Dergi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bilinmesi Gerekenler 

1. Dergide, tüm tarım bilimleri (Bitki - üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, biyoteknoloji, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma vb.; hayvan - hayvan ve su ürünleri üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, biyoteknoloji vb.; toprak - toprak ekolojisi, fiziği, kimyası vb; tarımsla sulama, tarımsal yapılar , tarımsla enerji sistemleri vb.; gıda - gıda bilimi, teknolojisi, muhafazası, güvenliği vb ile sürdürülebilir tarım sistemleri) alanlarında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanır. Bütün makaleler, yayın kurulu ve yetkin editör ve hakemlerce değerlendirilir.


2. Dergide Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar, kısa notlar ve derlemeler (toplam makalelerin yaklaşık %20’si) yayınlanır.


3. Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.


4. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte  Telif Hakkı sözleşmesi tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir.


5 Aynı sayıda  bir yazarın (yazar sırası farketmeksizin) en çok iki makalesi basılır.


6. Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.


7. Dergide yayınlanması istenilen eserler, web sayfasında sunulan “eser başvurusu” bölümünde açıklandığı gibi hazırlanarak, üst yazı” ve imzalı telif hakları formu ile derginin e-posta adresine ( yyujagrsci@gmail.com) gönderilmelidir.

8. Yayınlanması istenilen eserler, web sayfasında sunulan örnek format kullanılarak da hazırlanabilir.

9. Orjinal makale 20 sayfa, derleme 30 sayfadan fazla olmamalıdır.

10. Basım masrafları olarak eser başına 350 TL ya da 70 $ alınır.

11. Dergimizce yazar/yazarlara düzeltme için gönderilen yayınların maksimum 30 gün içerisinde düzeltilip gönderilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan- gönderilmeyen yayınlar dergi sisteminden kaldırılacaktır. 

Makale konu editörünün onayı ardından değerlendirilmek üzere her biri farklı birimlerden olmak koşuluyla en az 2 hakeme gönderilir ve 15 gün içerisinde makaleyi değerlendirmeleri istenir. 

Danışman (Hakem) değerlendirmesinde olan yazılar ve tamamlanmış danışmanlık formları gizlidir ve içeriği üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

Hakem değerlendirmesi sürecinde çıkar çatışması yaşanması durumunda Editör ile çıkar çatışması durumu paylaşılmalıdır.