Dergimiz;

SCOPUS,

CAB Abstract,

ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD),

DOAJ (Directory of Open Access Journals),

TR DİZİN,

CiteFactor,

WorlCat,


Google Akademik,

Bielefeld Academic Search Engine (BASE),

TÜBİTAK/ULAKBİM' de taranmaktadır. 


Yıl: 2017 Cilt: 27 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 27 - Sayı 4 - Ara 2017