Yıl 2017, Cilt 27, Sayı 3, Sayfalar 326 - 336 2017-09-29

Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi
Investigation of Water Quality Criteria of Drinking Waters in Center of Van, Turkey

Asude ÇAVUŞ [1] , Ataman Altuğ ATICI [2] , Fazıl ŞEN [3]

239 284

Bu çalışmada Van merkezde içme suyu olarak şebekelere verilen farklı kaynakların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan analizleri yapılarak tüketime uygun olup olmadığı araştırılmıştır. Şebekelerden alınan sularda bulanıklık, elektriksel iletkenlik, sıcaklık, çözünmüş oksijen değerleri, pH yerinde ölçülmüştür. Laboratuvarda biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, kalsiyum, magnezyum, toplam sertlik, toplam alkalinite, klorür, karbonat, bikarbonat, nitrit, nitrat, amonyak, fosfor, çinko, bakır, nikel, kobalt, siyanür, florür, alüminyum, demir, potasyum, manganez, molibden, silisyum analizleri ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Sonuçların, içme suları hakkındaki ülkemiz yönetmeliklerinde verilen değerlere genel olarak uygun olduğu görülmüştür.

In this study, it has been investigated whether different water resources, distributed to networks as drinking water in the center of Van, are appropriate to consumption according to physical, chemical and microbiological analyzes. Turbidity, electrical conductivity, temperature, dissolved oxygen, pH was measured in the water received from the network water. Biological oxygen demand, chemical oxygen demand, calcium, magnesium, total hardness, total alkalinity, chloride, carbonate, bicarbonate, nitrite, nitrate, ammonia, phosphorus, zinc, copper, nickel, cobalt, cyanide, fluoride, aluminum, iron, potassium, manganese, molybdenum and microbiological analyzes were analyzed at a laboratuary. The results were generally found to be appropriate for the values given in our country’s regulations on drinking water.

  • Ağaoğlu S, Alemdar S, Alişarlı M, Dede S (2007). Van Bölgesi Su Kaynaklarının Fiziko·Kimyasal Kalitesi, Vet. Bil. Derg. 21(2). s.25-39.
  • Ağaoğlu S, Alişarlı M, Alemdar S, Dede S. (2007a). Van Bölgesi İçme ve Kullanma Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Araştırılması, YYÜ. Vet. Fak. Dergisi, Van, 18(2): s. 17-24.
  • Ağaoğlu S, Ekici K, Alemdar S, Dede S (1999). Van ve Yöresi Kaynak Sularının Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Araştırmalar, Van Tıp Dergisi, Van, 6 (2): s. 30-33.
  • Ağaoğlu S (2007). Van Şehir Dokusu ve Tarihi Eserlerinin Tahrip Edilmesinde Ermenilerin Rolü. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Erzurum. Sayı:35. s.311-339.
  • Aksoy A, (2012). Bulakbaşı Suyu’nun (Iğdır) Su Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma. YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, Van, s. 109.
  • Alemdar S, Ağaoğlu S, Alişarlı M, Dede S (2007). Van Bölgesi Su Kaynaklarında Ağır Metal Kirlilik Düzeyleri. Vet. Bil. Derg. 23,1: 19-29.
  • Alemdar S, Kahraman T, Ağaoğlu S, Alişarlı M (2009). Bitlis İli İçme Sularının Bazı Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri. Ekoloji, İzmir, 19(73): s. 29-38.
  • Anonim, (2015). VASKİ 2015-2019 Stratejik plan. Van Büyükşehir Belediyesi, Van, Ocak 2015, s. 51.
  • Çakmakcı T, Şahin Ü, Kuşlu Y, Kızıloğlu FM, Tüfenkçi Ş, Okuroğlu M (2016). Van İli Tarım Alanlarında Temiz ve Atık Su Kaynaklarının Yönetimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J AGR SCI) 26 (4), 662-667.
  • Anonim (2016b). Sağlık Bakanlığı. “İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik”, R. G. Tarihi: 17.02.2005, R. G. Sayısı: 25730. Ek 1 (Değişik ek: RG-7/3/2013-28580). Erişim tarihi: 25.03.2016, 13.45
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi Eylül
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Asude ÇAVUŞ
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ataman Altuğ ATICI
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Fazıl ŞEN
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd265956, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {27}, pages = {326 - 336}, doi = {10.29133/yyutbd.265956}, title = {Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ŞEN, Fazıl and ATICI, Ataman Altuğ and ÇAVUŞ, Asude} }
APA ÇAVUŞ, A , ATICI, A , ŞEN, F . (2017). Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27 (3), 326-336. DOI: 10.29133/yyutbd.265956
MLA ÇAVUŞ, A , ATICI, A , ŞEN, F . "Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017): 326-336 <http://dergipark.gov.tr/yyutbd/issue/31486/265956>
Chicago ÇAVUŞ, A , ATICI, A , ŞEN, F . "Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017): 326-336
RIS TY - JOUR T1 - Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi AU - Asude ÇAVUŞ , Ataman Altuğ ATICI , Fazıl ŞEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.265956 DO - 10.29133/yyutbd.265956 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 326 EP - 336 VL - 27 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.265956 UR - http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.265956 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi %A Asude ÇAVUŞ , Ataman Altuğ ATICI , Fazıl ŞEN %T Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi %D 2017 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 27 %N 3 %R doi: 10.29133/yyutbd.265956 %U 10.29133/yyutbd.265956
ISNAD ÇAVUŞ, Asude , ATICI, Ataman Altuğ , ŞEN, Fazıl . "Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 / 3 (Eylül 2017): 326-336. http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.265956