Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |

Impact factor  (2017) : 0,16  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Dergimiz; 

TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN),  SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals)CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır. 

2019 yılı  (Ocak) değerlendirme sürecindeki mevcut makale sayısı: 81

Dergimiz makale ret oranı ~%50'dir.

25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
Kapak Resmi

123.432

262.855

Impact factor  (2017) : 0,16  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Dergimiz; 

TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN),  SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals)CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır. 

2019 yılı  (Ocak) değerlendirme sürecindeki mevcut makale sayısı: 81

Dergimiz makale ret oranı ~%50'dir.

25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yıl:2018 Cilt:28 Sayı:4 Son Sayı
Cilt 28 - Sayı 4 - Ara 2019
 1. Determining the Yield and Morpho-Physiological Responses of 'Fortuna' Strawberry cv. of Using Different Irrigation Levels with Bio-stimulant Application
  Sayfalar 368 - 374
  Eser ÇELİKTOPUZ, Burçak KAPUR, Mehmet Ali SARIDAŞ, Sevgi PAYDAŞ KARGI
 2. Identification of Cracks in Eggs Shell Using Computer Vision and Hough Transform
  Sayfalar 375 - 383
  Yousef ABBASPOUR-GILANDEH, Afshin AZIZI
 3. Milk Production Abilities of Kıvırcık Ewes
  Sayfalar 384 - 388
  İbrahim CEMAL, Nezih ATA, Onur YILMAZ, Orhan KARACA
 4. Non-destructive determination of vitamin C and lycopene contents of intact cv. Newton tomatoes using NIR spectroscopy
  Sayfalar 389 - 397
  Farzad AZADSHAHRAKI, Bahareh JAMSHIDI, Vali RASOOLI SHARABIANI
 5. The Graft Unions of Almond, Plum and Apricot Varieties Grafted on Rootpac Rootstocks
  Sayfalar 398 - 402
  Melike ÇETİNBAŞ, Sinan BUTAR, Hakkı KOÇAL, Yılmaz SESLİ, Hasan Cumhur SARISU, Halil Güner SEFEROĞLU
 6. Agro morphological Properties of Plums (Prunus domestica L.) Genotypes Grown in Van Region
  Sayfalar 403 - 411
  Ferit ÇELİK, Gülcan KUBA
 7. Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product
  Sayfalar 412 - 418
  Bilal KESKİN, Hakkı AKDENİZ, Süleyman TEMEL, Barış EREN
 8. Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi
  Sayfalar 419 - 425
  Emrah KUŞ, Yıldıran YILDIRIM, Sefa ALTIKAT, Hasan Kaan KÜÇÜKERDEM
 9. Van Gölü Kıyı Habitatlarında Notonecta viridis Delcourt, 1909 (Hemiptera: Notonectidae) ve Bazı Chironomidae (Diptera) Türlerinin Biyolojik Gösterge Değerleri
  Sayfalar 426 - 437
  Halil DİLMEN, Mehmet Salih ÖZGÖKÇE
 10. “Balcı” Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşidinin in vitro Sürgün Uçlarının Mikroçoğaltımı ve Köklendirilmesi Üzerine Oksin ve Sitokininlerin Etkisi
  Sayfalar 438 - 443
  Atike HAMİDİ BİRECİKLİ, Filiz AKBAŞ
 11. Çekirdeksiz Sofralık Üzümlerde Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi
  Sayfalar 444 - 447
  Yasin YAKAR
 12. Eğil ve Ergani (Diyarbakır) İlçelerinde Doğal Olarak Yetiştirilen Bademlerin (P. amygdalus L.) Seleksiyonu
  Sayfalar 448 - 457
  Songül ACAR, Ahmet KAZANKAYA, Adnan DOĞAN
 13. Hasat Sonrası UV-C Uygulamalarının Çilekte Muhafaza Süresi ve Kalite Üzerine Etkileri
  Sayfalar 458 - 465
  Ferhan KÜÇÜKBASMACI SABIR, Fadime GENÇ, Meryem ÇAVDARCI
 14. Aşağı Pasinler Ovası Sulama Şebekesinin Performansının (2012-2016) Değerlendirilmesi
  Sayfalar 466 - 472
  Fatih Mehmet KIZILOĞLU, Üstün ŞAHİN, Serap DİLER, Talip ÇAKMAKCI, Semih ÖZTAŞKIN
 15. Yumurta İç Kalite Özelliklerinin Kısmi En küçük Kareler Regresyonu Kullanılarak Tahmin Edilmesi
  Sayfalar 473 - 481
  Seda AKYÜREK, Suna AKKOL
 16. Equations Developed to Estimate Evapotranspiration in Greenhouses
  Sayfalar 482 - 489
  Cİhan KARACA, Ahmet TEZCAN, Kenan BÜYÜKTAŞ, Dursun BÜYÜKTAŞ, Ruhi BAŞTUĞ
 17. Biyoremediasyon ve Fungusların Biyoremediasyonda Kullanılması
  Sayfalar 490 - 501
  Ali VURAL, Semra DEMİR, Gökhan BOYNO
 18. Yaş ve Döneme Özgü, İki Eşeyli Yaşam Çizelgesi: Populasyon Ekolojisi, Biyolojik Savaş ve Zararlı Yönetiminin Temeli
  Sayfalar 502 - 506
  Remzi ATLIHAN, Mehmet Salih ÖZGÖKÇE, Hsin CHI
 19. Köfte Üretiminde Kullanılan Bitkisel Katkıların Üründe Oksidasyon Gelişimi, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikler ile Heterosiklik Amin (HCA) Oluşumu Üzerine Etkileri
  Sayfalar 507 - 517
  Gülen YILDIZ TURP, Sezen KALYONCU, İlkin YÜCEL ŞENGÜN
 20. Mikroorganizma Taşıyıcısı Yenilebilir Filmler ve Kaplamalar
  Sayfalar 518 - 529
  Ekin DİNÇEL KASAPOĞLU, Fatih TÖRNÜK
 21. Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Sebze Üretimi ve Kendine Yeterlilik Bakımından Karşılaştırılması
  Sayfalar 530 - 535
  İsmail GÜVENÇ