Yıl 2013, Cilt 23, Sayı 3, Sayfalar 242 - 248 2013-09-01

Determination of Fruit Vitamin C, Sugar and Nutrient Contents of Some Standard Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivars and Genotypes
Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) Çeşitleri ve Genotiplerine Ait Meyvelerin C Vitamini, Şeker ve Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi

M. GÜNDOĞDU [1] , H. YILMAZ [2]

276 276

This study aimed to determine the vitamin C, sugars, and macro and micro nutrients contents of fruit juice in some pomegranate cultivars and genotypes grown in Turkey. In the juices of studied pomegranate genotypes and varieties, nitrogen content ranged between 111.57-1007.33 ppm; phosphorus content ranged between 215.98-338.35 ppm; potassium content ranged from 547.15 to 1651.30 ppm; and calcium content ranged from 21.91 to 69.81 ppm. It was also determined that iron content varied between 2.52-5.38 ppm; manganese content between 0.150-0.649 ppm; zinc content between 0.413-1.201 ppm; copper content between 0.253-2.388 ppm; and magnesium content 26.76-128.40 ppm. In terms of sugar content, fructose varied between 3.7200-9.8133 g 100 g; the level of glucose between 2.7267-7.2233 g 100 gand the level of sucrose in some cultivars varied between 0.0220-0.1346 g 100g, and in some cultivars no sucrose were detected. Moreover, maltose was not detected in any genotypes and cultivars.
Yapılan bu araştırmada Türkiye'de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan standart nar çeşitleri ve bazı nar genotiplerine ait meyvelerin şeker ve mineral madde içerikleri tespit edilmiştir. Çalışmada nar çeşitleri ve tiplere ait meyve sularının azot içerikleri 111.57-1007.33 ppm, fosfor içerikleri 215.98-338.35 ppm, potasyum içerikleri 547.15-1651.30 ppm, kalsiyum içerikleri 21.91-69.81 ppm arasında değiştiği belirlenmiştir. Çeşit ve tiplerin demir içerikleri 2.52-5.38 ppm, mangan içerikleri 0.150-0.649 ppm, çinko içerikleri 0.413-1.201 ppm, bakır içerikleri 0.253-2.388 ppm ve magnezyum içerikleri 26.76-128.40 ppm arasında değiştiği saptanmıştır. Şeker içeriklerine bakıldığında; fruktoz düzeyi 3.7200-9.8133 g/100 g, glikoz düzeyi 2.7267-7.2233 g/100g ve bazı çeşitlerde sakaroz düzeyi 0.0220-0.1346 g/100g olarak tespit edilirken bazı çeşitlerde sakaroz belirlenememiştir. Maltoz ise hiçbir çeşit ve tip de bulunmadığı tespit edilmiştir.
 • Al-Maiman A, Ahmad D (2002). Changes in physical and chemical properties during pomegranate (Punica granatum L.) fruit maturation. Food Chemistry. 76: 437-441.
 • Anesini C, Perez C (1993). Screening of plants used in argentine folk medicine for antimikrobiyal activitiy. J. Ethonopharmacol, 39: 119-128.
 • Beşikci AO, Arıoğlu E (2010). Nar (Punica granatum L.) Suyunun kardiyovasküler etkileri. Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Farmasötikler, 1: 3, 26-31.
 • Cemeroğlu B (2007). Gıda Analizleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. No:34, Ankara. s.168–171. Cemeroğlu B, Yemenicioğlu A, Özkan M (2004). Meyve ve Sebzelerin Bileşimi, 1. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (Editör: B. Cemeroğlu), 2. Başkent Klişe Matbaacılık, 1, Ankara. 670.
 • Dumlu MU, Gurkan E (2007). Elemental and nutritional analysis of Punica granatum from Turkey. Journal of Medicinal Food, 10, 2: 392-395.
 • Fadavi A, Barzegar M, Azizi MH, Bayat M (2005). Note. Physicochemical composition of ten pomegranate cultivars (Punica granatum L.) grown in İran. Food Sci Tech Int. 11, 2: 113-119. Gündogdu M, Muradoglu F, Gazioglu Sensoy RI, Yilmaz H (2011). Determination of fruit chemical properties of Morus nigra L. Morus alba L. and Morus rubra L. by HPLC. Sci. Hortic. 132: 37–
 • Gündoğdu M (2006). Pervari (Siirt) Yöresi Nar (Punica granatum L.) Populasyon-larında Mahalli Tiplerin seleksiyonu (Yüksek Lisans Tezi). YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Kacar B (1984). Bitki Besleme Uygulama Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 900, Uygulama Kılavuzu:214, Ankara, 140 s.
 • Lansky E, Shubert S, Neeman I (1998). Pharmological and Therapeotic Properties of Pomegranate. I.International Symposium of Pomegranate. 15-17 October. Orihuela (Alicante,) Spain, p: 2312
 • Mavlyanov, S.M., Islambekov, S.Y., Karimdzhanov, A.K., Ismailov, A.I., 1997. Polyphenols of pomegranate peels show marked antitumor and antiviral action. Khim Prir Soedin 33: 124-126. Melgarejo P, Salazar DM, Artes F (2000). Organic acids and sugars composition of harvested pomegranate fruits. Eur Food Res Technol, 211: 185-190.
 • Mirdehghan, S.H., Rahemi, M., 2007. Seasonal changes of mineral nutrients and phenolics in pomegranate (Punica granatum L.) fruit. Scientia Horticulturae. 111(2); 120-127.
 • Onur C (1983). Akdeniz Bölgesi narlarının seleksiyonu (Doktora). Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Eğitim Merkezi Yayın No:46 Mersin.
 • Ozgen M, Durgaç C, Serçe S, Kaya C (2008). Chemical and antioxidant properties of pomegranate cultivars grown in the Mediterrranean region of Turkey. Food Chemistry, 111: 703-706.
 • Özgüven AI, Yılmaz C (2000). Pomegranate Growing in Turkey. I.Symposium on Pomegranate. 15-17 October, Orihuela (Alicante), Spain.
 • Özkan CF, Ateş T, Tibet H, Arpacıoğlu A (1999). Antalya Bölgesinde Yetiştirilen Nar (Punica granatum L. çeşit: Hicaznar) Yapraklarındaki Bazı Bitki Besin Maddelerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi. Türkiye 3. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 14-17 Eylül, Ankara. 710-714.
 • Saleh MA, Amer MK, Radwan A (1964). Experiment on Pomegranate Seeds and Juice Preservation. Agric.Res. Rev. 42, 4:54-64.
 • Salma M, Al-Kindy Z, Abdulrahman O, Abdulnour and Maryam, Al-Rasbi M (2001). Determination of Sugar and Mineral Contents in some Omani Fruits. Science and Technology, 6: 39-44.
 • Yılmaz H, Ayanoğlu H, Yıldız A (1995). Ege Bölgesinde Selekte Edilen Bazı Nar Genotiplerinin Erdemli Koşullarında Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. Türkiye ll. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.Ekim 3-6, , Adana, s. 691-695.
 • Zar JH (1999). Biostatistical Analysis. Fourth edition. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey. 663 pp.
 • Zhanak J, Zhan B, Yao X, Gao Y, Shong J (1995). Antiviral activitiy of tanin from the percirap of Punica granatum L. aganist Herpes virus in vitro. Chung Kuo Chung Yao Tsa Chih. 20: 556-558.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: M. GÜNDOĞDU

Yazar: H. YILMAZ

Bibtex @ { yyutbd235963, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {23}, pages = {242 - 248}, doi = {}, title = {Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) Çeşitleri ve Genotiplerine Ait Meyvelerin C Vitamini, Şeker ve Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {GÜNDOĞDU, M. and YILMAZ, H.} }
APA GÜNDOĞDU, M , YILMAZ, H . (2013). Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) Çeşitleri ve Genotiplerine Ait Meyvelerin C Vitamini, Şeker ve Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 23 (3), 242-248. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/yyutbd/issue/21975/235963
MLA GÜNDOĞDU, M , YILMAZ, H . "Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) Çeşitleri ve Genotiplerine Ait Meyvelerin C Vitamini, Şeker ve Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 23 (2013): 242-248 <http://dergipark.gov.tr/yyutbd/issue/21975/235963>
Chicago GÜNDOĞDU, M , YILMAZ, H . "Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) Çeşitleri ve Genotiplerine Ait Meyvelerin C Vitamini, Şeker ve Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 23 (2013): 242-248
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) Çeşitleri ve Genotiplerine Ait Meyvelerin C Vitamini, Şeker ve Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi AU - M. GÜNDOĞDU , H. YILMAZ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 242 EP - 248 VL - 23 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) Çeşitleri ve Genotiplerine Ait Meyvelerin C Vitamini, Şeker ve Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi %A M. GÜNDOĞDU , H. YILMAZ %T Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) Çeşitleri ve Genotiplerine Ait Meyvelerin C Vitamini, Şeker ve Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi %D 2013 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD GÜNDOĞDU, M. , YILMAZ, H. . "Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) Çeşitleri ve Genotiplerine Ait Meyvelerin C Vitamini, Şeker ve Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 23 / 3 (Eylül 2013): 242-248.