Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof.Dr. Diğdem ARPALI

Turkey
darpa@yyu.edu.tr
Konular: Tarım Bilimleri

Prof.Dr. Turgut AYGÜN

Turkey
taygun@yyu.edu.tr
Konular: Hayvancılık
Kurum: YUZUNCU YIL UNIV

Doç.Dr. Serhat KARACA

Turkey
skaraca@yyu.edu.tr
Konular: Gıda Bilimleri ve Teknolojisi,Hayvancılık,Tarım Bilimleri

Doç.Dr. İlhan KAYA

Turkey
ilhank@yyu.edu.tr
Konular: Yaşam Bilimleri,Tarım Bilimleri

Prof.Dr. Işık TEPE

Turkey
itepe2000@hotmail.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY

Prof.Dr. Murat TUNÇTÜRK

Turkey
murattuncturk@yyu.edu.tr
Konular: Temel Bilimler (Genel)

Prof.Dr. Abdullah YEŞİLOVA

Turkey
yesilova@yyu.edu.tr
Konular: Matematik ve İstatistik

Yrd.Doç.Dr. Çeknas ERDİNÇ

Turkey
ceknaserdinc@yyu.edu.tr
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: YUZUNCU YIL UNIV

Prof.Dr. Mehmet Salih ÖZGÖKÇE

Turkey
msozgokce@gmail.com
Konular: Yaşam Bilimleri
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof.Dr. Fazıl ŞEN

Turkey
fazilsen@yyu.edu.tr
Konular: Biyoloji,Denizcilik, Sucul Bilimler ve Su Ürünleri,Tarım Bilimleri
Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Prof.Dr. Suat ŞENSOY

Turkey
suatsensoy@gmail.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Baş Editör

Prof.Dr. Suat ŞENSOY

Turkey
suatsensoy@gmail.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yayın Kurulu ve Yardımcı Editörler

Prof.Dr. Diğdem ARPALI

Turkey
darpa@yyu.edu.tr
Konular: Tarım Bilimleri

Yrd.Doç.Dr. Çeknas ERDİNÇ

Turkey
ceknaserdinc@yyu.edu.tr
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: YUZUNCU YIL UNIV

Doç.Dr. Serhat KARACA

Turkey
skaraca@yyu.edu.tr
Konular: Gıda Bilimleri ve Teknolojisi,Hayvancılık,Tarım Bilimleri

İstatistik Editörü

Prof.Dr. Abdullah YEŞİLOVA

Turkey
yesilova@yyu.edu.tr
Konular: Matematik ve İstatistik