Kapak Resmi
57.891     |     82.531
Dergi Sayıları

Dergimiz;

CAB Abstracts,

AGRIS,

Goole Akademik,

TÜBİTAK/ULAKBİM,

EBSCO,

ISC,

DOAJ (Directory of Open Access Journals),

Ulrich's Directory,

ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD),

SCOPUS' ta taranmaktadır. 

Son Sayı
Cilt 27 - Sayı 2 - Haz 2017