Yıl 2018, Cilt 28, Sayı 1, Sayfalar 135 - 143 2018-03-30

Organik Bir Materyal Olarak Pikan Cevizi (Carya illinoinensis) Kabuğu Alternatif Bir Yem Katkı Maddesi Olabilir Mi?
Is it Possible That Pecan Nut (Carya illinoinensis) Shell as an Organic Material May Be an Alternative Feed Additive?

Dilek KOR [1] , Filiz KARADAŞ [2] , Mehmet Reşit KARAGEÇİLİ [3]

151 266

Doğal besin tüketimi insan beslenmesinde gün geçtikçe önem kazanmakta ve artan tüketici talebi sonucunda organik gıda üretimi de yaygınlaşmaktadır. Dolayısıyla; sektör ve bilim dünyası, organik hayvansal gıda üretimi için bitkisel üretimde ortaya çıkan atık ürünlere odaklanmakta ve bu doğal ürünlerin hayvan beslemede kullanılabilirliğini son yıllarda giderek daha fazla tartışmaktadır. Pikan cevizi (Carya illinoinensis) üretiminde açığa çıkan kabuk organik bir atık materyal olarak kabul edilmektedir. Pikan cevizi ile ilgili birçok araştırma yapılmış olmasına karşın son yıllarda pikan cevizi kabuğunun besinsel kompozisyonu ile insan ve hayvan sağlığını ilgilendiren bazı fitokimyasal özellikleri üzerine yapılan araştırma sayısının az olması bu alandaki bilimsel çalışmalara konu olmaya yeni başladığını göstermektedir. Yapılan mevcut çalışmalarda bildirilen verilere göre pikan cevizi kabuğunun yüksek lif içeriğine, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu dikkat çekmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda; pikan cevizi kabuğunun hayvan beslemede prebiyotik gibi immün sistemi destekleyen ve bazı patojenlerin gelişmesini durduran bir yem katkı maddesi olarak kullanılabileceği düşünülebilir. Buna ek olarak; pikan cevizi kabuğunun etin uygun olmayan koşullarda pişirilmesi ve muhafaza edilmesi ile insanlarda sağlık sorunlarına neden olabilen bazı mikroorganizmaların gelişmesini baskılayan koruyucu fonksiyonu da ilgi çekicidir. Dolayısıyla doğal ve yeni bir ürün olarak pikan cevizi kabuğunun yem katkı maddesi olarak hayvan besleme alanındaki araştırmalara konu olabilecek potansiyele sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Consumption of natural foods has become important day after day and organic food production has also become popular as a result of increasing demand of consumer. Therefore; industry and science world, for organic animal food production focuses on the waste products generated in plant production and the availability of these natural products in animal nutrition has been increasingly discussed in recent years. The shell which is released during the production of pecan nut (Carya illinoinensis) is considered an organic waste material. Although there have been a lot of research on the pecan nut, in recent years the number of research articles associated with the nutritional composition and some phytochemical properties of pecan nut shell that related human and animal health is low and this shows that it is just beginning to be a subject of scientific work in this area. It has been underlined that pecan nut shell has high fiber content, antioxidant and antimicrobial properties according to reported data in the recent publications. In the view of such data, it may be thought that pecan nut shell can be used feed additive, like a prebiotic, supporting immune system and stopping the development of some pathogens. In addition; it is also interesting to note that there is the protective function of the pecan nut shell which suppresses the growth of some microorganisms that can cause health problems in humans due to the meat in cooked and preserved inappropriate conditions. Thus, it is concluded that pecan nut shell as a natural and a new product has potential subjected to research area of animal nutrition as feed additive.

 • Adeleye OO, Ologhobo AD, Adebiyi OA, Adebiyi FG, Moiforay S, Adeyemo GO (2008). In vitro assessment for prebiotic potentials of some carbohydrate/fibrous feedstuffs fed in broiler diets. In: Conference on International Research on Food Security NRMaRD, 7-9 October 2008, University of Hohenheim, Tropentag.
 • Alp M, Kocabağlı N, Kahraman R, Bostan K (1999). Effects of dietary supplementation with organic acids and zinc bacitracin on ileal microflora, pH and performance in broilers. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 23 (5): 451-456.
 • Apaydın E (2008). Nar suyu konsantresi üretim ve depolama sürecinde antosiyaninlerdeki değişimler. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara. Aşan M, Özcan N (2006). Kanatlı beslemede inulinin prebiyotik olarak önemi. Hayvansal Üretim. 47 (2): 48-53.
 • Aydın SA, Üstün F (2007). Tanenler 1 kimyasal yapıları, farmakolojik etkileri, analiz yöntemleri. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 33 (1): 21-31.
 • Babu D, Crandall PG, Johnson CL, O'Bryan CA, Ricke SC (2013). Efficacy of antimicrobials extracted from organic pecan shell for inhibiting the growth of Listeria spp. Journal of food science. 78 (12): M1899-M1903.
 • Chiou D, Langrish T (2007). Development and characterisation of novel nutraceuticals with spray drying technology. Journal of Food Engineering. 82 (1): 84-91.
 • Coşkun B, Şeker E, İnal F (2000). Feeds and Technology, pp. 192-222, In: Yemler ve Teknolojisi 3. Baskı. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, Konya.
 • Delzenne NM (2003). Oligosaccharides: state of the art. Proceedings of the nutrition Society. 2 (1): 177-182.
 • Dimitrios B (2006). Sources of natural phenolic antioxidants. Trends in Food Science & Technology. 17 (9): 505-512.
 • Dincer S, Akgün N, Akgün M, Akgerman B (2005). Aspectos generales acerca de la extracción por fluido supercrítico. Aceites y Grasas. (61): 652-661 . Dolan L, Matulka R, Worn J, Nizio J (2016). Safety studies conducted on pecan shell fiber, a food ingredient produced from ground pecan shells. Toxicology Reports. 3: 87-97.
 • Erol İ, Şireli UT (1999). Incidence and serotype distribution of Listeria monocytogenes in frozen broiler carcasses. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 23 (EK4): 765-770.
 • Friedman M, Henika PR, Mandrell RE (2002). Bactericidal activities of plant essential oils and some of their isolated constituents against Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, and Salmonella enterica. Journal of food protection. 65 (10): 1545-1560.
 • Gibson GR, Roberfroid MB (1995). Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. The Journal of nutrition. 125 (6): 1401.
 • Graminha E, Gonçalves A, Pirota R, Balsalobre M, Da Silva R, Gomes E (2008). Enzyme production by solid-state fermentation: Application to animal nutrition. Animal Feed Science and Technology. 144 (1): 1-22.
 • Güzel N (2010). Nar suyu konsantresi üretim aşamalarında prosiyanidinlerdeki değişimler. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Hajati H, Hassanabadi A, Yansari AT (2014). The Effect of dietary supplementation of prebiotic and probiotic on performance, humoral immunity responses and egg hatchability in broiler breeders. Poultry Science Journal. 2 (1): 1-13.
 • Helal MS, Youssef FM, Moursi MK, Khalil WF, Abdel-Daim MM (2015). Effectiveness of prebiotic as an alternative to the antimicrobial growth promoter on growth performance, blood constituents, intestinal healthiness and immunity of broilers. Alexandria Journal for Veterinary Sciences. 45: 13-25.
 • Homayouni A, Azizi A, Ehsani M, Yarmand M, Razavi S (2008). Effect of microencapsulation and resistant starch on the probiotic survival and sensory properties of synbiotic ice cream. Food Chemistry. 111 (1): 50-55.
 • Iji PA, Saki AA, Tivey DR (2001). Intestinal structure and function of broiler chickens on diets supplemented with a mannan oligosaccharide. Journal of the Science of Food and Agriculture. 81 (12): 1186-1192.
 • Işık S (2010). Biyoteknolojik yönden önemli tıbbi bitkiler ve bitkisel ürünlerde kalitenin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kim M (2002). The water-soluble extract of chicory affects rat intestinal morphology similarly to other non-starch polysaccharides. Nutrition Research. 22 (11): 1299-1307.
 • Kocabağlı N, Alp M (2015). Kanatlı beslemede kullanılan yem katkı maddeleri. Turkiye Klinikleri Journal of Animal Nutrition and Nutritional Diseases-Special Topics. 1 (2): 17-24.
 • Kolida S, Tuohy K, Gibson GR (2002). Prebiotic effects of inulin and oligofructose. British Journal of Nutrition. 87 (S2): S193-S197.
 • Konuk D, Korel F (2015). Kurutma sıcaklığının üzüm çekirdeklerinin toplam fenolik madde içeriği ve antioksidan kapasitesi üzerine etkisi.
 • Küçükersan K (1999). Yem katkı maddeleri. Ders Notları, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara.
 • Landers TF, Cohen B, Wittum TE, Larson EL (2012). A review of antibiotic use in food animals: perspective, policy, and potential. Public health reports. 127 (1): 4-22.
 • Littlefield B (2010). Characterization of pecan shells for value-added applications. Master's Thesis, Graduate Faculty of Auburn University, Alabama, USA.
 • Malik NS, Perez JL, Lombardini L, Cornacchia R, Cisneros‐Zevallos L, Braford J (2009). Phenolic compounds and fatty acid composition of organic and conventional grown pecan kernels. Journal of the Science of Food and Agriculture. 89 (13): 2207-2213.
 • Mendiola JA, Torres CF, Toré A, Martín-Álvarez PJ, Santoyo S, Arredondo BO, Señoráns FJ, Cifuentes A, Ibáñez E (2007). Use of supercritical CO2 to obtain extracts with antimicrobial activity from Chaetoceros muelleri microalga. A correlation with their lipidic content. European Food Research and Technology. 224 (4): 505-510.
 • Moure A, Cruz JM, Franco D, Domı́nguez JM, Sineiro J, Domı́nguez H, Núñez MaJ, Parajó JC (2001). Natural antioxidants from residual sources. Food Chemistry. 72 (2): 145-171.
 • Müller LG, Pase CS, Reckziegel P, Barcelos RC, Boufleur N, Prado ACP, Fett R, Block JM, Pavanato MA, Bauermann LF (2013). Hepatoprotective effects of pecan nut shells on ethanol-induced liver damage. Experimental and toxicologic pathology. 65 (1): 165-171.
 • Naz S, Siddiqi R, Ahmad S, Rasool S, Sayeed S (2007). Antibacterial activity directed isolation of compounds from Punica granatum. Journal of food science. 72 (9):
 • Nizamlıoğlu N, Nas S (2010). The phenolic compounds in vegetables and fruit; structures and their importance. Electronic Journal of Food Technologies. 5 (1): 20-35.
 • Olasupo N, Fitzgerald D, Gasson M, Narbad A (2003). Activity of natural antimicrobial compounds against Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium. Letters in Applied Microbiology. 37 (6): 448-451.
 • Orzua MC, Mussatto SI, Contreras-Esquivel JC, Rodriguez R, de la Garza H, Teixeira JA, Aguilar CN (2009). Exploitation of agro industrial wastes as immobilization carrier for solid-state fermentation. Industrial Crops and Products. 30 (1): 24-27.
 • Pagan J, Seerley B, Cole D, Lowe J, Tangtrongpiros J (1999a). Antibiotic resistance: Perception versus science. Feeeding Times. 4 (1): 4.
 • Pagan J, Seerley B, Cole D, Tangtronggiros J (1999b). How do mannanoligosaccharides work? Feeding Times. 1: 7-9.
 • Piljac-Žegarac J, Šamec D, Piljac A (2013). Herbal teas: A focus on antioxidant properties, pp. 129-140, In: Tea in health and disease prevention, Preedy V, Academic press.
 • Pokorný J, Korczak J (2001). Preparation of natural antioxidants. Antioxidants in food: Practical applications. 311-330.
 • Prado ACP, Aragão AM, Fett R, Block JM (2009). Antioxidant properties of Pecan nut [Carya illinoinensis (Wangenh.) C. Koch] shell infusion. Grasas y aceites. 60 (4): 330-335.
 • Prado ACP, da Silva HS, da Silveira SM, Barreto PLM, Vieira CRW, Maraschin M, Ferreira SRS, Block JM (2014). Effect of the extraction process on the phenolic compounds profile and the antioxidant and antimicrobial activity of extracts of pecan nut [Carya illinoinensis (Wangenh) C. Koch] shell. Industrial Crops and Products. 52 (Supplement C): 552-561. Doi:https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.11.031
 • Prado ACP, Manion BA, Seetharaman K, Deschamps FC, Arellano DB, Block JM (2013). Relationship between antioxidant properties and chemical composition of the oil and the shell of pecan nuts [Carya illinoinensis (Wangenh) C. Koch]. Industrial Crops and Products. 45: 64-73.
 • Prakash A, Rigelhof F, Miller E (2017). Antioxidant activity. https://pdfs.semanticscholar.org/06f8/597ed3ad04f949e716e90199cb066baca2ba.pdf. (Erişim Tarihi: 20.11.2017).
 • Puupponen‐Pimiä R, Nohynek L, Meier C, Kähkönen M, Heinonen M, Hopia A, Oksman‐Caldentey KM (2001). Antimicrobial properties of phenolic compounds from berries. Journal of applied microbiology. 90 (4): 494-507.
 • Rauha J-P, Remes S, Heinonen M, Hopia A, Kähkönen M, Kujala T, Pihlaja K, Vuorela H, Vuorela P (2000). Antimicrobial effects of Finnish plant extracts containing flavonoids and other phenolic compounds. International journal of food microbiology. 56 (1): 3-12.
 • Reckziegel P, Dias VT, Benvegnú D, Boufleur N, Barcelos RCS, Segat HJ, Pase CS, dos Santos CMM, Flores ÉMM, Bürger ME (2011). Locomotor damage and brain oxidative stress induced by lead exposure are attenuated by gallic acid treatment. Toxicology letters. 203 (1): 74-81.
 • Resmi Gazete (2006). Yem katkıları ve premikslerin üretimi, ithalatı, ihracatı, satışı ve kullanımı hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından 21 Ocak 2006 sayı:26056, 21 Ocak 2006.
 • Rodríguez Couto S (2008). Exploitation of biological wastes for the production of value‐added products under solid‐state fermentation conditions. Biotechnology Journal. 3 (7): 859-870.
 • Sadeghi AA, Mohammadi A, Shawrang P, Aminafshar M (2013). Immune responses to dietary inclusion of prebiotic-based mannan-oligosaccharide and β-glucan in broiler chicks challenged with Salmonella enteritidis. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 37 (2): 206-213.
 • Santos‐Buelga C, Scalbert A (2000). Proanthocyanidins and tannin‐like compounds–nature, occurrence, dietary intake and effects on nutrition and health. Journal of the Science of Food and Agriculture. 80 (7): 1094-1117.
 • Schmidt BM, Ilic N, Poulev A, Raskin I (2007). Toxicological evaluation of a chicory root extract. Food and chemical toxicology. 45 (7): 1131-1139.
 • Serrano J, Puupponen‐Pimiä R, Dauer A, Aura AM, Saura‐Calixto F (2009). Tannins: current knowledge of food sources, intake, bioavailability and biological effects. Molecular nutrition & food research. 53 (S2): S310-S329. Doi:10.1002/mnfr.200900039
 • Shahidi F, Naczk M (2004). Phenolic compounds of beverages. Phenolics in Food and Neutraceuticals. 241-248.
 • Spring P, Wenk C, Dawson K, Newman K (2000). The effects of dietary mannaoligosaccharides on cecal parameters and the concentrations of enteric bacteria in the ceca of salmonella-challenged broiler chicks. Poultry Science. 79 (2): 205-211.
 • Toghyani M, Toghyani M, Tabeidian S (2011). Effect of probiotic and prebiotic as antibiotic growth promoter substitutions on productive and carcass traits of broiler chicks. In: Biotechnology ICoFEa, 7-9 May 2011, Singapura. pp. 168-184.
 • Trevisan G, Rossato MF, Hoffmeister C, Müller LG, Pase C, Córdova MM, Rosa F, Tonello R, Hausen BS, Boligon AA (2014). Antinociceptive and antiedematogenic effect of pecan (Carya illinoensis) nut shell extract in mice: a possible beneficial use for a by-product of the nut industry. Journal of basic and clinical physiology and pharmacology. 25 (4): 401-410.
 • Tuncer H (2007). Karma yemlerde kullanımı yasaklanan hormon, antibiyotik, antikoksidiyal ve ilaçlar. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 47 (1): 29-37.
 • Van Loo EJ (2007). How chicory fructans contribute to zootechnical performance and well-being in livestock and companion animals. The Journal of nutrition. 137 (11): 2594S-2597S.
 • Van Loo EJ, Babu D, Crandall PG, Ricke SC (2012). Screening of commercial and pecan shell–extracted liquid smoke agents as natural antimicrobials against foodborne pathogens. Journal of food protection. 75 (6): 1148-1152.
 • Vaquero MJR, De Nadra MCM (2008). Growth parameter and viability modifications of Escherichia coli by phenolic compounds and argentine wine extracts. Applied biochemistry and biotechnology. 151 (2-3): 342-352.
 • Villarreal-Lozoya JE, Lombardini L, Cisneros-Zevallos L (2007). Phytochemical constituents and antioxidant capacity of different pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch] cultivars. Food Chemistry. 102 (4): 1241-1249.
 • Yavaşer R (2011). Doğal ve sentetik antioksidan bileşiklerin antioksidan kapasitelerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. Young J (1998). European market developments in prebiotic-and probiotic-containing foodstuffs. The British journal of nutrition. 80 (4): S231-233.
 • Zancan KC, Marques MO, Petenate AJ, Meireles MAA (2002). Extraction of ginger (Zingiber officinale Roscoe) oleoresin with CO2 and co-solvents: a study of the antioxidant action of the extracts. The Journal of supercritical fluids. 24 (1): 57-76.
Birincil Dil tr
Konular Fen, Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Dilek KOR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Filiz KARADAŞ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Mehmet Reşit KARAGEÇİLİ

Bibtex @derleme { yyutbd356970, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {135 - 143}, doi = {10.29133/yyutbd.356970}, title = {Organik Bir Materyal Olarak Pikan Cevizi (Carya illinoinensis) Kabuğu Alternatif Bir Yem Katkı Maddesi Olabilir Mi?}, key = {cite}, author = {KARAGEÇİLİ, Mehmet Reşit and KARADAŞ, Filiz and KOR, Dilek} }
APA KOR, D , KARADAŞ, F , KARAGEÇİLİ, M . (2018). Organik Bir Materyal Olarak Pikan Cevizi (Carya illinoinensis) Kabuğu Alternatif Bir Yem Katkı Maddesi Olabilir Mi?. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (1), 135-143. DOI: 10.29133/yyutbd.356970
MLA KOR, D , KARADAŞ, F , KARAGEÇİLİ, M . "Organik Bir Materyal Olarak Pikan Cevizi (Carya illinoinensis) Kabuğu Alternatif Bir Yem Katkı Maddesi Olabilir Mi?". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 135-143 <http://dergipark.gov.tr/yyutbd/issue/36698/356970>
Chicago KOR, D , KARADAŞ, F , KARAGEÇİLİ, M . "Organik Bir Materyal Olarak Pikan Cevizi (Carya illinoinensis) Kabuğu Alternatif Bir Yem Katkı Maddesi Olabilir Mi?". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 135-143
RIS TY - JOUR T1 - Organik Bir Materyal Olarak Pikan Cevizi (Carya illinoinensis) Kabuğu Alternatif Bir Yem Katkı Maddesi Olabilir Mi? AU - Dilek KOR , Filiz KARADAŞ , Mehmet Reşit KARAGEÇİLİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.356970 DO - 10.29133/yyutbd.356970 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 143 VL - 28 IS - 1 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.356970 UR - http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.356970 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Organik Bir Materyal Olarak Pikan Cevizi (Carya illinoinensis) Kabuğu Alternatif Bir Yem Katkı Maddesi Olabilir Mi? %A Dilek KOR , Filiz KARADAŞ , Mehmet Reşit KARAGEÇİLİ %T Organik Bir Materyal Olarak Pikan Cevizi (Carya illinoinensis) Kabuğu Alternatif Bir Yem Katkı Maddesi Olabilir Mi? %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 1 %R doi: 10.29133/yyutbd.356970 %U 10.29133/yyutbd.356970
ISNAD KOR, Dilek , KARADAŞ, Filiz , KARAGEÇİLİ, Mehmet Reşit . "Organik Bir Materyal Olarak Pikan Cevizi (Carya illinoinensis) Kabuğu Alternatif Bir Yem Katkı Maddesi Olabilir Mi?". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 1 (Mart 2018): 135-143. http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.356970