Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |

Impact factor  (2017) : 0,16  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Dergimiz; 

SCOPUS,  EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), TR DİZİN, CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  TÜBİTAK/ULAKBİM' de taranmaktadır. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
Kapak Resmi

93.772

148.523

Impact factor  (2017) : 0,16  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Dergimiz; 

SCOPUS,  EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), TR DİZİN, CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  TÜBİTAK/ULAKBİM' de taranmaktadır. 

Yıl: 2018 Cilt: 28 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 28 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Fasulye Genomunda 2,4-Diklorofenoksiasetik Asit Genotoksisitesine Karşı Β-Östradiolün Hafifletici Rolü
  Sayfalar 1 - 9
  Mahmut Sinan TAŞPINAR, Burcu SIĞMAZ, Murat AYDIN, Esra ARSLAN, Güleray AĞAR
 2. Tıbbi ve Süs Bitkisi Olan Vaccaria hispanica’ nın Tohum Morfolojisi, Yaprak Anatomisi ve Karyotip Analizi
  Sayfalar 10 - 18
  Mine KOÇYİĞİT, Şevket ALP
 3. Kadmiyum Toksisitesine Karşı Demir Gübrelemesi ve Arıtma Çamurunun Marul (Lactuca sativa L. var. longifolia) Bitkisinin Gelişimine ve Antioksidatif Enzim Aktivitesine Etkisi
  Sayfalar 19 - 26
  Sibel BOYSAN CANAL, Mehmet Ali BOZKURT
 4. Glifosatın Mısır (Zea mays L.)’da Bazı Koruyucu Sistemlere Etkisi
  Sayfalar 27 - 35
  Gülçin BEKER AKBULUT, Emel YİĞİT, Dilek BAYRAM
 5. SP-2 (Prunus spinosa) Klonal Anaç Adayının in vitro Rejenerasyonu Üzerine Farklı Bitki Büyüme Düzenleyici Konsantrasyonlarının Etkileri
  Sayfalar 36 - 41
  Esra BULUNUZ PALAZ, Remzi UĞUR
 6. Bitki Gelişimini Artırıcı Rizobakterilerin “Heritage” Ahududu (Rubus idaeus L.) Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 42 - 48
  Muzaffer İPEK, Şeyma ARIKAN, Ahmet EŞİTKEN, Lütfi PIRLAK
 7. Farklı Kimyasal Uygulamaların Seçilmiş Zerdali Genotiplerinde Polen Performansına Etkileri
  Sayfalar 49 - 54
  Melike ÇETİNBAŞ, Kemal ÇUKADAR, Hasan Cumhur SARISU, Sinan BUTAR
 8. Yeşil Mercimek (Lens culinaris Medik.) Çeşit ve Hatlarının Kalite Özellikleri
  Sayfalar 55 - 61
  Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE, Hatice BOZOĞLU, Zeki MUT
 9. Büyükbaş Hayvan Atıkları ile Sera Hasat Atıklarından Biyogaz Üretimi ve Birlikte Anaerobik Parçalanma Prosesinin Modellenmesi
  Sayfalar 62 - 69
  Fatih YILMAZ, Elçin KÖKDEMİR ÜNŞAR, H. Emre AKMAN, Nuriye Altınay PERENDECİ, Osman YALDIZ
 10. Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği
  Sayfalar 70 - 77
  Kadir ÇEBİ, Selçuk ÖZYÜREK, Doğan TÜRKYILMAZ
 11. Dönemeç Deltası’ndaki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binom Regresyon Modelinin Uygulanması
  Sayfalar 78 - 85
  Atilla DURMUŞ, Abdullah YEŞİLOVA, Emrah ÇELİK, Rıdvan KARA
 12. Kokulu Kara Üzümün (Vitis labrusca L.) Mikro Çelik Kültürü ile Mikro Çoğaltımı
  Sayfalar 86 - 91
  Hatice BİLİR EKBİÇ, Gül YILMAZ
 13. Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Semillon ve Carignane Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulamanın Verim, Kalite ve Taç Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 92 - 102
  Serpil TANGOLAR, Semih TANGOLAR, Güzin TARIM, Melike ADA
 14. Farklı Depolama Sıcaklıklarının Kahvaltılık ve Mutfak Margarinlerinin Oksidatif Stabiliteleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 103 - 111
  Fatih BOZKURT, Ayhan BAŞTÜRK
 15. Yıl Boyu Kitlesel Bombus Arısı (Bombus terrestris) Yetiştiriciliğinde Çiftleştirme Aşaması
  Sayfalar 112 - 116
  Ayhan GÖSTERİT, Fehmi GÜREL
 16. Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi ve Alan Kullanım Planlamasına Olan Etkileri
  Sayfalar 117 - 125
  Feran AŞUR, Hakan ALPHAN
 17. Entomolojide DNA Barkodlama Tekniğinin Kullanımı
  Sayfalar 126 - 134
  Gökhan YATKIN, Nurper GÜZ
 18. Organik Bir Materyal Olarak Pikan Cevizi (Carya illinoinensis) Kabuğu Alternatif Bir Yem Katkı Maddesi Olabilir Mi?
  Sayfalar 135 - 143
  Dilek KOR, Filiz KARADAŞ, Mehmet Reşit KARAGEÇİLİ
 19. Tıbbi ve Yenilebilir Mantarlar & Et Ürünlerinde Kullanımı
  Sayfalar 144 - 153
  Gülen YILDIZ TURP, Meltem BOYLU