Yıl 2017, Cilt 27, Sayı 1, Sayfalar 37 - 42 2017-03-31

Effect of Flushing on the Kid Growing in the Hairy Goats
Kıl Keçilerinde Flushing Uygulamasının Oğlak Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Dilek KOR [1] , Murat DEMİREL [2]

222 265

In this study, it was evaluated growing kids of Hair goats fed level of maintenance ration (MR), MR x 1.25, MR x 1.50  and MR x 1.75 for 40 days including 20 days before mating period and 20 days after that. The birth weights of single female kids (3.08 kg) from goats fed the level of MR were found lower than single female kids from other feeding groups, significantly (P<0.05). The average daily gain (ADG) of twin male kids (0.161 kg) from goats fed the level of MR x 1.50 was observed higher than twin male kids from other feeding groups, significantly (P<0.05). The survival rate of the kids was not significant different among the groups. However the survival rate of kids from the goats fed level of MR remained at 86.36 % while  it of kids from the goats fed level of MR x 1.75 was determined 100 %. In present study, the effect of flushing in the Hair goats has not become very decisive on the kid growing in terms of observed criterions. As a result, designing energy and protein levels of rations at more extreme points, utilizing different feedstuff in the rations and studying with genotypes that have higher genetic capacity in terms of fertility in researchs should be suggested.

Bu araştırmada, teke katımından 20 gün önce ve 20 gün sonra olmak üzere toplam 40 gün yaşama payı (YP), YP x 1.25, YP x 1.50 ve YP x 1.75 düzeyinde beslenen Kıl keçilerinden doğan oğlakların gelişimleri izlenmiştir. Doğum ağırlıkları bakımından, YP düzeyinde beslenen keçilerden doğan tekiz dişilerin ağırlıkları (3.08 kg) diğer yemleme gruplarından doğan tekiz dişi oğlaklara göre önemli düzeyde düşük bulunmuştur (P<0.05). YP x 1.50 düzeyinde beslenen keçilerden doğan ikiz erkeklerin (0.161 kg) günlük canlı ağırlık artışının (GCCA) diğer yemleme gruplarından doğan ikiz erkeklere göre önemli düzeyde yüksek olduğu gözlemlenmiştir (P<0.05). Oğlakların yaşama gücü oranı bakımından gruplar arasında istatistik bir fark belirlenmemiştir. Bununla birlikte YP x 1.75 düzeyinde beslenen keçilerden doğan oğlaklarda yaşama gücü oranı % 100 iken YP düzeyinde beslenen keçilerden doğan oğlaklarda bu oranın % 86.36'da kaldığı görülmüştür. Bu çalışmada, incelenen kriterler açısından Kıl keçilerinde flushingin etkisi oğlak gelişimi üzerine çok belirleyici olmamıştır. Sonuç olarak, rasyon enerji ve protein düzeyinin daha ekstrem noktalarda tasarlanması, rasyonlarda farklı yem maddelerinin kullanılması ve araştırmalarda üreme etkinliği bakımından daha yüksek genetik kapasiteye sahip  genotiplerle çalışılması önerilebilir.
 • Acero-Camelo A, Valencia E, Rodriguez A, Randel PF (2008). Effects of flushing with two energy levels on goat reproductive performance. Livestock Research for Rural Development, 20 (9), http://www.lrrd.org/lrrd20/9/acer20136.htm erişim 26.12.2016
 • De Santiago-Miramontes MA, Malpaux B, Delgadillo JA (2009). Body condition is associated with a shorter breeding season and reduced ovulation rate in subtropical goats. Anim. Reprod. Sci., 114, 175-182.
 • Fitz-Rodriguez F, De Santiago-Miramontes MA, Scaramuzzi RJ, Malpaux B (2009). Nutritional supplementation improvesovulation and pregnancy rates in female goats managed under natural grazing conditions and exposed to the male effect. Anim. Reprod. Sci. 116, 85-94.
 • Güney O (2010). Keçi Yetiştiriciliğinin Bilimsel ve Teknik Esasları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:284, Ders Kitapları Yayın No: A-90, Adana.
 • Hafez YH, Khalifa EI, El-Shafie MH, Khalek TMMA, Ahmed ME, Shehata EI (2011). Effect of energy flushing pre-mating season on production and reproduction performance of Zaraibi goats. Egyp. J. Sheep Goat Sci. 6 (1), 7-14.
 • Karabulut A, Canbolat Ö (2005). Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri. Uludağ Üniv Yayın No: 2.05.048.0434, Bursa. 520.
 • Kharrat M, Bocquier F (2010). Impact of indoor feding at late lactation stage on body reserves recovery and reproductive performances of Baladi dairy goats fed on pastoral system. Small Ruminant Research, 90 : 127-134.
 • Kusina NT, Chinuwo T, Hamudikuwanda H, Ndlovu LR, Muzanenhamo S (2001). Effect of different dietary energy level intakes on efficiency of estrus synchronization and fertility in Mashona goat does. Small Ruminant Research, 39: 283-288.
 • Küçükersan, S (2001). Yem Değerlendirme Sistemleri (10. Bölüm). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Ed. A. Ergün, Ş.D. Tuncer), Ankara. 455.
 • Luginbuhl JM, Poore MH (1998). Nutrition of Meat Goats. www.ncsu.edu/animalscience Erişim tarihi: 10.11.2016
 • Madibela OR, Mosimanyana BM, Boutumelo WS, Pelaelo TD (2002). Effect of supplementation on reproduction of wet season kidding Tswana goats. South African Journal of Animal, 32 (1): 14-22.
 • Melesse A (2016). Effect of flushing with energy and protein source diets on the reproductive performances of meat goats with high and low body condition scores. Global Journal of Science Frontier Research:D Agriculture and Veterinary, 16(2) Version:1.
 • Kor D (2011). Teke katım döneminde keçilerin farklı miktarlarda protein ve enerji tüketmelerinin bazı kan parametreleri ve döl verimi üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enst. Zootekni Anabilim Dalı Doktora tezi (basılmamış), Van.
 • Prasad K, Abraham J, Sunanda C (2016). Effect of nutritional flushing on the birth weight and body weight gain of Malabari kids. International Journal of Science and Nature,7(3): 533-536.
 • Türkmen İ (2001). Ruminant Yem Değerlendirme Sistemleri ve Karma Yem Hammaddeleri. Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesinde Temel Prensipler ve Karma Yem Üretiminde Bazı Bilimsel Yaklaşımlar (Ed. H. M. Yavuz), Farmavet İlaç San. ve Tic. A.Ş., İstanbul.
 • Urritia-Morales J, Meza-Herrera CA, Tello-Varela L, Diaz-Gomez MO, Beltran-Lopez S (2012). Effect of nutritional supplementation upon pregnancy rates of goats under semiarid rangelands and exposed to the male effect. Trop. Anim. Health Prod., 44, 1473-1477.
 • Van Soest PJ, Robertson JB (1979). Systems of analyses for evaluation of fibrous feed. Proc. Int. Workshop on Standardization of Analytical Methodology for Feeds. (Editörs: W. J. Pigden, C. C. Balch, M.Graham). Int. Dev. Res. Center. Ottowa.
 • Winer BJ, Brown DR, Michels KM (1991). Statistical Principles in Experimetal Design. Third Edition, Boston, USA. 902.
 • Yücesoy G (1994). Teke Katımı Öncesi ve Teke Katımı Mevsiminde Farklı Sürelerde Ek Yemlemenin Ankara Keçilerinin Döl Verimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma (yüksek lisans tezi, basılmamış). AÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Konular Fen, Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Dilek KOR
Ülke: Turkey


Yazar: Murat DEMİREL

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd285690, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {27}, pages = {37 - 42}, doi = {10.29133/yyutbd.285690}, title = {Kıl Keçilerinde Flushing Uygulamasının Oğlak Gelişimi Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {DEMİREL, Murat and KOR, Dilek} }
APA KOR, D , DEMİREL, M . (2017). Kıl Keçilerinde Flushing Uygulamasının Oğlak Gelişimi Üzerindeki Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27 (1), 37-42. DOI: 10.29133/yyutbd.285690
MLA KOR, D , DEMİREL, M . "Kıl Keçilerinde Flushing Uygulamasının Oğlak Gelişimi Üzerindeki Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017): 37-42 <http://dergipark.gov.tr/yyutbd/issue/28584/285690>
Chicago KOR, D , DEMİREL, M . "Kıl Keçilerinde Flushing Uygulamasının Oğlak Gelişimi Üzerindeki Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017): 37-42
RIS TY - JOUR T1 - Kıl Keçilerinde Flushing Uygulamasının Oğlak Gelişimi Üzerindeki Etkisi AU - Dilek KOR , Murat DEMİREL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.285690 DO - 10.29133/yyutbd.285690 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 42 VL - 27 IS - 1 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.285690 UR - http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.285690 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Kıl Keçilerinde Flushing Uygulamasının Oğlak Gelişimi Üzerindeki Etkisi %A Dilek KOR , Murat DEMİREL %T Kıl Keçilerinde Flushing Uygulamasının Oğlak Gelişimi Üzerindeki Etkisi %D 2017 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 27 %N 1 %R doi: 10.29133/yyutbd.285690 %U 10.29133/yyutbd.285690
ISNAD KOR, Dilek , DEMİREL, Murat . "Kıl Keçilerinde Flushing Uygulamasının Oğlak Gelişimi Üzerindeki Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 / 1 (Mart 2017): 37-42. http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.285690