Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç. Dr. Hakan ÇELİK Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü hcelik@uludag.edu.tr

Doç. Dr. Tolga TİPİ Tarım Ekonomisi Bölümü ttipi@uludag.edu.tr

Doç. Dr. Asuman CANSEV Bahçe Bitkileri Bölümü auslu@uludag.edu.tr

Doç. Dr. Hayrettin KUŞÇU Biyosistem Mühendisliği Bölümü kuscu@uludag.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL Gıda Mühendisliği Bölümü ayseguly@uludag.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kadir İLHAN Bitki Koruma Bölümü kadirilhan@uludag.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ekin SUCU Zootekni Bölümü ekins@uludag.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Gamze BAYRAM Tarla Bitkileri Bölümü gbayram@uludag.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Elvan ENDER Peyzaj Mimarlığı Bölümü elvanender@uludag.edu.tr