., (2000). Climates of the Mediterranean: Present and Future
 • Patterns, Climatic Research Unit, University Norwich, UK. Anglia, Simonovic S.P., (2002). World water dynamics: global modeling of water Manage, 66:249–267. J Environ
 • Tahmiscioğlu, M.S., Karaca, Ö., Özdemir A.D., Özgüler H., (2006). Possible
 • Effect of The Global Climate Change on Water Resources and Floods in Turkey. International Conference on Climate Change and the Middle East Past, Present and Future 20-23 November 2006, ITU, Istanbul/Turkey.
 • Tamer, N. G., (2006). Assessment of Services Water
 • Policies in the world and Turkey. TMMOB Water Policies Congress, 447-4 Management TBMM, (1995). Seventh Five year development plan, T. C. Resmi Gazette, No. 22354, Turkey. World Health Organization, Water Global Sanitation World. Supply and Assessment Report,
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tuba BAYRAM

Yazar: Ayşe ERKUŞ

Yazar: Dilara ÖZTÜRK

Bibtex @ { yyufbed235881, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-5413}, eissn = {2667-467X}, address = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {19}, pages = {70 - 74}, doi = {}, title = {The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey}, key = {cite}, author = {BAYRAM, Tuba and ÖZTÜRK, Dilara and ERKUŞ, Ayşe} }
APA BAYRAM, T , ERKUŞ, A , ÖZTÜRK, D . (2014). The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19 (1-2), 70-74. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/yyufbed/issue/21969/235881
MLA BAYRAM, T , ERKUŞ, A , ÖZTÜRK, D . "The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 (2014): 70-74 <http://dergipark.gov.tr/yyufbed/issue/21969/235881>
Chicago BAYRAM, T , ERKUŞ, A , ÖZTÜRK, D . "The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 (2014): 70-74
RIS TY - JOUR T1 - The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey AU - Tuba BAYRAM , Ayşe ERKUŞ , Dilara ÖZTÜRK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 74 VL - 19 IS - 1-2 SN - 1300-5413-2667-467X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey %A Tuba BAYRAM , Ayşe ERKUŞ , Dilara ÖZTÜRK %T The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey %D 2014 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1300-5413-2667-467X %V 19 %N 1-2 %R %U
ISNAD BAYRAM, Tuba , ERKUŞ, Ayşe , ÖZTÜRK, Dilara . "Türkiye’de Su Kaynaklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 / 1-2 (Kasım 2014): 70-74.