LIFE TABLE, NUMERICAL AND FUNCTIONAL RESPONSE OF ADALIA BIPUNCTATA L. FEEDING ON CHAITOPHORUS LEUCOMEL4S KOCH. BEING A POPLAR PEST
Kavaklarda Zararlı Chaitophorus Leucomelas Koch.(Homoptera:Chaitophoridae) Üzerinde Beslenen Adalia Bipunctata L.(Coleoptera:Coccinellidae)'nın Sayısal, İşlevsel Tepkisi ve Yaşam Çizelgesi

Bülent YAŞAR [1] , İsmail KASAP [2]

137 176

C.leucomelas is an important pest on the leaves of poplar trees in  Van  province .    It  has  been   observed  during   our  survey  studies that A.

A. bipunctata has fed on this aphid species. Hence, it was aimed in this study to reveal whether A. bipunctata is an effective predator against to C leucomelas.                                                                                · .•' ·

Life table, numerical and functional response of A.bipunctata  feed

with five different number individuals (4,8,16,32,64) of C. leucomelas taken daily from poplar trees were found . All experiments  has beerH;onducted in

chamber conditions 25±1°C, %60±5 relative humiditY,  16/8 light period  and in glass pots covered with a tent their round top .

It has been conduced that C I eucomelas is as a suitable food for A.

bipunctata. Briefly, it was not found any difference beetwen A. bipunctata feeding on 32 and 64 aphids, in view of the period of development stage and oviposition, also the daily number of laying eggs.They were found the net production rate(Ru) 374,78 female/female , the intrinstic rate of increase(rm) 0,21 female/female/da y and the generation mean time(T) 27,7 day.

C. leucomelas Van ilinde kavak ağaçlarının yapraklarıyla beslenen önemli bir zararlıdır. Yapılan arazi çalışmaları sırasında A. bipunctata ' nın bu afit üzerinde beslendiği saptanmıştır. Bu çalışmada A. bipunctata' nın C. leucomelas' a karşı etkili bir avc1 olup olmadrgmm ortaya 91kanlmas1 ama9larum rr.

Hergiin dogadaki kavak aga9lanmn yapraklanndan alman C. leucomelas' m be farkh say1daki(4,8,16,32,64) bireyleri ile beslenen A. bipunctata'mn  say1sal  ve  ilevsel  tepkisi  ile  yaam  9izelgesi  bulunmu ur.

·· <;al1malar, 25±1°C s1cak1Ik, %60±5  orantrh  nem  ve  16  saat  aydmlik periyotta ag1zlan tulbentle kaph cam kavanozlarda yap11nu t1r.

Sonw; olarak C.l eucomelas' m A. bipunctata'mn tercih ettigi bir

·.. konuk9u  oldugu,  32 ve  64 av ile beslenen  avcilann  geli me  donemleri , ovi­

. ·pozisyon silreleri ve gunde ortalama bifaktiklan yumurta sayrlan at;:ismdan aralannda fark olmadig1, biraktlan toplam yumurta sayllan arasmdak.i farkm ise istatistiki olarak onemsiz oldugu bulunmu tur.

A. bipunctata'mn Yam 9izelgesi olurularak Net iireme giicii (Ro) 374,78 dii/dii, kahtsal iireme kapasitesi (rm) 0,21 dii/dii/giin . ve ortalan1a do! siiresi(T) 27,7 gun olarak saptanm1tlr.

Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bülent YAŞAR

Yazar: İsmail KASAP

Bibtex @ { yyutbd236285, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {}, volume = {4}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {Kavaklarda Zararlı Chaitophorus Leucomelas Koch.(Homoptera:Chaitophoridae) Üzerinde Beslenen Adalia Bipunctata L.(Coleoptera:Coccinellidae)'nın Sayısal, İşlevsel Tepkisi ve Yaşam Çizelgesi}, key = {cite}, author = {KASAP, İsmail and YAŞAR, Bülent} }
APA YAŞAR, B , KASAP, İ . (). Kavaklarda Zararlı Chaitophorus Leucomelas Koch.(Homoptera:Chaitophoridae) Üzerinde Beslenen Adalia Bipunctata L.(Coleoptera:Coccinellidae)'nın Sayısal, İşlevsel Tepkisi ve Yaşam Çizelgesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 4 (1), 1-13. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/yyutbd/issue/22005/236285
MLA YAŞAR, B , KASAP, İ . "Kavaklarda Zararlı Chaitophorus Leucomelas Koch.(Homoptera:Chaitophoridae) Üzerinde Beslenen Adalia Bipunctata L.(Coleoptera:Coccinellidae)'nın Sayısal, İşlevsel Tepkisi ve Yaşam Çizelgesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 4 (): 1-13 <http://dergipark.gov.tr/yyutbd/issue/22005/236285>
Chicago YAŞAR, B , KASAP, İ . "Kavaklarda Zararlı Chaitophorus Leucomelas Koch.(Homoptera:Chaitophoridae) Üzerinde Beslenen Adalia Bipunctata L.(Coleoptera:Coccinellidae)'nın Sayısal, İşlevsel Tepkisi ve Yaşam Çizelgesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 4 (): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Kavaklarda Zararlı Chaitophorus Leucomelas Koch.(Homoptera:Chaitophoridae) Üzerinde Beslenen Adalia Bipunctata L.(Coleoptera:Coccinellidae)'nın Sayısal, İşlevsel Tepkisi ve Yaşam Çizelgesi AU - Bülent YAŞAR , İsmail KASAP Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 4 IS - 1 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Kavaklarda Zararlı Chaitophorus Leucomelas Koch.(Homoptera:Chaitophoridae) Üzerinde Beslenen Adalia Bipunctata L.(Coleoptera:Coccinellidae)'nın Sayısal, İşlevsel Tepkisi ve Yaşam Çizelgesi %A Bülent YAŞAR , İsmail KASAP %T Kavaklarda Zararlı Chaitophorus Leucomelas Koch.(Homoptera:Chaitophoridae) Üzerinde Beslenen Adalia Bipunctata L.(Coleoptera:Coccinellidae)'nın Sayısal, İşlevsel Tepkisi ve Yaşam Çizelgesi %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD YAŞAR, Bülent , KASAP, İsmail . "Kavaklarda Zararlı Chaitophorus Leucomelas Koch.(Homoptera:Chaitophoridae) Üzerinde Beslenen Adalia Bipunctata L.(Coleoptera:Coccinellidae)'nın Sayısal, İşlevsel Tepkisi ve Yaşam Çizelgesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 4 / 1 1-13.