Zeynep Kamil Tıp Bülteni
Kapak Resmi
ISSN 1300-7971 | e-ISSN 2148-4864 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1969 | Yayıncı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH |
Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri ve ilgili alanlarda orijinal araştırma, olgu sunumları, editöre mektup ve kısa iletişimler Türkçe veya İngilizce dillerinde yayımlanır.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

ISSN 1300-7971 | e-ISSN 2148-4864 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1969 | Yayıncı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH |
Kapak Resmi

113.830

245.078
Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri ve ilgili alanlarda orijinal araştırma, olgu sunumları, editöre mektup ve kısa iletişimler Türkçe veya İngilizce dillerinde yayımlanır.
KABUL EDİLMİŞ BASKIDAKİ MAKALELER Son Sayı
Sayı - Tem 2018
 1. S.B.Ü Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği dört yıllık yenidoğan işitme taraması sonuçları

  Emel Ataoğlu, Demet Oğuz, Kamuran Mutluay, Murat Elevli
 2. Amazing supremacy of thiopental versus propofol in rat bronchi with supramaximal tonus

  Varlık K Erel, Ali Onur Erdem, Hasan Erdogan, Mehmet Dincer Bilgin
 3. Adneksiyal kitlelerde Risk of Malignancy Index versiyonları ile Assesment of Different Neoplasias in the Adnexa (ADNEX) skorlama sisteminin karşılaştırılması

  Kemal Sandal, Mesut Polat, Murat Yassa, Taner Günay, Gamze Erdem, Kadir Güzin
 4. Klimakterik Dönemdeki Kadınların Uyku Yapısı

  Bülent Devrim Akçay, Güray KOÇ
 5. PLASENTAL ANJİOGENEZDE ROL ALAN GENLERİN GESTASYONEL DİYABETLİ GEBELERDE DNA METİLASYON PROFİLLERİ

  fatma selcen önder, baha oral
 6. POLİKİSTİK OVER SENDROMLU OLGULARDA İNSÜLİN DİRENCİ VE BOZULMUŞ GLİKOZ TOLERANSININ SERUM ANDROJEN DÜZEYLERİNE ETKİSİ VAR MI?

  Vuslat Lale Bakır
 7. İNTRAUTERİN GELİŞME GERİLİĞİ OLAN FETUSLARIN DOPPLER AKIMLARI İLE DOĞUMDAKİ FETAL KAN PH DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Hasan Sut, Sevcan Arzu Arinkan, Emin Erhan Donmez, Murat Muhcu
 8. İnfertil çiftler için tek veya çift intrauterin inseminasyon (IUI): Çift IUI klinik gebelik oranlarını artırır mı?

  Mert Ulaş Barut, Sibel Sak, Özcan Budak, Hakim Çelik, Elif Ağaçayak, Muhammet Erdal Sak
 9. HPV 16 veya HPV 18 pozitif hastalarda servikal sitoloji ile final patoloji sonuçları arasındaki ilişkinin analizi: Tersiyer merkez deneyimi

  Doğukan Yıldırım, Baki Erdem, Osman Aşıcıoğlu, Özgür Akbayır, Volkan Ülker
 10. Hypogastric artery ligation for obstetrical haemorrhage: cohort analysis of a single surgeon experience

  İlker Kahramanoğlu, Aslı Azemi, Hasan Turan, Fuat Demirkıran
 11. Düşük doz nitrofurantoin ile postkoital antimikrobiyal profilaksinin premenapozal gebe olmayan kadınlarda komplike olmayan rekurren uriner trakt enfeksiyonlarının önlenmesinde etkinliği

  Kemal Sandal, Murat Yassa, Arzu Bilge Tekin, Mehmet Akif Sargın, Niyazi Tuğ
 12. İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Yenidoğanların Değerlendirilmesi

  Ebru Şahin, Nihan Uygur Külcü, Züleyha Aysu Say