Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
Kapak Resmi

82.419

124.575

Impact factor  (2017) : 0,16  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Dergimiz; 

SCOPUS,  EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), TR DİZİN, CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  TÜBİTAK/ULAKBİM' de taranmaktadır. 

Yıl: 2017 Cilt: 27 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 27 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Seleksiyon Endekslerini Kullanılarak Kuraklık Stresi ve Stres Olmayan Koşulları Altında En İyi Çeltik Çeşitlerinin Seçimi
  Sayfalar 473 - 480
  Mehdi RAHIMI, Mehdi RAMEZANI, Mojtaba KORDROSTAMI
 2. Mangan ve Kükürtlü Gübrelemenin Brokolinin (Brassica Oleracea var. italica) Mineral Element İçeriğine Etkisi
  Sayfalar 481 - 487
  Ayşen AKAY, Fırat UZUN
 3. Valsli Kurutucu Parametrelerinin Elma Püresi Tozunun Çeşitli Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 488 - 495
  Fatma COŞKUN, Fikret PAZIR
 4. Mikrodalgada Kızartmanın Tavuk Göğüs Eti Miyofibriler ve Sarkoplazmik Proteinleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 496 - 506
  Işıl BARUTÇU MAZI, Bekir Gökçen MAZI
 5. Diyarbakır Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Tane Mısırın Bazı Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Biplot Analiz Yöntemiyle Karşılaştırılması
  Sayfalar 507 - 515
  Aydın ALP, Şerif KAHRAMAN
 6. In Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Tavuk Gübresinden Elde Edilmiş Odun Sirkesinin Antifungal Etkisi
  Sayfalar 516 - 520
  İbrahim KOÇ, Erdal Necip YARDIM, Şenol YILDIZ
 7. Dayanıklı R55 (6AL/6VS) Translokasyon Hattı İle Lokusa Özel SSR Markerleri Kullanılarak Endemik Tir Buğday (Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. Leucospermum Körn) Genotipinin Yr-26 Sarı Pas Hastalık Direncinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 521 - 530
  M. Alp FURAN, Merve Dilek GEBOLOĞLU, Diğdem ARPALI
 8. Beagle Genotip Atama Yönteminin Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama
  Sayfalar 531 - 542
  Sinem İZDEŞ BARANSEL, Gazel SER
 9. Türkiye’de Antepfıstığı’nda Alternaria Yanıklık Etmeni Alternaria Patojenlerinin Fungisit Direncinin İncelenmesi
  Sayfalar 543 - 549
  Hilal OZKILINC, Sener KURT
 10. Bitki Yüzey Artığı Kaplama Yüzdesinin Belirlenmesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması
  Sayfalar 550 - 557
  İlknur DURSUN, Ergin DURSUN, Abdullah BEYAZ
 11. Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Farklı Seviyelerdeki Tuz Stresine Gösterdikleri Tepkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 558 - 568
  Enes FİDAN, Aytekin EKİNCİALP
 12. Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Erzurum Koşullarında Tane Verimi ve Verim Unsurları Yönünden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 569 - 579
  Sinan BAYRAM, Ali ÖZTÜRK, Murat AYDIN
 13. Midyat ve Savur (Mardin) İlçelerinde Doğal Olarak Yetiştirilen Bademlerin Seleksiyonu
  Sayfalar 580 - 588
  Ahmet KAZANKAYA, Adnan DOĞAN, Kenan ÇELİK
 14. Mikro Besin Maddelerinin Humik Asit Koşulları Altındaki Kekik (Thymus vulgaris L.)’in Antioksidan Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 589 - 600
  Sadegh TAGHIPOUR, Amir RAHIMI, Mohammad Reza ZARTOSHTI, Yusuf ARSLAN
 15. Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 601 - 607
  Fazlı ÖZTÜRK, Cengiz ERKAN, Cihat ÖLÇÜCÜ, Nilüfer ÇİRİĞ, Necati ÖZOK, Erdal ÖĞÜN
 16. Seascape Çilek Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Gibberellik Asit Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 608 - 612
  Muttalip GUNDOGDU, Selma BERK, Ihsan CANAN, Selma TUNA KOCOGLU, Ferit CELIK, Akgul TAS
 17. Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma
  Sayfalar 613 - 622
  Hasan ÇELİKYÜREK, Özdal GÖKDAL, Haydar BALCI
 18. Iğdır Yöresinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 634 - 645
  Mehriban İLİM SERHAT, Sadiye Peral EYDURAN, Rafet ASLANTAŞ
 19. Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi
  Sayfalar 646 - 650
  Kemal AKTAŞ, Ayça ERDEM
 20. Yapay Sulak Alanlarında Atık Su Arıtımı ve Soğuk İklime Sahip Bölgelerde Kullanım Önerileri
  Sayfalar 651 - 656
  Talip ÇAKMAKCI, Üstün ŞAHİN, Fatih Mehmet KIZILOĞLU, Şefik TÜFENKÇİ, Yasemin KUŞLU, Fatih Şevki ERKUŞ
 21. Abiyotik ve Biyotik Stres Şartlarında Silisyumun Rolü
  Sayfalar 657 - 664
  Ayhan HORUZ, Güney AKINOĞLU, Ahmet AKORKMAZ