Yayın Etik Kuralları

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ (YYUTBD), en yüksek yayın etiği standartlarına ulaşmaya çalışan, hem kağıt ve hem de elektronik tabanlı uluslararası bir dergidir. Bunun için, aşağıdaki Yayın Etiği İlkeleri göz önünde tutulur.

Makale dergide yayınlandıktan sonra yayın etik kurallarına uyulmadığı tespit edilmesi durumunda söz konusu makale yayından kaldırılır. YYUTBD, tüm makaleleri çift kör-hakemlik (hakemler ve yazarlar birbirinden haberdar olmaksızın) değerlendirme sürecinde değerlendirmektedir. Makaleler aynı zamanda intihal, fabrikasyon araştırma, sahtecilik ve herhangi bir organizmanın araştırmalarda uygunsuz kullanımı bakımından kontrol edilmektedir. Şüpheli intihal veya yayın yinelenmesi rapor edilecektir. YYUTBD sunulan makalelerde intihal-tespit yazılımı kullanma hakkını saklı tutmaktadır.

Yazar/ların sorumlulukları: Yazar/lar özgün eser yazılımını garanti etmelidir. Ayrıca, sunulan makalelerin aynı zamanda başka bir yerde sunulup değerlendirilmeye tabi olmadığı da bildirmek zorundadır. Diğer araştırmacıların eserleri, tüm katkı sunanlar ve kaynaklara (online siteleri dahil) uygun atıfta bulunulmalı ve referans alınmalıdır. Dergiye gönderilen tüm makaleler, eser dili bakımından düzenlenmiş olmalıdır. Tüm kaynaklara kes-yapıştır veya aşırma yapılmadan atıfta bulunulması gereklidir. Gerekirse, kullanılan mali kaynakların veya diğer ilgi çatışmalarının açıklanması gerekmektedir. Yayınlanmış eserlerde görülen önemli hata veya yanlışlıklar ilgili yazarlar tarafından haberdar edilmelidir. Bir yazar makale gönderme ile lisans sözleşmesini kabul eder. Tüm makaleler Online başvuru prosedürü kullanılarak sunulmalıdır. Birden fazla yayın kuruluşuna aynı anda aynı makalenin gönderilmesi yayın etik ihlalidir.

 

Editör sorumlulukları: Editörle, Baş Editör ve Yayın Kurulu ile birlikte yayın kararı verir. Editörler yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin adil bir çift-kör hakemliğini garanti etmelidir. Editörler, yazarlar, editörler ve hakemler arasındaki çıkabilecek herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasını önlemek zorundadır. Editörler,  yayınlamadan önce gönderilen makalelerin gizliliğini garanti altına almalıdırlar. Baş Editör, bütün editörlerin çalışmalarını koordine eder.

 

Hakem değerlendirme / Hakem sorumlulukları: Hakemler, yazarların etnik köken, cinsiyet, cinsel eğilim, vatandaşlık, dini inanç ya da siyasi felsefesine bakmaksızın, makaleleri içeriğine dayalı olarak gözden geçirmek zorundadır. Hakemler, gönderilen makalelerin yayınlamadan önce gizliliğini garanti ederler. Hakemler, herhangi bir intihal, fabrikasyon araştırma, tahrif ve herhangi bir organizmanın araştırmalarda uygunsuz kullanımını baş editör ve/ya editörlere bildirmekle yükümlüdürler. Hakemler, yayınları objektif olarak gözden geçirmeli, görüşlerini formlar ve kağıt üzerinde açıkça belirtmelidir. Zaman yetersizliği olan ve araştırmayı incelemesi için uygun olmadığını düşünen hakemler, vakit geçirmeksizin editörleri haberdar etmelidirler.