Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-3165 | e-ISSN 2636-8595 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1982 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayınlanır ve bahçe bitkileri, bitki koruma, gıda mühendisliği, gıda bilimi ve teknolojisi, su ürünleri ve balıkçılık, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makinaları, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni gibi tüm ziraat alanları ile ilgili özgün araştırma ve derleme makaleleri  kabul etmektedir. Sunulan makaleler özgün olmalı ve Türkçe ya da İngilizce yazılmalıdır. Yayınlanan makalelerin tüm hakları Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisine aittir. Sunulan makaleler başka hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Ancak, bir kongre ya da sempozyumda sadece özet kısmı yayınlanan makalelerin tam metinleri yayınlanmak üzere sunulabilir. 


Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3165 | e-ISSN 2636-8595 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1982 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi
Kapak Resmi

79.472

195.562

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayınlanır ve bahçe bitkileri, bitki koruma, gıda mühendisliği, gıda bilimi ve teknolojisi, su ürünleri ve balıkçılık, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makinaları, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni gibi tüm ziraat alanları ile ilgili özgün araştırma ve derleme makaleleri  kabul etmektedir. Sunulan makaleler özgün olmalı ve Türkçe ya da İngilizce yazılmalıdır. Yayınlanan makalelerin tüm hakları Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisine aittir. Sunulan makaleler başka hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Ancak, bir kongre ya da sempozyumda sadece özet kısmı yayınlanan makalelerin tam metinleri yayınlanmak üzere sunulabilir. 


Cilt 32 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 32 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Türkiye’de Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerin Dış Ticaret Yapısının Analizi
  Sayfalar 1 - 13
  Gücgeldi BASIMOV
 2. Nilüfer Çayı ve Farklı Arıtma Tesisleri Atıksularının, Toprak Özellikleri ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 15 - 30
  Hasan Fatih AKIN, Barış Bülent AŞIK
 3. Leonardit Kökenli Organik Materyallerin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 31 - 41
  Tülin PEKCAN, Bihter ÇOLAK ESETLİLİ, Hatice Sevim TURAN, Erol AYDOĞDU
 4. Türkiye’deki Zeytinyağı İşletmelerinin 3 Fazlıdan 2 Fazlı Üretime Geçişi Durumunda Pirina Tesislerinin Yeterliliğinin CBS Destekli Analizi
  Sayfalar 43 - 58
  Selda MURAT HOCAOĞLU, İrfan BAŞTÜRK, Cihangir AYDÖNER, Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER
 5. Bursa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale (X Triticosecale Witmack) Genotiplerinde Özellikler Arası İlişkiler ve Path Analizi
  Sayfalar 59 - 67
  Esra AYDOĞAN ÇİFCİ, Ramazan DOĞAN
 6. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Çimlenme Döneminde Tuz Stresine Tepkileri
  Sayfalar 69 - 78
  Büşra İNAN, Orkunalp EMİR, Ramazan DOĞAN, Emine BUDAKLI ÇARPICI
 7. Ekim Öncesi Tohuma Uygulanan Bazı Kimyasalların Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var.aestivum L.) Çeşitlerinin Çimlenme Özellikleri ve Fide Gelişimine Etkileri
  Sayfalar 79 - 87
  Şerife TÜFEKÇİ, Duran Ümit YERLİKAYA, Pakize Özlem KURT POLAT, Köksal YAĞDI
 8. Tuz Stresinin Bazı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 89 - 99
  Hayrettin KUŞÇU, Aylin ÇAYĞARACI, Jean De Dieu NDAYİZEYE
 9. Bazı Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) Genotiplerinin Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 101 - 111
  Arzu Köse, Özlem BİLİR, Duran KATAR, Yusuf ARSLAN
 10. Narın Hasat Sonrası Hastalıklarına Sisleme Şeklinde Bazı Dezenfektanların ve Fumispore OPP Uygulamalarının Etkisi
  Sayfalar 113 - 126
  Kadir İlhan
 11. Çanakkale İli Peyzaj Alanlarındaki Sulama Sistemlerinin İncelenmesi: Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi
  Sayfalar 127 - 139
  Kürşad DEMİREL, Gökhan ÇAMOĞLU, Alper SAĞLIK, Levent GENÇ, Abdullah KELKİT
 12. Tuz Stresi Koşullarında Polietilen Glikol Ön Uygulamalarının Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea Schreb.) Tohumlarının Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 141 - 149
  Yasin ÖZTÜRK, Nigar TATAR, Emine BUDAKLI ÇARPICI
 13. Çiftlik Hayvanları ve Küresel İklim Değişikliği Arasındaki Etkileşim
  Sayfalar 151 - 164
  Mehmet Koyuncu, Hilal AKGÜN
 14. Bitkilerde Kök-Ur (Meloidogyne spp.) ve Kist Nematodları (Heterodera ve Globodera spp.)'nın Kanser Oluşum Mekanizmaları
  Sayfalar 165 - 183
  Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR
 15. Akarlarda Feromonlar
  Sayfalar 185 - 205
  Rana AKYAZI, Yunus Emre ALTUNÇ