Kabul Edilmiş Makaleler

 • Abiyotik ve Biyotik Stres Şartlarında Silisyumun Rolü
  Ayhan HORUZ, Ahmet AKORKMAZ, Güney AKINOĞLU 25 Eki 2017
 • IĞDIR YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN YEREL ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  sadiye peral eyduran, mehriban ilim serhat, rafet aslantas 25 Eki 2017
 • Kuraklık stresi ve stres altındaki koşullar altında seçim endekslerini kullanarak en iyi pirinç çeşitlerini seçin
  Mehdi Rahimi, Mehdi Ramezani, Mojtaba Kordrostami 25 Eki 2017
 • Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Farklı Seviyelerdeki Tuz Stresine Gösterdikleri Tepkilerin İncelenmesi
  Aytekin ekincialp, ENES FİDAN 25 Eki 2017
 • Beagle genotip atama yönteminin değerlendirilmesi ve bir uygulama
  Sinem İzdeş Baransel, Gazel Ser 25 Eki 2017
 • Midyat ve Savur (Mardin) İlçelerinde Doğal Olarak Yetiştirilen Bademlerin Seleksiyonu
  Adnan Doğan, Ahmet Kazankaya, Kenan ÇELİK 26 Eki 2017
 • Mikrodalgada Kızartmanın Tavuk Göğüs Eti Myofibriler ve Sarkoplazmik Proteinleri Üzerine Etkileri
  Işıl BARUTÇU MAZI, Bekir Gökçen MAZI 15 Kas 2017
 • Dayanıklı R55 (6AL/6VS) Translokasyon Hattı İle Lokusa Özel SSR Markerleri Kullanılarak Endemik Tir Buğday (Triticum Aestivum L. Ssp. Vulgare Vill.V. Leucospermum Körn) Genotipinin Yr-26 Sarı Pas Hastalık Direncinin Değerlendirilmesi
  M. Alp Furan, merve dilek geboloğlu, diğdem arpalı 15 Kas 2017