Yıl 2018, Cilt 28, Sayı 1, Sayfalar 86 - 91 2018-03-30

Kokulu Kara Üzümün (Vitis labrusca L.) Mikro Çelik Kültürü ile Mikro Çoğaltımı
Micropropagation of Fox Grape Type (Vitis Labrusca L.) by Node Culture

Hatice BİLİR EKBİÇ [1] , Gül YILMAZ [2]

92 317

Bu çalışma 2015-2016 vejetasyon döneminde Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yer alan doku kültürü laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Bitkisel materyal olarak, Balıkçı Siyahı üzüm tipinin (Vitis labrusca L.) aktif büyüme dönemindeki sürgünlerinden alınan tek boğum içeren 2-4 cm uzunluğundaki mikro çelikleri kullanılmıştır. Mikro çelikler yüzey sterilizasyonları yapıldıktan sonra sürgün oluşturması amacıyla Benzil Adenin’ in 0, 0.5, 1, 2 ile 4 mg/l dozları ve 30 mg/l sukroz bulunduran MS (Murashige and Skoog 1962) besin ortamı içinde kültüre alınmıştır. Değişik dozlarda BA içeren ortamda kültüre alınan mikro çeliklerden süren sürgünler köklendirme aşamasında beş farklı IBA dozunu (0, 0.5, 1, 2 ile 4 mg/l) içeren MS besin ortamına transfer edilmiştir. Deneme kapsamında uygulamaların karşılaştırılması amacıyla sürgünlerde sürgün oluşturan eksplant oranı (%), sürme süresi (gün), boğum ve yaprak sayısı (n), uzunluğu (cm) ile yaş ve kuru ağırlık (g) incelemeleri ile köklerde; köklenme süresi (gün), köklü eksplant oranı (%), kök sayısı (n) ve Uzunluğu (cm) incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre Balıkçı Siyahı tipinin tek boğumlu mikro çeliklerinin sürgün gelişimi açısından en uygun BA dozunun 1 mg/l olduğu ve 4 mg/l BA dozunda hiperhidrasyonun meydana geldiği belirlenmiştir. Sürgünlerin köklenmesi açısından ise en uygun IBA dozunun ise 2 mg/l olduğu saptanmıştır. 

This study was carried out in tissue culture laboratory of Ordu University Faculty of Agriculture Department of Horticulture in 2015-2016’s vegetation period. As a material, 2-4 cm long micro-cutting containing a single node from shoots of the active growth period of Balikci Siyahi grape type in V. labrusca L. were used. Microcuttings were cultured after surface sterilization was performed in MS nutrient medium (Murashige and Skoog 1962) with 0, 0.5, 1, 2 and 4 mg l-1 BA (Benzyl Adenine) and 30 mg l-1 sucrose to form shoots. Cultured microcuttings at medium containing different doses BA, were transferred to MS medium with IBA (0, 0.5, 1, 2 and 4 mg l-1) at the rooting stage. In order to compare the applications, Explant ratio that generate the shoot (%), duration of shooting (days), duration of rooting (days), rooting explant ratio (%), root number plantlets-1 (n), root length (cm) n), number of node and leaf (n), shoot length (cm), shoot fresh, shoot dry weight, root fresh and root dry weight (g) were determined. According to the results it was determined that the most suitable BA dose was 1 mg l-1 and hyperhydration was occurred in 4 mg l-1 BA treatment in single-stranded microcuttings of Balikci Siyahi type.  It was determined that the most appropriate IBA dose was 2 mg l-1 for rooting of shoots.

 • Babaoğlu M, Gürel E, Özcan S (2001). Bitki Biyoteknolojisi Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları 1, S. Ü. Vakfı Yayınları, Konya.
 • Banilas G, Korkas E (2005). Rapid micropropagation of grapevine cv. Agiorgitiko through lateral bud development. e-Journal of Science & Technology (e-JST). 31-38. Barlass M, Skene KGM (1980). Studies on the fragmented shoot apex of grapevine. J. Exp. Bot. 31: 483-488.
 • Bilir Ekbiç H (2010). Trakya İlkeren ve Flame Seedles Üzüm Çeşitlerinde Co60 ve Kolhisin Kullanılarak Mutasyon ve Poliploidi Oluşturma Olanakları. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 131s, Adana.
 • Bilir Ekbiç H, Yılmaz GŞ, Ciğerli S (2015). Isabella (Vitis labrusca L.) üzüm çeşidinin in vitro sürgün ucu kültürü ile çoğaltılması. Akademik Ziraat Dergisi. 4(2): 65-70.
 • Blazina I, Korosec-Koruza Z, Ravinkar M, Gogala N (1991). Regeneration and micropropagation of the grapevine (Vitis vinifera L.'Zelen') from shoot tip meristem. Acta Horticulturae. 300: 123-126.
 • Das DK, Reddy MK, Upadhyaya KC, Sopory SK (2002). An efficient leaf disc culture method for the regeneration via somatic embryogenesis and transformation of grape (Vitis vinifera L.). Plant Cell Rep. 20: 999-1005.
 • Gök Tangolar S, Ünlü G, Tangolar S, Daşgan Y, Yılmaz N (2008). Use of in vitro method to evaluate some grapevine varieties for tolerance and susceptibility to sodium bicarbonate-induced chlorosis. In Vitro Cell. Dev. Biol.-Plant. 44: 233–237.
 • Gray DJ, Fisher LC (1985). In vitro shoot propagation of grape species, hybrids and cultivars. Proceedings of the Florida State Hort. Soci. 98: 172-174.
 • Jean PP, Torregrosa L, Gilles B (1998). Variability among Vitis vinifera cultivars in micropropagation, organogenesis and antibiotic sensitivity. J. Exp. Bot. 49(319): 171–179.
 • Kinfe B. (2010). Multiple shoot regeneration study on three varieties of grapevine (Vitis vinifera L.) from shoot tip and nodal culture. Addis Ababa University. School of Graduate Studies. Department of Biology. Applied Genetics Stream. Master of Science. 44p. , Ethiopia.
 • Lee N, Wetzstein HY (1990). In Vitro Propagation of Muscadine Grape by Axillary Shoot Proliferation. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 115(2): 324-329.
 • Martinelli L, Gribaudo I (2001). Somatic Embryogenesis in Grapevine. Pp. 327-352, In: K. A. Roubelakıs-Angelakıs (eds.): Molecular Biology & Biotechnology of the Grapevine. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London.
 • Mauro MC, Nef C, Fallot J (1986). Stimulation of somatic embryogenesis and plant regeneration from anther culture of Vitis vinifera cv. Cabernet- Sauvignon. Plant Cell Rep. 5:377–380.
 • Mhatre M., Salunkhe CK, Rao PS (2000). Micropropagation of Vitis vinifera L.: towars an improved protocol. Sci. Hort. 84: 357-363.
 • Mukhrerjee P, Husain N, Misra SC, Rao VS (2010). In vitro propagation of a Grape Rootstock, de Grasset (Vitis Champinii Plansh.): Effects of medium compositions and plant growth regulators. Scientia Horticulturae. 126: 13-19.
 • Murashige T, Skoog F (1974). Ann. Rev. Plant Physiol. 25: 135-165. Murashige T, Skoog F (1962). A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant. 15: 473-497.
 • Nakajima I, Matsuta N (2003). Somatic embryogenesis from filaments of Vitis vinifera L. and Vitis labruscana B. Vitis. 42: 53–54.
 • Nakano M, Watanabe Y, Hoshino Y (2000). Histological examination of callogenesis and adventitious embryogenesis in immature ovary culture of grapevine (Vitis vinifera L.). J. Hort. Sci. Biotechnol. 75: 154–160.
 • Norton MA, Skirvin RM (2001). Micropropagation of ‗Norton wine grape. HortTechnology. 11(2): 206-208.
 • Rosati P, Silvestroni O, Intrieri C, Murri G (2015). Effects of in vitro gamma irradiation on two grapevinee cultivars (Vitis vinifera L.). Vitis. 29: 471.
 • Roubelakis-Angelakis KA, Zivanovitc SB (1991). A new culture medium for in vitro rhizogenesis of grapevine (Vitis spp.) genotypes. Hortscience. 26(12): 1551-1553.
 • Salunkhe CK, Rao PS, Mhatre M (1997). Induction of somatic embryogenesis and plantlets in tendrils of Vitis vinifera L. Plant Cell Rep. 17: 65-67.
 • Stamp JA, Meredith CP (1988). Proliferative somatic embryogenesis from zygotic embryos of grapevines. J. Am. Soc. Hort. Sci. 113: 941–945.
 • Tangolar S, Gök S, Çetiner S (1995). Bazı Amerikan asma anaçlarının in vitro sürgün ucu kültürüyle çoğaltılması. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt II (Sebze-Bağ-Süs Bitkileri), Ekim 13-16, Adana, Türkiye, 544-549.
 • Verghese R, Smita (2004). Comparison of micropropagation efficiancy among different grape hybrids with special reference to Shweta Seedless. IIHR Abstracts PG Education. 37-38.
 • Winkler AJ, Cook JA, Kliewer WM, Lloyd AL (1974). General Viticulture, p. 710
 • Wong KI (2009). In Vitro Culture of ‘Dog Ridge’ Grapevine. Undergraduate Research Scholar. The Office of Undergraduate Research Texas A&M University, 24.
Birincil Dil tr
Konular Fen, Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hatice BİLİR EKBİÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Gül YILMAZ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd360907, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {86 - 91}, doi = {10.29133/yyutbd.360907}, title = {Kokulu Kara Üzümün (Vitis labrusca L.) Mikro Çelik Kültürü ile Mikro Çoğaltımı}, key = {cite}, author = {BİLİR EKBİÇ, Hatice and YILMAZ, Gül} }
APA BİLİR EKBİÇ, H , YILMAZ, G . (2018). Kokulu Kara Üzümün (Vitis labrusca L.) Mikro Çelik Kültürü ile Mikro Çoğaltımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (1), 86-91. DOI: 10.29133/yyutbd.360907
MLA BİLİR EKBİÇ, H , YILMAZ, G . "Kokulu Kara Üzümün (Vitis labrusca L.) Mikro Çelik Kültürü ile Mikro Çoğaltımı". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 86-91 <http://dergipark.gov.tr/yyutbd/issue/36698/360907>
Chicago BİLİR EKBİÇ, H , YILMAZ, G . "Kokulu Kara Üzümün (Vitis labrusca L.) Mikro Çelik Kültürü ile Mikro Çoğaltımı". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 86-91
RIS TY - JOUR T1 - Kokulu Kara Üzümün (Vitis labrusca L.) Mikro Çelik Kültürü ile Mikro Çoğaltımı AU - Hatice BİLİR EKBİÇ , Gül YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.360907 DO - 10.29133/yyutbd.360907 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 91 VL - 28 IS - 1 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.360907 UR - http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.360907 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Kokulu Kara Üzümün (Vitis labrusca L.) Mikro Çelik Kültürü ile Mikro Çoğaltımı %A Hatice BİLİR EKBİÇ , Gül YILMAZ %T Kokulu Kara Üzümün (Vitis labrusca L.) Mikro Çelik Kültürü ile Mikro Çoğaltımı %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 1 %R doi: 10.29133/yyutbd.360907 %U 10.29133/yyutbd.360907
ISNAD BİLİR EKBİÇ, Hatice , YILMAZ, Gül . "Kokulu Kara Üzümün (Vitis labrusca L.) Mikro Çelik Kültürü ile Mikro Çoğaltımı". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 1 (Mart 2018): 86-91. http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.360907