Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |

Impact factor  (2017) : 0,16  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Dergimiz; 

SCOPUS,  EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), TR DİZİN, CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  TÜBİTAK/ULAKBİM' de taranmaktadır. 

2018 yılı  (Aralık) değerlendirme sürecindeki mevcut makale sayısı: 85

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
Kapak Resmi

118.292

221.583

Impact factor  (2017) : 0,16  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Dergimiz; 

SCOPUS,  EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), TR DİZİN, CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  TÜBİTAK/ULAKBİM' de taranmaktadır. 

2018 yılı  (Aralık) değerlendirme sürecindeki mevcut makale sayısı: 85

Yıl:2018 Cilt:28 Sayı:3 Son Sayı
Cilt 28 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Modeling Relative Risk Assesment for Infected Plants by Eriophyoid Mites (Acari, Prostigmata) Using Poisson Log Linear Regression Model
  Sayfalar 266 - 270
  Abdullah YEŞİLOVA, Evsel DENİZHAN, Sultan ÇOBANOĞLU
 2. The Effects of Different Doses of Cattle Manure on Yield and Yield Components as Second Crop Organic Soybean Production
  Sayfalar 271 - 277
  Cevher İlhan CEVHERİ, Ahmet YILMAZ
 3. Performance of Alfalfa under Different Intercropping Treatments
  Sayfalar 278 - 284
  Uğur BAŞARAN, Erdem GÜLÜMSER, Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ, Hanife MUT
 4. Eriophyoid Mites (Acari: Eriophyoidea) on Fruit Trees in Yalova, Turkey
  Sayfalar 285 - 288
  Evsel DENİZHAN
 5. Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması
  Sayfalar 289 - 294
  Adnan DOĞAN, Cüneyt UYAK, Ruhan İlknur GAZİOĞLU ŞENSOY, Nurhan KESKİN
 6. Bartın İli Orman İçi Meralarında Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Yem Değeri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 295 - 304
  Ayşe GENÇ LERMİ, Suzan ALTINOK
 7. Bazı Turunçgil Anaçlarının In vitro Kuraklık Stresi Koşullarında Performanslarının Araştırılması
  Sayfalar 305 - 310
  Özhan ŞİMŞEK, Dicle DÖNMEZ, Yıldız AKA KAÇAR
 8. Potasyum Uygulamalarının Yüksek Sıcaklığa Hassas Fasulye Genotiplerinde Klorofil İyon ve Enzim Aktivite Değişimlerine Etkileri
  Sayfalar 311 - 316
  Turgay KABAY
 9. Farklı Günlerde Soğuk Muhafazadan Çıkarılan ve Farklı Sıcaklıklarda Pişirilen Balıkların Bazı Kalite Parametrelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 317 - 324
  Zafer CEYLAN
 10. Thymus fedtschenkoi (Ronniger) Uçucu Yağındaki Kimyasal Varyasyon
  Sayfalar 325 - 330
  Neşe OKUT
 11. Naip Ovası ve Yakın Çevresindeki Taş Ocaklarında Zamansal ve Mekânsal Değişimlerin Çevresel Etkileri (Tekirdağ)
  Sayfalar 331 - 344
  Emre ÖZŞAHİN, Hüseyin SARI, İlker EROĞLU
 12. Sandıklı Ovası Patates Yetiştirme Sahalarında Su Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 345 - 352
  Yusuf UÇAR, Fatih BAKBAK
 13. Akkaraman, Anadolu Merinosu, Ile de France X Akkaraman (G1) ve Ile de France X Anadolu Merinosu (G1) Melezlerinde Yapağı Verim ve Özellikleri
  Sayfalar 353 - 357
  Selçuk Seçkin TUNCER, Fırat CENGİZ
 14. Van İlinde Domatesin Yaygın Olarak Yetiştirildiği Alanların Toprak Özellikleri İle Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi
  Sayfalar 358 - 367
  Sezgin BAYRAM, Füsun GÜLSER