Yazım Kuralları

 Makale Hazırlama
Makale, Başlık, Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Materyal ve metod, Bulgular, Tartışma  (Bulgular ve Tartışma bölümleri birlikte de verilebilir), Kaynaklar ve eğer gerekli görülüyorsa Teşekkür bölümlerini içermelidir. 

 Başlık 
Başlık kısa olmalı ve yeterli düzeyde bilgi içermelidir. Yazar(lar)ın ismi/isimleri, kurum ve adresleri başlığın altına yazılmalı; sorumlu yazara ait e-posta adresi, telefon ve faks numarası da başlığın altında verilmelidir. 

 Özet
Özet, 250 kelimeyi geçmemeli ve tanımlanmamış kısaltmalar içermemelidir. Türkçe yazılmış makalelere özetin yanı sıra İngilizce Abstract verilmelidir. 
A list of keywords (not more than 6 words) should be included. 

 Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler listesi (altı kelimeyi geçmemek üzere) eklenmelidir. 

Metin
Metnin, dipnot ve kaynaklar dahil, Times (New) Roman yazı karakteri kullanılarak MS Word formatında, çift satır aralığında 12 punto harf büyüklüğünde yazılmalıdır. Sayfalar iki yana yaslanmalı ve yanlarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Bütün sayfalar ve bütün satırlar numaralandırılmalıdır. Çizelge ve Şekiller metin içerisine yerleştirilmelidir. Dosyalar doc formatında kaydedilmelidir. Docx dosyaları sunulmamalıdır.

Kısaltmalar
Yalnızca standart metrik kısaltmalar kullanılmalı ve kısaltma ilk kullanıldığında kısaltılmamış kelimeyle birlikte, daha sonraki tekrarlarında yalnızca kısaltma yazılacak şekilde yazılmalıdır.

Uluslararası sistem birimleri, numaralar
Uluslararası kabul görmüş işaret ve semboller, SI birimleri kullanılmalıdır.

Teşekkür
Teşekkür kaynaklar listesinden hemen önce verilmelidir.   

Kaynaklar
Basılmış veya basım için kabul edilmiş metin içerisinde değinilmiş yayınlar kaynaklar listesinde verilmelidir. 

Metinde alıntı
Metin içerisinde bir kaynağa atıfta bulunulduğunda, kaynağa ait isim ve yayın yılı parantez içinde verilmelidir. 
 (Carey 1993), (Houck and Strauss 1985), (Lou 1987; Meyer et al. 1986; Chi and Liu 1985), (Çakmakcı ve ark. 2017),
 (Şensoy ve Karageçili 2017) 

Kaynak Listesi
Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır. 

Dergi makaleleri (süreli yayınlar)
Hilbeck A, Baumgartner M, Fried PM, Bigler F (1998). Effects of transgenic Bacillus thuringiensis corn-fed prey on mortality and development time of immature Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae). J. Environ. Entomol. 27 (2): 480–487. 

DOI veri sisteminden alınmış makaleler 
Ma Y, Xiong YL (2009). Antioxidant and bile acid binding activity of buckwheat protein in vitro digests. J. Agric. Food Chem.  57: 4372–4380. DOI:10.1021/jf803670u 

Baskıdaki yayınlar 
MacIntosh SC, Stone TB, Sims SR, Hunst PL, Greenplate JT, Marrone PG, Perlak FJ, Fischhoff DA, Fuchs RL (1990). Specificity and efficacy of purified Bacillus thuringiensisproteins against agronomically important insects. J. Invert Pathol. In press. 

Kitap 
De Bach P, Rosen D (1991). Biological Control by Natural Enemies, 2nd ed., Cambridge Univ. Press, New York.

Kitap bölümleri 
Juliano SA (2001). Non-linear curve fitting: Predation and functional response curves, pp. 178–196, In: Design and Analysis of Ecological Experiments, 2nd ed. Scheiner SM and Gurevitch J (eds), Chapman and Hall, New York.

Sempozyum/Kongre bildirileri 
Sari N, Ekiz H, Yucel S, Yetisir H, Ekbic E, Abak K (1999). Investigation of new protected cultivation melon lines resistant to Fusarium oxysporum f. sp. melonis using dihaploidization. In: Proceedings of the Third Turkish National Horticultural Congress, September 14–17, Ankara, Turkey, pp. 498–503.

Web adresinden alıntı 
HADHIA (2009). Annual Summaries. http://www.hoadhia.com/page7.html. (Erişim tarihi: 15 Aralık, 2009).

Makale Taslağı İndir

Article Upload Guidlines